Noderīgi

kultūras karte

kulturaskarte.lv – VJCĢ bibliotēka

Jaunā LNB

Latvijas Nacionālā bibliotēka

logo

Digitalizētie video un audio

Latvijas filmu bibliotēkas

Latvijas filmas

replayer

TV raidījumi tiešraidē un arhīvā

 

INFORMĀCIJAI:


Latvija 

http://www.google.lv/ 

http://www.siets.lv/siets.php 

http://www.latvija.lv/LV/WebLinks/ - Saišu kolekcija, kas dod iespēju centralizēti piekļūt dažādu institūciju nodrošinātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem 

Pasaule 

http://www.searchenginecolossus.com/ - pasaules meklētājservera rādītājs

http://www.vivisimo.com/ 

http://www.dogpile.com/ 

http://www.mamma.com/index.html?cb=Mama 


Vārdnīcas, enciklopēdijas Internetā latviešu valodā
 

http://www.gramata21.lv/ - Latvijas iedzīvotāji uz 21.gs sliekšņa

http://www.letonika.lv/ - Enciklopēdijas, termini, vārdnīcas

http://www.vvk.lv – saites uz vārdnīcām Internetā

http://lv.wikipedia.org/wiki/S%C4%81kumlapa – dažādu nozaru brīvā enciklopēdija

http://www.lirika.lv/custom/zargons/index.php - Žargonu vārdnīca

http://www.rsp.lv/arh/index.html - Arhitektūras terminu skaidrojošā vārdnīca

http://www.termini.lv/ - Datortermini latviešu, angļu un krievu valodā

http://www.liis.lv/ 


AIDS/ HIV
 

http://www.aids.lv/lv/ 

http://www.aids-latvija.lv/ 


Daba
 

http://www.liis.lv/aizsargajamie/ - Latvijas aizsargājamie augi un dzīvnieki

http://www.ezeri.lv/ - informācija par Latvijas ezeriem

http://www.putni.lv/ - putni Latvijā un pasaulē

http://www.videsvestis.lv/ 


Datorapmācība

http://www.jrpic.lv/?ID=1650 


Folklora
 

http://www.dainuskapis.lv/ - dainas

http://www.lfk.lv/sakamvardi/index.html - latviešu sakāmvārdu datorfonds

http://www.saulesjosta.lv/ - latviskā dzīvesziņa, pirtslietas, Saules kalendārs

http://www.ailab.lv/folklora/ - latvju gadskārtas, ieražas, godi, pasakas, ticējumi, teikas

http://www.svetvietas.lv/lv/kal/kal_01.htm - latviešu senā laika skaitīšanas sistēma, svētvietas 

http://www.liis.lv/folklora/folkloristika/liter/index.htm - Folklora, mitoloģija un pseidomitoloģija literatūrā (Auseklis Izlase. Merķelis G. Vidzemes senatne. Pumpurs A. Lāčplēsis. Latvju tautas varonis. Tautas eposs. Pumpurs A. Tēvijā un svešumā. Puškaitis-Lerhis A. Kurbads senlatvju varonis. Pēc tautas teikām, pasakām un dziesmām sacerēts.)


Izglītība, Augstskolas 

http://www.education.lv/ 

http://www.izaugsme.lv/ 

http://www.izglitiba.bzb.lv/?inc=18 

http://www.aiknc.lv/index.php 


Kultūra
 

http://www.makslaplus.lv/index1.php - mūzika, kino, teātris, gleznotāji

http://www.kultura.lv/lv/persons/ - Latvijas kultūras vortāls. Personas kultūrā, kino, mākslā, teātrī

http://www.kulturaskarte.lv/ - muzeji, bibliotēkas, kultūras nami, pašdarbības kolektīvi u.c.

http://www.notikumi.lv/ - Latvijas kalendārs Internetā


Literatūra
 

http://www.lirika.lv/ - dzejas portāls

http://www.satori.lv/ - literatūras un filozofijas portāls

http://www.lexiline.com/lexiline/lexi51.htm - sanskrits un latviešu valoda

http://www.ailab.lv/Teksti/def1.htm - (R. M. Kaudzītes Mērnieku laiki, R. Blaumaņa noveles un lugas, Raiņa dzeja )


Mūzika
 

http://www.dziesmas.lv/index.asp?page=songs – dziesmu vārdi, autori

http://lyrics.alternative.lv/ - ārzemju dziesmu vārdi, izpildītāji

http://www.muzika.lv/ - mp3 saites, grupas, dziesmu vārdi, atsevišķiem mūziķiem veltītas lapas u.c. 

http://www.music.lv/lv/ - ar mūziku saistītas personālijas, iestādes, kolektīvi, žanri u.c. 


Pilntekstu elektroniskās grāmatas
 

http://www.realliteraturedir.com/ - pasaules klasiķu biogrāfijas un viņu darbi angļu valodā

http://www.online-literature.com/ - dažādu autoru darbi angļu valodā no visas pasaules

http://www.ilibrary.ru/author.html - krievu klasiķu darbi

http://www.litportal.ru/ - pilntekstu grāmatas: psiholoģijā, proza, piedzīvojumi, klasika, vēsture, detektīvromāni u.c. krievu valodā.


Politika
 

http://www.politics.lv/sakumlapa/frame_sakumlapa.htm - Politika Latvijā: saimnieciskā politika, politiskās sistēmas, neatkarības atjaunošana

http://www.politicalresources.net/ -

http://www.ipu.org/english/parlweb.htm - informācija par nacionālajiem parlamentiem pasaulē


Vēsture
 

http://www.historia.lv/ - Latvijas vēsture Internetā

http://carlo.is.lv/sodien/index.php?datums=01-01 – Šī diena pasaulē, Latvijā

http://www.thelearningcalendar.com – Šī diena pasaulē, Latvijā


Angļu valodā
 

http://etext.virginia.edu/DicHist/alpha/alpha-all.html - Ideju vēstures vārdnīca

https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/ - pamatinformācija par visām pasaules valstīm – karogs, valsts iekārta, iedzīvotāji, ekonomika, politika, izglītība, kultūra, daba,


Krievu valodā
 

http://mega.km.ru/ - Krievu enciklopēdiju meklētājs u.c.

http://www.encyclopedia.ru/ - enciklopēdiju pasaule

http://www.krugosvet.ru/ - informācija, kas aptver dažādas kultūras, mākslas politikas u.c. jomas