iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1958 / november / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1958. november

Összeállította: Jakab Gergely (2016)

1958 novemberében jelent meg Az igazság a Nagy Imre-ügyben című dokumentumösszeállítás Albert Camus előszavával francia nyelven. 1959-ben angol, német és spanyol nyelven, majd Brüsszelben magyarul is megjelenik. Oxfordban megjelenik az Eszmélet című folyóirat első száma.

A hónap elején több kivégzés történik, pl. Takács Kálmán és Bokor János ügyében, és sok embert börtönbe zárnak, Deutsch István vasöntőt és a pesterzsébeti felkelők elleni per további 12 vádlottját is. Szintén a hónap elején nyílik meg az új UNESCO épület Párizsban. A British-Hungarian Labour Club emlékestet tart a magyar forradalom vérbe fojtásának évfordulóján. Ezen a napon kötik meg a szovjet-magyar uránegyezményt. Angelo Roncalli bíboros XXII. János néven lép a pápai trónra. Ekkor jelenik meg a bossa nova brazil zenei stílus Rio de Janeiroban João Gilberto Chega de Saudade című számával.

A hónap közepén tartják meg az első országgyűlési választás a forradalom után egypárti listás rendszerben. A részvétel 98,4%, az érvényes szavazatok 99,6%-a esik a HNF jelöltjeire. A kisgazda Kovács Bélát is képviselővé választják.

Elsüllyed az SS Carl D. Bradley teherhajó a Michigan tavon, a legénység nagy része meghal.

Az USA kormánya tájékoztatja a magyar kormányt, hogy csak akkor tekinti a két ország kapcsolatát normalizálhatónak, ha a magyar kormány betartja az ENSZ Alapokmányában és a békeszerződésben foglaltakat.

Ausztráliában a Menzies liberális pártot zsinórban ötödjére választják meg.

Mongóliában ismét Jumdzsagin Cedenbal miniszterelnököt választják az MNFP KB első titkárává.

Francia Szudán autonómiát szerez, mint önigazgató tagja a Francia Gyarmati Birodalomnak. Pár nappal később Csád, Gabon, és a Kongói Köztársaság is követi.

Amerikában a legnépszerűbb rádiósorozat a Have gun – Will travel volt, a legnépszerűbb filmek a The Horse’s Mouth, I want to live, és a Houseboat volt.

A legnépszerűbb dalok pedig az ”It’s All in the Game” – Tommy Edwards, "It's Only Make Believe" – Conway Twitty, és a "Tom Dooley" – The Kingston Trio

Havilapszemle

Alföld

XI. évfolyam, 1. szám / 1958

November-decemberi szám. A folyóirat most indul újra.

Jakab Gergely gyűjtése (2016)

Boda István : Emlékezés az első örömre (vers)

Kiss Tamás : A zivataros nyár (Regényrészlet)

Stetka Éva : Az egyenlőtlen lépés (vers)

Stetka Éva : Mutatvány (vers)

Stetka Éva : Győzelem (vers)

Mocsár Gábor : Zöld ösvény (elbeszélés)

Tóth Endre : Két kép a 67-es Magyarországról : Bihari: Vasárnap délután ; Munkácsy: Siralomház (vers)

Tóth Endre : Műhelyforgácsok (vers)

Tóth Endre : Jöjj, ifjúság! (vers)

Kardos Pál : Oláh Gábor (tanulmány)

Pákozdy Ferenc : Szabó Lőrinc halálára (vers)

Pákozdy Ferenc : 1958. február 7 (vers)

Rácz Károly : Mikor felsrófolják az embert (elbeszélés)

Böcz Sándor : Fehér gyertyák lobognak (vers)

Böcz Sándor : Varázs (vers)

Barsi Dénes : Imbolygó rögeszmék (elbeszélés)

Boda István : Jeladás (vers)

Boda István : Országgá nőtt (vers)

Boda István : Tudtad te jól (vers)

Boda István : Hajó (vers)

Boda István : Ma is visszahódít (vers)

Asztalos István : Szerelmes vasárnap (elbeszélés)

Porumbacu, Veronica : Majd eljövök, hogy lássam ezt a várost... (vers) (Fordította: Szemlér Ferenc)

Propertius, Sextus Aurelius : Carmina : I. könyv 11 (vers) : Ford. Tóth Béla

Propertius, Sextus Aurelius : Carmina : II. könyv 15. (vers) : Ford. Tóth Béla

Propertius, Sextus Aurelius : Carmina III. könyv 8. (vers) : Ford. Tóth Béla

Balogh József : Csitt, csendesen (karcolat)

Molnár Jenő : Utcaseprő (vers)

Molnár Jenő : Autóbuszon (vers)

Sarkadi Imre - Barna Tibor : Hortobágy (dráma egy felvonásban)

Fábián Sándor : A "népi" írókról szóló vitához

Fehér András : A Kommunisták Magyarországi Pártjának 40 éves évfordulójára

FIATALOK

Martinov, Leonyid Nyikolajevics : Vers (vers) : V. Nagy Albert fordítása

Martinov, Leonyid Nyikolajevics : Tengerek (vers) : V. Nagy Albert fordítása

Martinov, Leonyid Nyikolajevics : Értem már!... (vers) : V. Nagy Albert fordítása

Csegei Nagy József : A hadirokkant (novella)

Jiri Volker versei: Nálunk ; A park : Futala Tibor fordítása . [Volker, Jiri versei]

Ján Kostra versei : Még ő is érik... ; Fejből citálja... (vers) : Futala Tibor fordítása : [Kostra, Ján versei]

Bényei József : A végtelenség szonettje

Bényei József : Cigánylakodalom (vers)

Bényei József : Szerelmes vers

Szabó Lajos : Apáim szívével (vers)

Szabó Lajos : Téged kerestelek (vers)

Hortobágyi László : Falusi kérdés (vers)

Hortobágyi László : Húsvéti dal (vers)

Jenkei János : Dal a bérházról (vers)

MŰVÉSZET

Tóth Ervin : Debrecen képzőművészeti életéből

Kádár Zoltán : Medgyessy Ferenc (1881-1958) (tanulmány)

Bőgel József : Utolsó emlékek Medgyessy Ferencről

Veress József : Merre tart a film?

Sonkoly István : Beszélgetés Gulyás Györggyel

KRITIKA

Tóth Béla : Kiss Tamás: Férfitánc

Beke Albert : Bán Imre: Apáczai Csere János

Szilágyi J. György : Az új magyar Lucretius : Titus Lucretius Carus: A természetről : Fordította Tóth Béla : [Lucretius Carus, Titus művéről]

Baranyi Imre : Molnár Géza: Hullámverés

Komoróczy György : A debreceni munkásmozgalom története

Taar Ferenc : Ilyen nagy szerelem : Pavel Kohout műve a Debreceni Kamaraszínházban : [Kohout, Pavel művének színházi előadásáról]

Nagy László : A kínai ember "titka"

KÉPEK

A fedőlapot tervezte: Móré Mihály

Móré Mihály : Megjött a röpcsi - fedőlap

Hallé László : Behordás

Menyhárt József : Édes pihenés

Mosits László : Vonaton

Napi események

November 2. - Az LB Népbírósági Tanácsa Borbély János elnökletével másodfokon helybenhagyja Deutsch István vasöntő életfogytiglani börtönbüntetését; a pesterzsébeti felkelők elleni per további 12 vádlottja 1–15 évi szabadságvesztést kap.

November 3. – Az új UNESCO épület megnyitója Párizsban.

November 4. - A British–Hungarian Labour Club emlékestet tart a magyar forradalom vérbe fojtásának évfordulóján.

Megkötik a 20 évre szóló szovjet–magyar uránegyezményt.

D. Káldy Zoltánt a pécsi gyülekezet lelkészét, a tolna-baranyai egyházmegye esperesét választják a Déli Ev. Egyházkerület püspökévé.

Angelo Roncalli bíboros XXIII. János néven lép a pápai trónra.

November 6. - Kivégzik Takács Kálmánt és Bokor Jánost.

Bp-en parafálják a csehszlovák–magyar állampolgársági egyezményt, amelynek értelmében a két fél a másik fél állampolgárát csak abban az esetben honosíthatja, amennyiben az lemondott előző állampolgárságáról, kizárva ezzel a kettős állampolgárság lehetőségét.

Bemutatják Fábri Zoltán Édes Anna c. filmjét.

November 9. - Országszerte felolvassák a templomokban a r. kat. püspöki kar pásztorlevelét, a ref. egyház zsinati tanácsának üzenetét és az ev. egyház egyetemes presbitériumának felhívását; felszólítják a híveket, hogy a választásokon szavazzanak a HNF jelöltjeire.

November 10. – A bossa nova brazil zenei stílus megjelenése Rio de Janieroban João Gilberto Chega de Saudade című számával.

Henry Winston odaajándékozza a Hope gyémántot a Smithsonian Institutenak.

Nyikita Hruscsov Moszkvában kijelenti, hogy a nyugati hatalmak Nyugat-Berlint az NDK elleni tevékenységük támaszpontjának használják, és ezzel megszegték a Németországgal kapcsolatban 1948 után kötött négyhatalmi megállapodásokat.

November 11. - Kivégzik Géczi Józsefet.

November 12. - Kivégzik Csizmadi Ferencet és Viskovics Jánost.

A pesterzsébeti felkelők ügyében az LB Népbírósági Tanácsa Borbély János elnökletével másodfokon Deutsch István vasöntőt életfogytiglani börtönre, a többi 12 vádlottat 1–15 évi szabadságvesztésre ítéli.

November 13. - Az LB Katonai Tanácsa Ledényi Ferenc hadbíró ezredes elnökletével másodfokon tárgyalja Mecséri János ezredes és 51 társa, a soroksári katonai ellenállók perét. Halálra ítélik Mecséri János ezredest, Szendi Dezső alezredest, Szabó Pál őrnagyot, Rémiás Pál hadnagyot, Kicska János főhadnagyot, Kálmán Dezső őrvezetőt, Magyar János honvédet, Paska Elemért, Dobrosi Lajost és Puchert Jánost. A külföldön tartózkodó Molnár Gézát távollétében ítélik halálra. Nyolc vádlottat sújtanak 5 évnél nagyobb börtönbüntetéssel, öt vádlottat felmentenek.

November 15. - Kivégzik Mecséri János ezredest, Szendi Dezső alezredest, Szabó Pál őrnagyot, Rémiás Pál hadnagyot, Kicska János főhadnagyot, Kálmán Dezső őrvezetőt, Magyar János honvédet. A szintén halálra ítélt Paska Elemér, Dobrosi Lajos és Puchert János büntetését kegyelemből életfogytiglani börtönre mérséklik. Mecséri János és 51 társa, a Soroksárnál harcoló katonák perét november 13-án tárgyalta másodfokon a Legfelsőbb Bíróság Katonai Különtanácsa Ledényi Ferenc hadbíró ezredes elnökletével.

Az április 17. és október 15. között Brüsszelben megrendezett Világkiállításon Magyarország 20 nagydíjjal és 25 különböző díjjal Franciaország, Belgium, Csehszlovákia, Szovjetunió és Olaszország mögött a hatodik helyen végez.

November 16. - A forradalom után az első országgyűlési választás, amelyet gondos politikai és belügyi előkészítés után rendeznek meg az 1956 előtti egypárti, listás választásokhoz hasonló módon. A részvétel 98,4%; az érvényes szavazatok 99,6%-a esik a HNF jelöltjeire. A kisgazda Kovács Bélát is képviselővé választják.

November 18. – Útban Roger City (Michigan) felé egy viharban elsüllyed az SS Carl D. Bradley teherhajó a Michigan tavon a 35 fős legénységből 33 meghalt.

November 20. - A BM adatai szerint október 1-től november 20-ig 73 esetben szereztek tudomást röpcédula-terjesztésről. a szerzők és terjesztők többsége 16-17 éves fiatal. A választással kapcsolatos röplapok kevés kivétellel passzivitásra hívtak fel. Ugyanezen idő alatt „ellenséges falfelirat” 267 esetben fordult elő, választási plakátokat vagy dekorációt 390 esetben rongáltak meg.

November 21. - A Fővárosi Bíróság Blaski József és társai perében a fővádlottat és a másodrendű vádlott Mansfeld Pétert életfogytig tartó szabadságvesztésre, társaikat 3–10 évi szabadságvesztésre ítéli.

Az USA kormánya jegyzékében tájékoztatja a magyar kormányt, hogy a két ország kapcsolatát csak akkor tekinti normalizálhatónak, ha a magyar kormány betartja az ENSZ Alapokmányában és a békeszerződésben foglaltakat.

November 22. – Ausztráliában a Menzies liberális pártot ötödjére választják meg.

Kivégzik Onestyák Lászlót.

Meghal Sándor Emma zeneszerző, műfordító, 1910 óta Kodály Zoltán felesége.

Mongóliában ismét Jumdzsjagijn Cedenbal miniszterelnököt választják az MNFP KB első titkárává.

November 23. – Amerikában elindul a Have gun – Will travel rádiósorozat. Ez egyike az utolsó drámáknak, ami kereskedelmi rádión ment.

November 25. – Francia Szudán autonómiát szerez, mint önigazgató tagja a Francia Gyarmati Birodalomnak

Az LB Népbírósági Tanácsa Borbély János elnökletével másodfokon halálra ítéli a több felkelőcsoportban harcoló és a Köztársaság téri népítéletben való részvétellel vádolt Galgóczi Zoltán alkalmi munkást, Nagy József alkalmi munkást, Vass Lajos segédmunkást, Bakos Gyuláné Salabert Erzsébet darukezelőt, Lachky Albert szerszámkészítőt, Burgermeiszter József szerszám-készítőt és Simon Gábor szabósegédet

November 27. - Az LB Népbírósági Tanácsa Cieslár Viktor elnökletével a Szirmai Ottó és társai (a Tűzoltó utcai felkelők) elleni perben másodfokon is halálra ítéli a fővádlottat, és a XIII. rendű vádlott Angyal István építésvezetőt, a Tűzoltó utcai felkelőcsoport v. vezetőjét.

A szovjet kormány jegyzékben javasolja Berlin négyhatalmi katonai megszállási rendszerének felszámolását, és Nyugat-Berlin demilitarizált szabad várossá nyilvánítását. Az ultimátum, amely Nagy-Berlin igazgatásának jogát lényegében az NDK-ra ruházná, kirobbantja az újabb berlini válságot.

November 28. – A Francia Gyarmati Birodalom autonóm köztársasági részévé válik Csád, Gabon és a Kongói Köztársaság.

Kivégzik a Köztársaság tériek perében halálra ítélt Galgóczi Zoltánt, Nagy Józsefet, Vass Lajost, Bakos Gyulánét, Lachky Albertet, Burgermeiszter Józsefet és Simon Gábort.

November 30. – A gaullisták nyerik a francia parlamenti választásokat.

Bemutatják Nádasy László Razzia c. filmjét.

1958 novemberében született:

November 10. – Vicky Rosti finn énekesnő, az Eurovíziós Dalfesztiválon is fellépett.

November 21. – David Reivers jamaikai színész

November 22. – Jamie Lee Curtis amerikai színésznő

-          Bruce Payne amerikai színész és producer

November 28. – Dave Righetti amerikai baseball játékos

 

Amerikai toplistás filmek 1958 novemberében:

November 11. – The Horse’s Mouth

November 18. – I want to live

November 19. – Houseboat

 

Amerikai toplistás dalok 1958 novemberében:

November 3. - "It's All in the Game" – Tommy Edwards

November 10. – "It's Only Make Believe" – Conway Twitty

November 17. - "Tom Dooley" – The Kingston Trio


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére


14 |vissza a lap tetejére

péntek

Kivonat a napisajtó híreiből (forrás: Pest Megyei Hírlap) (1958. november 14. péntek)

Az emberek nagyban készülődnek a vasárnapi választásokra, a ceglédi kórházban is elhelyeztek egy szavazóurnát. Az újságban megjelent egy kép, amiben a szavazólap kinézete szerepel, vasárnap reggel 7 és este 8 között szavazhattak az emberek.

Dobi István, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke csütörtökön ellátogatott Heves megyébe. Megtekintette a felnémeti Petőfi Termelőszövetkezetet, majd az atkári Micsurin Termelőszövetkezetet, és beszélgetett a dolgozókkal.

Megkezdődött a 21 éve működő Szentendrei Papírgyár korszerűsítése. Ebben az évben 5 millió forintot fordítanak beruházásokra és felújításokra. Ezáltal 300 vagonnal több csomagoló-, író-, és nyomópapírt készíthetnek. A gyár kap egy új iparvágányt is, ezzel mentesítve a dolgozókat a nehéz fizikai munka egy részétől.

Ma sorsolják a lottót a Komlói Zrínyi Ilona filmszínházban délelőtt 10 órakor.

Dány községben a nagy esőzések miatt hatalmas sár borította az utcát, ezt a lakosok társadalmi munkával megoldották, azzal, hogy egy több száz méteres keskeny járdát építettek. Ugyanitt átadták az új tehénistállót a Lenin Tsz-ben, ez a megye egyik legmodernebb tehénistállója lett. Fejlődött az egészségügy, a kórházi ellátás, szolgáltatások. Gödöllőn, Pécelen, Kistarcsán, Isaszegen, bölcsőde alakult a dolgozók gyerekei számára. Új szakcsoportok alakultak Gödöllőn, gombatermelő-, burgonyatermelő-, és sertéstenyésztés, baromfinevelés szakcsoport. Vácszentlászló határában hatalmas mennyiségű cukorrépát termeltek az ott dolgozók. Átlagosan 140 mázsa termett, ezzel a termelők 8000 forint tiszta bevételhez jutottak holdanként. Ez idén 15 hold volt, de jövőre már 23 lesz.

Kerepesen Sportstadion építésébe fogott az új vezetőség. A sportpálya közelében klubtermet, öltözőket, szertárt, valamint egy gondnoki lakást kezdtek építeni. Még 20.000 forintra van szükségük ennek a kivitelezésére, ha ezt is megszerzik, valószínűleg még tavasz előtt el is készülnek.

Nyikolaj Kozirjov szovjet csillagász vulkánkitörést figyelt meg a Holdon.

Ülést tartott a Minisztertanács. Nagy volt az amerikai sajtóvisszhangja Hruscsov szovjet-lengyel barátság jegyében tartott gyűlésen mondott beszéde miatt. A német kérdéssel és a berlini helyzettel kapcsolatos kijelentései nem feleltek meg az amerikai uralkodó körök szája ízének. Lezuhant és felrobbant az amerikai légierő egy óriás tartály-repülőgépe. A gép tíz főnyi legénysége meghalt, két lakóház megrongálódott.

Szerdán Moszkvába érkezett a Kínai Népköztársaság központi kísérleti operaházának együttese. A kínai művészek Leningrádban kezdik vendégszereplésüket.

Olaszországban ítéletidő van. Legalább hat ember meghalt és kilenc megsebesült. Velencében a heves szélviharok nagy károkat okoztak és a csütörtökre virradó éjszakán a víz elöntötte a Szt. Márk teret, a város szívét. Rómában ezer ember vált hajléktalanná.

A belga turistahivatal közölte, hogy a Belgiumba érkezett turisták, beleértve a brüsszeli kiállítás látogatóit, eddig 11 milliárd frankot (220 millió dollárt) költöttek az idén. A világkiállítást csaknem 42 millió ember nézte meg.

A közép-keleti hírügynökség jelentése szerint újabb provokáció történt a jordániai-szíriai határon. Jordániai katonák tüzeltek a szíriai kormány vámőreire, akik közül egy megsebesült.

Az amerikai külügyminisztérium szerdán cáfolta azt a hírt, amely szerint Tunézia elutasította az Egyesült Államok fegyverszállítási ajánlatát. Lincoln White, az amerikai külügyminisztérium szóvivője közölte, hogy az Egyesült Államok jelenleg is tárgyal Tunéziával fegyverek eladásáról. Az olasz higanybányászok harca kéthónapos sztrájk, majd 17 napos ülősztrájk után győzelemmel véget ért.

Szerdán este útnak indult a francia cirkusz együttese. A francia cirkuszművészek legjobbjaiból toborzott együttes visszaadja a moszkvai és pekingi cirkusz párizsi látogatását. A francia cirkusz moszkvai és pekingi vendégszereplése során porondra lép a híres Fratellini is.

A Little Rock-i iskolatanács öt tagja lemondott. Azt állították, hogy a faji megkülönböztetés nélküli oktatás politikája „reménytelen, tehetetlen és lehetetlen” helyzetbe hozza őket.

A tokiói központi meteorológiai állomás jelentette, hogy Japán északi részét erős földrengés rázta meg.

Török repülőgépek behatoltak az Egyesült Arab Köztársaság légterébe.

Három francia férfi és egy nő elhatározta, hogy egy léggömbbel átkelnek az Atlanti-óceánon, és kikötnek Amerikában

Görögország anyagi támogatást kap Nyugat-Németországtól 200 millió márka értékben, és 400 millió márkányi beruházási javakat.

A genfi atomértekezleten a nukleáris kísérletek megszüntetésének kérdésével foglalkoztak.

Időjárás: A várható időjárás: Enyhe, esős idő, egy-két helyen zivatar. Megélénkülő keleti, délkeleti szél. Legmagasabb nappali hőmérséklet 10-13 fok között. A nagy esőzés után a hét végére lehűlés várható. Valószínű, hogy a Duna vízállása érezhetően megemelkedik. A szakemberek szerint az utóbbi évszázadban aligha volt ilyen enyhe a november 12 (szerda). Távolabbi kilátások: további esők, lassú lehűlés.

A Kékes-csúcson, ahol két hónappal ezelőtt tartós hóréteg feküdt, most plusz 10 fok volt a napi középhőmérséklet. Csütörtök reggel új esőfront érkezett hazánk fölé, ez megakadályozza az erősebb felmelegedést. Kisebb megszakításokkal tovább folytatódnak az esőzések, a hét végén viszont érkezik az évszaknak megfelelő hidegáramlat.

Film, színház, irodalom: A koreai Keszong város színházának tánccsoportja a Ginseng című balettet adja elő.

Könyvajánló: Pierre Daix: Így élünk Párizsban; Szász Imre: Vízparti kalauz

A Magyar Pen Klub november 17-én tartja első klubestjét.

Sport: Budapest I. osztályában megtört a jég, a váci Forte SC női csapata a bajnokság élére került. Vasárnap rendezték meg a járási tízek asztalitenisz bajnokságát Vácon a Mezőgazdasági Technikum tornatermében. A versenyt Szántó János, a Váci Petőfi versenyzője nyerte.

Moziműsor:

-          Kultur 14-16: Országúton; 17-19: Az utolsó paradicsom

-          Építők 14-16: A tett színhelye Berlin; 18-20: Láz

-          Kötöttárugyár 16-17: Éjjeli őrjárat; 23-24: A béke völgye

Jakab Gergely gyűjtése (2016.)


15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források