riešenie mobilného čašníka je upravená verzia reštauračnej aplikácie pre rozšírenie 600x1000 dostupná cez android.bat a to_android, ktorá je aktivovaná v prostredí MS Windows Server alebo na Windows pracovnej stanici ako mobilna aplikácia je dostupná cez Microsoft Remote Desktop

O_DKLX_1.O_DKLX_0.O_FM4_BLOCEK.EXE do požadovaného tvaru

priklad   O_DKLX_1.O_DKLX_0.O_FM4_BLOCEK_ICO_SKLAD.EXE

definuje tlač doplňujúcich údajov odberateľa a skladovej karty

pre registráciu kumulovaného obratu preneseného DPH je použitá 4.hladina DPH v FT400, ktorá musí byť nastavená na 0 %

!!! požiadavka tlače údajov odberateľa na doklade z FT4000  v zmysle usmernenia Finančnej správy  znamená, že v tomto prípade doklad z ERP nie zjednodušený daňový doklad, ale je to faktúra a v tom prípade je nutné nastaviť príslušný obchodný okruh do režimu PRENOS DPH a súčasne jednotlivé doklady z ERP evidovať do kontrolného výkazu DPH ako samostatné doklady !!!

        

        Inštalačný balík XDW PRM/CherryPos  dostupný cez Doplňujúce riešenia, aktualizácie, doplnky v zložke Beta verzie obsahuje podporu pre spracovanie straveniek

        Inštalačný balík XDW PRM/CherryPos  dostupný cez Doplňujúce riešenia, aktualizácie, doplnky v zložke Beta verzie obsahuje podporu pre možnosť prechodu na MS SQL Express

        Inštalačne balíky XDW PRM/CherryPos  a XDW SOS obsahujú kontrolu nastavenia uzavretia predaja pri DU a nastavenie spracovania uzávierky predaja z P_DU.CSV. V prípade potreby je možné použiť pôvodné riešenie umiestnené x:verzia_maj_2016

V aplikáciach XDW PRM  a XDW SOS sa začala transformácia prechodu na SQL dáta, ktorá sa bude realizovať v etapách.

 1. etapa 01.05.2016-31.07.2016

úplne oddelenie dátového prepojenia v XDW PRM a XDW SOS a prechod na komunikáciu výmenou údajov cez otvorené formáty .TXT a .CSV s možnosťou

 1. etapa 01.08.2016-31.10.2016

prechod dátového modelu XDW PRM na SQL dátovú štruktúru

 1. etapa 01.11.2016-31.12.2016

riešenie externých aplikácii pre XDW PRM nezávislých na OS a s prepojením na SQL dátovu štrukúru

 1. etapa 01.01.2017-30.06.2017

prechod dátového modelu XDW SOS na SQL dátovú štruktúru

 1. etapa 01.06.2017-31.12.2017

riešenie externých aplikácii pre XDW SOS nezávislých na OS a s prepojením na SQL dátovu štrukúru

V súčasnosti tento prechod požaduje postupnú konfiguráciu aplikácii XDW PRM a XDW SOS

pri predaji elektro zariadení je povinné uvádzať recyklačný poplatok buď na etikete, obale alebo na vystavenom doklade, vo verzii XDW SOS 2016.31.03.16 je podpora tlače recyklačného poplatku pre vystavené doklady riešená viď.

\\Návody a postupy\Odkaz na dokumentáciu k XDW SOS\Recyklačný poplatok pri predaji elektrozariadenia

inštalačná sada XDW SOS ponúka inštaláciu troch riešení XDW SOS, pričom pri bežnej konfigurácii XDW SOS sa vždy volí variant

XDW SOS  skladová evidencia, úplna verzia

inštalačná sada XDW PRM ponúka inštaláciu štyroch variant XDW PRM, pričom pri bežnej konfigurácii XDW PRM sa vždy volí variant

Základne riešenie s výberom predajných obrazoviek

Tlač daňového dokladu a Tlač daňového dokladu zo zľavou O_DOKL_D.RTP a O_DOKL_Z.RPT

inštalácia od 06.01.2016 obsahuje opravené tlačiva, oprava sa dá riešiť úplnou reinštaláciou alebo aktualizáciou  oboch tlačív z vopred nainštalovanej verzie

inštalácia od 06.01.2016 obsahuje opravené riešenie, oprava sa dá riešiť úplnou reinštaláciou je nutná v prípade smerovania tlače do .DOC tvaru t.j. pre MS Office, Open Office alebo MS Word Viewer

        

        Doporučné riešenie pre sklad a predaj, kontrola nastavenia 10% DPH

 1. pozrite dennú uzávierku, či je na nej uvedený obrat 10%, štandardne sa definoval ako druhá kategória DPH
 2. v XDW PRM pozrite nastavenie DPH v Programovanie/Systémové nastavnie, štandardne sa definovala ako druhá kategória DPH
 3. v XDW SOS  skontrolujte prístup k 10% DPH pri zakladaní skladových kariet
 4. v XDW SOS pozrite nastavenie Základna evidencie/Pripojenie ECR pokladní,  štandardne sa definovala ako druhá kategória DPH

        Doporučné riešenie pre sklad zmena DPH a tlač etikiet  duálnom režime

 1. z www.x-data.sk stránka na Stiahnutie si stiahnite akuálnu verziu XDW SOS
 2. spracujte inštaláciu vo verzii 16, t.j. na PC bude k dispozícii verzia rok 2015 a verzia rok 2016
 3. vo verzii rok 2016 spracujte ročnú konverziu s verzie 2015 a s nastavením účtovného obdobia 2016
 4. spracujte konverziu pripojených pokladní s verzii 2015
 5. vykonajte zmenu DPH na požadovaných položkách aj s zmenou ceny  a tlačovou pultových etikiet
 6. pôvodné etikety platné k 31.12.2015 je vždy možné tlačiť s verzie 2015, nové etikety sa tlačia z verzie 2016
 7. pri farebnom odlíšení papiera použítého pre tlač etikiet máte možnosť na predajnej ploche umiestniť údaje pre tovar kde došlo k zmene DPH


        riešenia

 1. zrušiť aktualizáciu  KB 3102429

otvoriť „Ovládacie panely“ a z ponuky vybrať „Odinštalovať program“. V ľavej časti otvoreného okna sa nachádza voľba „Zobrazenie nainštalovaných aktualizácií“, ktorá ako názov napovedá vypíše všetky aktualizácie nainštalované v systéme. Z tohto zoznamu stačí následne vybrať aktualizáciu KB 3102429 a zvoliť možnosť odinštalovať.

 1. zrušiť aktualizáciu  KB 3102429  cez príkazový riadok  

v okienku spustiť zadajte

                CMD                                                           <Enter>

WUSA /uninstall /kb:3102429 /quiet /norestart           <Enter>

Exit                                                        <Enter>

Po úspešnom odinštalovaní aktualizácií reštartujte  PC. Treba zdôrazniť, že odinštalovanie aktualizácie ešte neznamená aj jej zakázanie do budúcna. Pre jej trvalé zakázanie otvorte „Ovládacie panely“, zvolte ponuku „Systém a zabezpečenie“ a vyberte „Windows Update“.

 V otvorenom okne následne stačí kliknúť na ponuku „k dispozícii voliteľné aktualizácie: XX“. V zoznamoch vyhľadáme aktualizáciu KB 3102429, klikneme na ňu pravým tlačidlom na počítačovej myši a vyberieme možnosť „Skryť aktualizáciu“. Od tohto momentu sa skrytá aktualizácia už automaticky nenainštaluje

 1. jednorázovo po výbere príslušnej zostavy na potvrdenie jej spracovania použiť kombináciu kláves CTRL-W a nie <Enter>, Shift-F4, alebo potvrdenie myškou
 2. prestaviť aplikáciu do režimu WIN alebo DOC
 1. Otvoriť súbor PDF_WIN.KEY a zmeniť hodnotu 0 na 1, čím sa aplikácia prestavi do režimu WIN, kde sa využíva vlastné prostredie na zobrazenie požadovaných údajov
 2. Otvoriť súbor PDF_WIN.KEY a zmeniť hodnotu 0 na 3, čím sa aplikácia prestavi do režimu DOC, kde sa na zobrazenie požadovaných údajov využíva aplikácia Microsoft Viewer, Open Ofice, Microsoft Word, alebo iná nainštalovaná aplikácia pre spracovanie dokumentov typu .DOC

riešenie 4.b. požaduje inštaláciu príslušnej aplikácie ako samostatný proces.

XDW PRM aktualizácia od 10.12.2015 bude inštalovať do zložky C:\XDW_SOFT\Windows c:\KB3102429.bat na odstránenie príslušnej aktualizácie

Prechod na trvalé používanie Word Viewer namiesto PDF prezentácie

 1. inštaluje sa Microsoft Word Viewer
 2. aktualizuje sa požadovaná aplikácia
 3. nastaví sa PDF_DOC_View.Key v rozsahu nastavenia odkazu na nainštalovanú verziu Word Vieweru
 4. nastaví sa otváranie dokumentov .DOC do pôvodného režimu

pre detailnejšie info pozri  Nastavenie smeovania tlačových výstupov


Ak nie je možná súčasná reinštalácia riešením je nastavenie spracovania kompletnej uzávierky do režimu P_DU.CSV ako na pokladni tak aj v sklade.

Táto tlačiareň pri predaji jedného kusu a krátkom názve tovaru skracuje tlač na jeden riadok pričom netlačí predané množstvo. Je potrebné aktualizovať verziu XDW PRM pre rok 2015 a pripadne nastaviť vlastnosť

0                           ,* podpora jednoriadkovej tlace pri kratkych nazvoch v PEGAS.KEY

tak aby sa vždy realizovala tlač do dvoch riadkov a tlačilo sa predané množstvo.

kde označenie inštalácie bolo viazané na konkrétny typ pripojenej fiskálnej tlačiarne. Verzia s označením XDW_PRM pre rok 2014 je distribuovaná vo verzii pre všetky fiskálne tlačiarne a preto sa pri prechode s pôvodných verzií nespracuje štandardná reinštalácia, ale inštalácia novej verzie a do novej zložky, s manuálnou konverziou podľa návodu uvedeného v zložkách to_EFOX, to_Pegas, atď.

Ak nedochádza k zmene pripojenej fiskálnej tlačiarne, je možne proces prechodu na novú verziu zjednodušiť        

"XDW_PRM maloochodna a restauracna pokladna.exe"         /Group=pgs.14        

a proces inštalácie spracovať spustením dávkového         súboru, v tom prípade spracuje proces inštalácie aj s konverziou údajov a vytvorením nového odkazu na ploche do pôvodnej zložky

Je potrebné použiť aktuálnu verziu XDW PRM, alebo pre otestovanie stavu Vašej verzie zmeňte dátum v PC na 01.01.2015 a ak aplikácia nebude hlásiť chybový stav je danú verziu možné používať aj naďalej. Pozor následne sa musí obnoviť dátum na pôvodnú hodnotu