Wie kan ons scheiden van de liefde van Jezus?

Het is vandaag de zondag voor de lijdende kerk. Open Doors is één van de initiatiefnemers van deze zondag. Ze vragen aandacht en gebed voor de volgelingen van Jezus Christus wereldwijd die vervolgd worden, die lijden omwille van het getuigenis van Jezus. De kerk, de volgelingen van Jezus, vormen samen wereldwijd het lichaam van Jezus op aarde. Dit lichaam wordt geschopt, geslagen, bespuugd, gehaat, uitgebuit, verjaagd, vermoord. Wij, hier in het vrije westen, kunnen ons daar geen voorstelling van maken. Het liefst sluiten we dit soort boodschappen ook buiten, want we voelen ons machteloos, boos, verdrietig, schuldig, misschien ook. Vandaag duiken we er toch in en proberen ons een voorstelling te maken van de ernst van deze zaken, maar ik focus me vandaag vooral op de vraag: hoe houden zij het vol?! Mijn aandeel zal niet al te lang zijn, want we hebben vanmorgen iemand in ons midden, Peter Oosterhuis, die uit eigen ervaring iets kan vertellen over dit thema. Ik zal eerst kort een stuk uitwerken uit Gods Woord en hij zal dan zijn verhaal vertellen.

Toen de 31-jarige Moses uit Soedan koos voor een leven met Jezus Christus, verloor hij alles wat hij had. Zijn vrouw Aida verliet hem, zijn huis werd tot de grond toe afgebrand, zijn persoonlijke eigendommen ging in het vuur verloren. Zijn islamitische omgeving was woedend en tot alles in staat. Voor zijn eigen veiligheid vluchtte Moses naar een ander dorp. Ondanks al deze grote teleurstellingen, is hij niet van plan zijn nieuwe geloof los te laten.

Hoe kan dit? Kijk naar deze reactie van een Egyptische nieuwslezer. https://cip.nl/61994-weduwe-koptische-christen-vergeeft-terroristen-is . Hoe is dit mogelijk?

Rom. 8:35-39.

Deze verzen zijn het hoogtepunt van een geweldig betoog van Paulus. Je zou het met recht de Mount Everest van de bijbel kunnen noemen. Wie zal ons kunnen scheiden van de liefde van Jezus?! Het is een retorische vraag als: is er op dit moment een betere voetballer dan Messi? Nee, natuurlijk niet! Niemand en niets kan ons scheiden van de liefde van Jezus. Paulus somt allerlei zaken op die ontzettend moeilijk zijn op zichzelf…. En toch in die storm van omstandigheden is er iets dat als een paal boven water blijft staan: de liefde van Jezus. Als we een antwoord moeten geven op de vraag: hoe houden ze het vol, dan is dit het antwoord. De liefde van Jezus. De liefde van God, die juist zo onder druk staat in omstandigheden zoals Paulus ze opsomt…. Waar is Gods liefde dan!?

Maar, wat is die liefde dan? De liefde van Jezus (35), de liefde van God (39). Ik wil je even meenemen naar vers 37: Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. Hij heeft ons ‘liefgehad’. Hoe klinkt dat voor jou? Stel je voor je bent getrouwd of je hebt verkering en je geliefde komt naar je toe en zegt: Ik heb je liefgehad! Wat denk je dan?! Dat voelt alsof het voorbij is, of niet. Als je iets gehad hebt, ben je het nu kwijt. Mensen zeggen wel eens: ik heb een cadeautje voor mijn verjaardag gehad…. Officieel is het correct Nederlands, maar het voelt vreemd.

Toch is het een zin dit heel vaak wordt gebruikt als de bijbel spreekt over Gods liefde (kijk niet naar de NBV!!!). De bekendste tekst van Joh. 3:16: want alzo lief heeft God de wereld gehad. 1 Joh. 4:19: Wij hebben lief, omdat Hij ons heeft liefgehad. Ef. 5:2: Christus heeft ons liefgehad. In de taalkunde heet dit een voltooid tegenwoordige tijd. Dit betekent dat er ergens in het verleden een gebeurtenis is geweest en die duurt voort tot op vandaag. Ook in het Grieks, de oorspronkelijke tekst van deze brief, staat er zo’n werkwoordsvorm (aoristus). Het wijst terug naar een gebeurtenis in het verleden, die nog steeds zijn schaduw, of beter gezegd zijn licht vooruit werpt in het heden. Dus de liefde die Jezus voor ons heeft, heeft zijn ankerpunt ergens in het verleden. Toen is het begonnen.

Waar is dat ankerpunt, dat hoogtepunt van Zijn liefde? Aan het kruis. Het kruis is de plek waar Jezus zijn liefde voor ons volledig, helemaal liet zien. Daar is de liefde van Jezus voltooid. Als je vraagt: hoe kan ik weten dat Jezus mij liefheeft, dan zegt Jezus: kijk naar het kruis! Daar zie je de liefde van Jezus. Hij die stierf voor de mensheid, voor ieder individu. Hij stierf een gruwelijke, eenzame dood uit liefde voor jou. Zonder die dood van Jezus was elk mens verloren, want we zouden zelf de doodstraf moeten dragen voor onze keuze om God de rug toe te keren. Jezus stierf voor zijn vijanden. De diepte daarvan is niet te peilen, niet te omvatten, niet te overtreffen. Dat is de liefde van Jezus. En daar moeten we ons aan vasthouden als de stormen van het leven over ons komen.

De vraag dient zich aan bij het zien van de worsteling van Marit Waterink die afgelopen week heeft geprobeerd om een einde aan haar leven te maken. Waar is Gods liefde?! Al die christenen wereldwijd die op één of andere manier lijden. Hoe hou je het vol? De liefde van Christus, eens volledig getoond in het offer aan het kruis. Daar kun je steeds weer naar terug. Als je in de woeste wateren van het leven soms even kopje onder gaat, als je dreigt ten onder te gaan aan de pijn, het verdriet, de boosheid, de machteloosheid: kijk naar Jezus aan het kruis en zie hoeveel liefde Hij voor je heeft gehad. Zou Iemand die zo iets voor jou doet, je nu in de steek laten?! Nooit! Peter Oosterhuis kan daar over meepraten. Hij zal nu zijn verhaal vertellen.