Tomáš Dvořák

books:

Dvořák, T. et al., Současné přístupy v historické epistemologii. Praha: Filosofia 2014.

Dvořák, T. (ed.), Kapitoly z dějin a teorie médií. Praha: AVU 2010.

Dvořák, T., Sběrné suroviny. Texty, obrazy a zvuky nedávné minulosti. Praha: Filosofia 2009.

book chapters:

Materiální kultura vědy. in: Dvořák, T. et al., Současné přístupy v historické epistemologii. Praha: Filosofia 2014.

Přepisování paměti. in: Šubrt, J. – Maslowski, N. (eds.), Kolektivní pamět:

Parsonsův neplánovaný potomek. in: Šubrt, J. (ed.), Talcott Parsons a jeho přínos soudobé sociologické teorii. Praha: Karolinum 2006, pp. 231–236.

xxx Entries for the Dictionary of Media Studies. In: Slovník mediálních studií, Prague: Portál, 2004.

The Body and Visual Technology. in: Tělo a fotografie/Body and Photography. Praha: PHP 1998, pp. 114–128.

articles:

Philosophical Toys Today.

Scientific Instruments and Epistemology Engines

Trojrozměrné písmo.

Historical Epistemology Meets the Human Sciences. (with J. Balon)

Pýthagorův závoj. Iluminace, vol. 19, 2007, no. 3, pp. 163–176.

Album/atlas/archiv: o obrazech a jejich uspořádání. Iluminace, vol. 16, 2004, no. 3, pp. 121–137.

Sex appeal neorganického aneb jak malíř moderního života k postmoderní auře přišel. Sociologický časopis, vol. 40, 2004, no. 1/2, pp. 141–155.

Rozptýlení jako předpoklad soustředění: poznámky k pojetí recepce u Waltera Benjamina. Iluminace, vol. 15, 2003, no. 4, pp. 67–84.

A Charming Impasse: Czech Cubist Architecture. www.artmargins.com (10 Nov. 2002).

Elektronická mystika Marshalla McLuhana. Věda, technika, společnost, vol. 23, 2001, no. 4, pp. 67–76.

Hry povrchů v architektuře [Surface Games in Architecture]. Architekt, Vol. , 2000, pp

Na hranici obrazových kódů [On the Borders of Image Codes]. In: INSEA 2000: Média a obraznost. Prague: Česká sekce INSEA, 2000, pp. 62-70.