Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10§

Laadittu: 5.2.2018

Rekisterinpitäjä

FinNuclear Oy

Eteläranta 10

00130 Helsinki

Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Leena Jylhä

FinNuclear Oy

Eteläranta 10

00130 Helsinki

Rekisterin nimi

FinNuclear Oy:n CV-tietokanta

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

CV-tietokannan tietoja käytetään FinNuclear Oy:n saamissa toimeksiannoissa, joissa FinNuclear Oy:n asiakkaalle etsitään yhtä tai useampaa työntekijää. Henkilöt antavat omalla suostumuksellaan tietonsa FinNuclear Oy:n CV-tietokantaan.

Rekisterin tietosisältö

Tallennettavat tiedot ilmenevät lomakkeesta. Rekisteriin tallentuu kaikki tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä on rekisteröidyn itsensä lisäksi mahdollisesti rekisteröidyn ilmoittamat suosittelijat sekä FinNuclear Oy:n valintaprosessiin kuuluvat henkilöt.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

CV-tietokanta toimii Internetissä, jota kautta tallennetut tiedot on rajoitettu FinNuclear Oy:n ja sen enemmistöomistajan sisäiseen käyttöön. Tietojen luovuttaminen perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

Rekisterin sisäinen käyttö, suojausperiaatteet ja tietojen säilytys

CV-tietokannan käyttöoikeus on FinNuclear Oy:n toimeksiantoihin osallistuvilla työntekijöillä.

Palvelun tarjoaja vastaa rekisteriin tallennettujen tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta. Tietoja säilytetään rekisterissä, kunnes 12 kuukautta kuluu viimeisestä yhteydenotosta.

Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen

Henkilöllä on Henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on toteutettavissa Henkilötietolain 28§ mukaisesti. Henkilöllä on myös oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- ja korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna, ja tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.