Kurs        Rel01                Grupp BG14B

v

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

34

Upprop

Introduktion

Kultur & religion

35

Kultur & religion

Kultur & religion

36

Kultur & religion

Kultur & religion

37

Religion & vetenskap

Religion & vetenskap

38

Religion & vetenskap

Extra lektion

39

Studiedag

Världsreligionerna

40

Världsreligionerna

Världsreligionerna

41

Världsreligionerna

Världsreligionerna

42

Världsreligionerna

Världsreligionerna

43

Världsreligionerna

Världsreligionerna

44

L

O

V

45

Livsåskådningar

Livsåskådningar

46

Livsåskådningar

Utvecklingssamtal

Livsåskådningar

47

Extra lektion

SACO-mässa 3or

48

Etik

Etik

49

Etik

Etik

50

Etik

Etik

51

Etik

Julavslutning

2

Sista dagen för HT16