Möjliga stödinsatser Makers

Ett första försök att lista insatser som kan vara relevant för att stärka området makers. Varje förslag innehåller i kursiv stil förslag på bedömningskriterier.

 1. Insatser och stöd för att ta prototyper att komma närmare en “riktig produkt”, alternativt komma till användning på mer än ett ställe (s.k. Diffusion of User Innovation). Traditionell bedömning av projektets potential att skapa nytta, ekonomisk hållbarhet, innovationer, och aktörernas trovärdighet och styrkor.
 2. Rekrytera fler makers. Räkna nya medlemmar.
 3. Projekt inrikade på olika slags målgrupper, som unga, tjejer, etc. Räkna huvuden.
 4. Maker-events riktade mot olika målgrupper. Räkna huvuden.
 5. Utbilda personer som i sin tur kan fungera som lärare för makers - lärare, föräldrar, föreningar, etc. Räkna huvuden.
 6. Bredda antalet platser där makers kan samlas. I vissa länder sker mycket kopplat till makers, men begränsat till mycket få större orter. Räkna antalet nya mötesplatser/städer.
 7. Projekt inom strategiskt utvalda områden som är innovationsnära. Ex. drönare, egen el, reglering av fastigheter (stuga, villa), fjärrstyrning av funktioner, automation. Beslutsunderlag kring intressanta områden, samt traditionell bedömning av innovationshöjd och -relevans.
 8. Stöd för lokalhyra och lön. Offentligt stöd kan normalt inte användas för sådana kostnader.
 9. Utlysning för innovationsprojekt, med normala beskrivningar av mål, aktörer och nytta. Traditionell bedömning av projektets potential att skapa nytta, ekonomisk hållbarhet, innovationer, och aktörernas trovärdighet och styrkor.
 10. Stöd (utlysning?) för att skapa nätverk och dialoger. Traditionell bedömning av projektets potential att skapa nytta, ekonomisk hållbarhet, innovationer, och aktörernas trovärdighet och styrkor.
 11. Stöd (utlysning?) för att företag, entreprenörer och innovatörer kan kommersialisera innovationer från användare. Traditionell bedömning av projektets potential att skapa nytta, ekonomisk hållbarhet, innovationer, och aktörernas trovärdighet och styrkor.