iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1949 / szeptember / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1949. szeptember

(Összeállította: Sokcsevits Judit Ráhel, 2018)

Szeptember 16-án  a Budapesti Népbíróság megkezdte Rajk László és öt társa perének tárgyalását. Az ítélkező tanács elnöke Jankó Péter, a népügyész Alapi Gyula volt. Döntés szeptember 24-én született: Rajk Lászlót, Szőnyi Tibort és Szalai Andrást halálra, Justus Pált és Brankov Lázárt életfogytiglani, Ognyenovics Milánt 9 évi börtönre ítélték.

A kormány felhívást adott ki tervkölcsön, illetve békekölcsön jegyzésére, amelyek vásárlása elvben önkéntes, a gyakorlatban azonban kötelező.

Eltörölték a kötelező iskolai vallásoktatást. A kultuszminiszter rendeletet adott ki a hitoktatásról. A költségeket az állam fedezi. A hitoktatókat, az illetékes egyházi hatóság javaslata alapján, a megyei, illetve a fővárosi tanács VB nevezi ki. A hitoktató nem tagja a tantestületnek.

Elkezdődött az oktatás a szlovákiai iskolákban felállított első magyar osztályokban. A ki- és áttelepítések következtében mindössze 110 pedagógus kezdett tanítani.

Hatályba lépett a belkereskedelmi miniszter rendelete, amely a finomliszt kivételével megszünteti az élelmiszerek jegyrendszer alapján történő elosztását, ami Magyarországon 1940 óta létezett.

A Népgazdasági Tanács határozata alapján minden 3 ezer főnél több dolgozót foglalkoztató, illetőleg kulcsfontosságú vállalatnál személyzeti és bérügyi osztályt kell szervezni.

A Bonnban összeülő nyugatnémet parlament kikiáltotta a Német Szövetségi Köztársaságot. Az elnök Theodor Heuss, a kancellár Konrad Adenauer lett.

A szovjet és a keletnémet pártvezetők Moszkvában határoztak az NDK létrehozásáról.

        Truman amerikai elnök bejelentette, hogy a Szovjetunió atomhatalom lett. Később a Szovjetunió is nyilatkozott arról, hogy rendelkezik atombombával.

A  Rajk-per „bizonyítékaira” hivatkozva a Szovjetunió a barátsági és kölcsönös segítségnyújtási szerződést felmondva megszakította diplomáciai kapcsolatait Jugoszláviával. A többi szocialista ország követte példáját.

Elhunyt Richard Strauss német zeneszerző, karmester.


Napi események

szeptember 1. - A finomliszt kivételével megszűnt az élelmiszerek jegyrendszer alapján történő elosztása.

Révész Imre, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke lemondott valamennyi egyházi tisztségéről, megbízatásáról és lelkészi jellegéről; ettől kezdve nyugalmazott egyetemi tanárként élt Budapesten.

Megindult az oktatás a szlovákiai iskolákban felállított első magyar osztályokban. A ki- és áttelepítések következtében mindössze 110 pedagógus kezdett tanítani.

szeptember 3. - Az MDP KV ülésén Kádár János főtitkárhelyettes belügyminiszter tájékoztatást adott a „Rajk-ügyről”. Donáth Ferenc bírálta Nagy Imre álláspontját a szövetkezetesítés kérdésében, és „jobboldali elhajlásáról” beszélt. Nagy Imrét kizárták az MDP PB-ből.

szeptember 5. - Az ET változatlan összetételben megválasztotta az alkotmány életbe lépése után lemondott kormányt, a Minisztertanácsot; a miniszterelnök a továbbiakban a Minisztertanács elnöke.
Eltörölték a kötelező iskolai vallásoktatást.
szeptember 6. - A kultuszminiszter rendeletet adott ki a hitoktatásról. A költségeket az állam fedezi. A hitoktatókat, az illetékes egyházi hatóság javaslata alapján, a megyei (fővárosi) tanács VB nevezi ki; a hitoktató nem tagja a tantestületnek.
szeptember 7. - Az MDP KV Titkársága Losonczy Géza előterjesztésében megvitatta „a kémbanda perével kapcsolatos propagandára” vonatkozó előterjesztést. Gimes Miklóst megbízták, hogy dolgozzon ki „sillabuszt” a pert feldolgozó pártnapokra.

A Bonnban összeülő nyugatnémet parlament kikiáltotta a Német Szövetségi Köztársaságot.

szeptember 8. - Elhunyt Richard Strauss német zeneszerző, karmester.

szeptember 10. - Az MDP KV közölte, hogy Horváth Zoltánt, Justus Pált és Pálffy Györgyöt kizárta tagjai sorából.

szeptember 12. – Theodor Heusst választották az új német állam elnökévé.

szeptember 13. - Megszüntették a Kelet-európai Tudományos Intézetet; megalakult az Állam- és Jogtudományi, a Történettudományi, a Nyelvtudományi és a Közgazdaságtudományi Intézet.

szeptember 15. - A Népgazdasági Tanács határozata alapján minden 3 ezer főnél több dolgozót foglalkoztató, illetőleg kulcsfontosságú vállalatnál személyzeti és bérügyi osztályt kell szervezni.

szeptember 16.  - A Budapesti Népbíróság megkezdte Rajk László és öt társa perének tárgyalását. Az ítélkező tanács elnöke Jankó Péter, a népügyész Alapi Gyula.
A szovjet és a keletnémet pártvezetők Moszkvában határoztak az NDK létrehozásáról.
szeptember 20. - Az úgynevezett megszállási statútum életbelépésével és a 15-én kancellárrá választott Konrad Adenauer (CDU) vezette kormány létrejöttével befejeződött az NSZK megalakulása a nyugati zónákból.
szeptember 23. - Truman amerikai elnök bejelentette, hogy a Szovjetunió atomhatalom lett.
szeptember 24. - A Budapesti Népbíróság Különtanácsa Rajk Lászlót, Szőnyi Tibort és Szalai Andrást halálra, Justus Pált és Brankov Lázárt életfogytiglani, Ognyenovics Milánt 9 évi börtönre ítélte. Pálffy György és Korondy Béla ügyét elkülönítették és katonai bíróság elé utalták. A mintegy 30 mellékperben közel 100 börtönbüntetés és 15 halálos ítélet született.
szeptember 25. - A Szovjetunió bejelentette, hogy rendelkezik atombombával.
szeptember 26. - Tanévnyitót tartott a BME Veszprémben felállított nehézvegyipari kara. szeptember 27. - A Szovjetunió és szövetségesei egyoldalúan felmondták a Jugoszláviával kötött barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést.
szeptember 28. - A NOT másodfokon, helybenhagyva az első fokú bíróság ítéletét, 12 évi börtönre ítélte Matheovits Ferencet, a DNP volt országgyűlési képviselőjét.
szeptember 29. - A kormány felhívást adott ki tervkölcsön, illetve békekölcsön jegyzésére.
szeptember 30. - Rákosi Mátyás beszédet mondott a nagy-budapesti pártaktíván, és kijelentette: „Legfontosabb az éberség!”. A Rajk-ügyről azt nyilatkozta, annak megoldása neki is „sok álmatlan éjszakát okozott”.
A magyar kormány egyoldalúan felmondta a Jugoszláviával kötött barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést.

Megszüntették a BSZK Rt-t, helyét több kisebb közlekedési társaság vette át.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére


30 |vissza a lap tetejére

péntek

Kronológia

Rákosi Mátyás beszédet mondott a nagy-budapesti pártaktíván, ahol kijelentette: „Legfontosabb az éberség!”. A Rajk-ügyről azt nyilatkozta, annak megoldása neki is „sok álmatlan éjszakát okozott”.

A magyar kormány egyoldalúan felmondta a Jugoszláviával kötött barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést.

Megszüntették a BSZK Rt-t, helyét több kisebb közlekedési társaság vette át.

Kivonat a napisajtó híreiből (Forrás: Szabad Nép)

Belföldi hírek

Százezres tömegek jegyeztek tervkölcsönt már az első napon. Megindult a kölcsönjegyzési versengés a kerületek, valamint a budapesti és a vidéki dolgozók között is. A rendőrök, a vasutasok, a hivatalok dolgozói is kiveszik részüket a programból.

Csütörtök reggel Baranya megyei sváb dolgozókból álló küldöttség kereste fel Rákosi Mátyást a Párt központi székházában. A küldöttek elmondták, hogy azok a sváb dolgozók, akiknek állampolgársága rendezetlen, helyzetük folytán teljesen kiszolgáltatottak a kulákok kénye-kedvének, akik éhbérért dolgoztatják őket. Ezért kérték, hogy rendezzék állampolgárságukat és munkavállalási jogukat. Rákosi elvtárs kilátásba helyezte, hogy az ilyen németajkú dolgozók ügyét a közeljövőben megvizsgálják, és biztosítják számukra is azokat a jogokat, amelyeket a kollektív szerződés tartalmaz.
        A dolgozó családoknak egyre több jut textilfélék és cipők vásárlására. Az életszínvonal emelkedése azonban nem csak a legközvetlenebbül szükséges fogyasztási cikkek vásárlására korlátozódik. Rengeteg rádiót, kerékpárt, varrógépet és tűzhelyet is vásároltak a dolgozók. Könyvekhez, valamint színházbérletekhez is egyre nagyobb számban jutnak hozzá. Az életszínvonal emelkedéséhez döntő mértékben hozzájárult az árak csökkenése is.

Szeptemberben 27 község kapott villanyáramot. Mindez nemcsak a dolgozó parasztok életét teszi könnyebbé, nemcsak a petróleumlámpát helyettesíti villanykörtével, hanem nagymértékben elősegíti a gépállomások és állami gazdaságok fejlődését is.
        A magyar pedagógusok a szocialista iskola megteremtése érdekében már az elmúlt tanévben munkaversenyt indítottak. Az iskolák, kollégiumok szociális összetételének javítása központi feladata volt a versenynek. Nagy lendülettel folyt a nevelők között a szemináriumi ideológiai képzés. A munkaverseny-bizottság több száz pedagógust tüntetett ki oklevéllel.

Külföldi hírek

A jugoszláv kormány ellenséges aknamunkája miatt a szovjet kormány felmentve érzi magát a Jugoszláviával kötött barátsági szerződésből folyó kötelezettségek alól.
        AZ ENSZ politikai bizottsága napirendre tűzte a Visinszkij elvtárs által benyújtott szovjet békejavaslatokat.

(Összeállította: Sokcsevits Judit Ráhel, 2018)


31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források