Základní kontaktní údaje

Adresa: Dům dětí a mládeže Zastávka, příspěvková organizace, Kopečky 115, 664 84

Mobil: +420 546 429 035

E – mail: ddmzastavka@iol.cz

Facebook: www.fb.com/ddmzastavka

ID datové schránky: 9eskj4z

IČO: 75124211

Číslo účtu: 43-1213720217/0100

PŘÍJMENÍ, JMÉNO A TITUL

PRACOVNÍ POZICE

MOBIL

E - MAIL

Kříž Michal, Mgr.

ředitel, pedagog volného času

+420 546 429 035

ddm.kriz@seznam.cz

Vyhnalíková Marcela

statutární zástupce ředitele,

pedagog volného času

+420 546 429 035

m.vyhnalikova@seznam.cz

Krejčíková Magdalena, Ing.

pedagog volného času

+420 546 429 035

magda.krejcikova@seznam.cz

Bogdány Simona

účetní

+420 546 429 035

ddmzastavka@iol.cz