Úmysly na mši svatou: Horní Němčí a Slavkov

Kostel

Datum

Den

Čas

Úmysl mše svaté

Slavkov

14/10

Neděle

9:00

Za farníky

Slavkov

18/10

Čtvrtek

17:00

Za +rodiče Jolanu a Boleslava Štefaníkovy, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

Horní Němčí

18/10

Čtvrtek

18:00

Horní Němčí

21/10

Neděle

9:00

Za farníky

Slavkov

23/10

Úterý

8:00

Za +rodiče 3 bratry, sestru, švagrovou, švagra a duše v očistci, za nemocnou osobu a celou živou rodinu

Horní Němčí

25/10

Čtvrtek

18:00

Horní Němčí

28/10

Neděle

9:00

Za rodiče Zetkovy, za zetě Jozefa Mathiu a Libora Stejskala, za dar zdraví pro živou rodinu

Slavkov

1/11

Čtvrtek

16:00

Za +rodiče Milošovy, +manželku, švagra, za dary Ducha svatého pro celou živou rodinu a maminku s dítětem

Horní Němčí

2/11

Pátek

17:00

Za duše zemřelých dárců mešních a farních fundací

Horní Němčí

4/11

Neděle

9:00

Za Josefa Andrlíka, rodiče Bobčíkovy, za rodinu Šimkovu a za dar zdraví pro celou živou rodinu

Slavkov

6/11

Úterý

8:00

Horní Němčí

8/11

Čtvrtek

17:00

Horní Němčí

11/11

Neděle

9:00

Za farníky

Slavkov

15/11

Čtvrtek

16:00

Na poděkování Pánu Bohu za dožití 70 let a 65 let života, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu Mitáčkovu a Ondrovu

Horní Němčí

15/11

Čtvrtek

17:00

Horní Němčí

18/11

Neděle

9:00

Za +rodiče, +sestry, bratra, švagry, švagrovou, za Boží požehnání pro celou živou rodinu

Slavkov

20/11

Úterý

8:00

Horní Němčí

22/11

Čtvrtek

17:00

Za +Marii Gálovu, +rodiče Malíkovy, celou +rodinu a dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

Horní Němčí

25/11

Neděle

9:00

Za +rodiče Jana a Annu Bahulovy, rodiče Žufánkovy, celou rodinu Beníčkovu a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu

Slavkov

29/11

Čtvrtek

16:00

Za +Jána Multána, +rodiče Ondrovy a Multánovy a za dar zdraví pro celou živou rodinu

Horní Němčí

29/11

Čtvrtek

17:00

Horní Němčí

2/12

Neděle

9:00

Za farníky

Slavkov

6/12

Čtvrtek

16:00

Horní Němčí

6/12

Čtvrtek

17:00

Horní Němčí

9/12

Neděle

9:00

Za +Ladislava Jurigu, celou +rodinu a duše v očistci

Slavkov

11/12

Úterý

8:00

Za +manžele Gerhardovy a Uhrovy

Horní Němčí

13/12

Čtvrtek

17:00

Za +Jarmilu Štěpánkovou, +otce a bratra, za pomoc Panny Marie a zdraví pro celou rodinu

Horní Němčí

16/12

Neděle

9:00

Za +Miroslava Janču, za rodiče Jančovy a Penčákovy, za děti v cizině, za dar zdraví pro 5 živých rodin a za duše v očistci

Slavkov

20/12

Čtvrtek

16:00

Za +rodiče, Ludmilu Kubišovu a její sourozence, dar zdraví a Boží ochranu pro živé rodiny

Horní Němčí

20/12

Čtvrtek

17:00

Horní Němčí

23/12

Neděle

9:00

Za farníky

Horní Němčí

24/12

Pondělí

Horní Němčí

25/12

Úterý

9:00

Slavkov

26/12

Středa

9:00

Horní Němčí

30/12

Neděle

10:00

31/12?

Pondělí

Na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok???