Úmysly na mši svatou: Horní Němčí a Slavkov

Kostel

Datum

Den

Čas

Úmysl mše svaté

Horní Němčí

5/11

Neděle

9:00

Za farníky

Slavkov

7/11

Úterý

8:00

Za rodiče Bobčíkovy,  Šobáňovy, bratra a celou +rodinu a dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu

Horní Němčí

9/11

Čtvrtek

17:00

Za +rodiče Jeřábkovy, +Annu Jeglovu, dar víry pro celou živou rodinu a duše v očistci

Horní Němčí

12/11

Neděle

9:00

Na poděkování Pánu Bohu za 45 let společného života, dar zdraví, ochranu Panny Marie pro živou rodinu Mitáčkovu a Ondrovu

Slavkov

16/11

Čtvrtek

16:00

Za +rodiče Bartošovy, za +Ladislava Karlíka, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu

Horní Němčí

16/11

Čtvrtek

17:00

Za Josefa Jankových, Marii a Cyrila Jankých, dvoje +rodiče, Annu Peškovou a dar zdraví pro celou živou rodinu

Horní Němčí

19/11

Neděle

9:00

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a za dar zdraví, pomoc Boží a ochranu P. Marie pro celou živou rodinu

Slavkov

21/11

Úterý

8:00

Za +Josefa Krhovského a celou +rodinu

Horní Němčí

23/11

Čtvrtek

17:00

Za +rodiče Slabých a Bobčíkovy, zemřelé z obou rodin, za Boží požehnání pro celou živou rodinu

Horní Němčí

26/11

Neděle

9:00

Za farníky

Slavkov

30/11

Čtvrtek

16:00

Za dvoje +rodiče, dceru, Bohumila Štefaníka a celou živou rodinu

Horní Němčí

30/11

Čtvrtek

17:00

Za +Marii Obrtlíkovou, +rodinu Obrtlíkovu a Hladišovu za celou živou rodinu Špačkovu

Horní Němčí

3/12

Neděle

9:00

Na poděkování Pánu Bohu za dožití 70 let, dar zdraví, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu

Slavkov

7/12

Čtvrtek

16:00

Za +rodiče Miklovy, Lukášovy, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu

Horní Němčí

7/12

Čtvrtek

17:00

Za +Marii Pitnerovu, dvoje rodiče, rodinu Pastrnkovu, Švarcovu, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu

Horní Němčí

10/12

Neděle

9:00

Na poděkování Pánu Bohu za dožití 85 let života, +manžela, syna, bratra, +rodiče a dar zdraví pro celou živou rodinu

Slavkov

14/12

Čtvrtek

16:00

Za +manžela Jana Multána a dvoje +rodiče

Horní Němčí

11/12

Pondělí

17:00

Na poděkování Pánu Bohu za dožití 89 let, za +manžela, rodiče z obou stran a Boží požehnání pro celou živou rodinu

Horní Němčí

17/12

Neděle

9:00

Za farníky

Slavkov

21/12

Čtvrtek

16:00

Za +Jolanu a Boleslava Štefaníkovy, zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu

Horní Němčí

21/12

Čtvrtek

17:00

Za +rodiče a prarodiče, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu

Horní Němčí

24/12

Neděle

9:00

Na poděkování Pánu Bohu za 75 let života, za +Ludmilu Kubišovou a dar zdraví, Boží ochranu a Panny Marie pro celou živou rodinu

Horní Němčí

24/12

Neděle

21:00

Za zemřelé rodiče a prarodiče, Boží požehnání a zdraví pro celou živou rodinu

Horní Němčí

25/12

Pondělí

9:00

Za +Marii Fanturovou, +manžela, celou +rodinu, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu

Slavkov

26/12

Úterý

9:00

Za +Jaroslava a Marii Uhrovy, za rodinu Gerhardovu

Horní Němčí

28/12

Čtvrtek

17:00

???

Horní Němčí

31/12

Neděle

9:00