TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG THƯƠNG TRUNG ƯƠNG

TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Địa chỉ: P101, 102 nhà Hiệu bộ - số 193 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà nội

Tel: 04.38611462; 0983936575

THÔNG BÁO

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO NĂM 2015 - 2016

Căn cứ công văn đồng ý phối hợp đào tạo và thỏa thuận tuyển sinh với các Trường, Viện, Học viện. Trung tâm Hợp tác đào tạo - Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương thông báo các chương trình tuyển sinh các lớp sau:

I. Tuyển sinh các lớp trình độ thạc sỹ

1.1. Phối hợp với Trường Đại học Giáo dục- Đại học quốc gia tuyển sinh

- Chuyên ngành đào tạo: Quản lý giáo dục

- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển (3 môn: Ngoại ngữ, Giáo dục học, Đánh giá năng lực). Nếu thí sinh có chứng chỉ B1, IELTS, TOEFL hoặc bằng cử nhân ngoại ngữ được miễn thi môn ngoại ngữ

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Đại học các ngành hệ đào tạo chính quy, VLVH có thâm niên công tác kể từ ngày tốt nghiệp là 2 năm (khác ngành phải chuyển đổi 6 đến 10 môn)

-  Phát hành hồ sơ chuyển đổi: tháng 3/2015

- Thi tuyển: tháng 09/2015

1.2. Phối hợp với Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tuyển sinh

- Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh

- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển (3 môn Tiếng Anh, Toán, Kinh tế học). Nếu thí sinh có chứng chỉ B1, IELTS, TOEFL hoặc bằng cử nhân ngoại ngữ được miễn thi môn ngoại ngữ.

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp đại học chính quy, tại chức các trường (Khác ngành khối kinh tế phải học chuyển đổi 6 môn)

-  Phát hành hồ sơ: tháng 3/2015 (đăng ký qua website: http://sdh.hust.edu.vn)

- Thi tuyển: Tháng 07/2015

1.3. Phối hợp với Viện Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh lớp

- Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh

- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển 3 môn: Toán cao cấp, Marketing, Tiếng Anh. Nếu thí sinh có chứng chỉ B1, IELTS, TOEFL hoặc bằng cử nhân ngoại ngữ được miễn thi môn ngoại ngữ

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp đại học chính quy, tại chức, từ xa các trường Khối ngành Kinh tế

- Phát hành hồ sơ: tháng 04/2015

- Thi tuyển: Tháng 08/2015

II. Tuyển sinh lớp Đại học chính quy

2.1. Phối hợp với Trường Đại học Sao đỏ tuyển sinh

- Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ may, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Công nghệ thực phẩm

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển kết quả học tập trung bình trung 3 năm tại THPT của thí sinh, điểm xét tuyển là 18,0 hoặc xét tuyển theo kết quả của kỳ thi THPT quốc gia.

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp PTTH, BTTH trở lên

III. Tuyển sinh lớp Liên thông

3.1 Phối hợp với Trường Đại học Sao đỏ tuyển sinh Lớp Liên thông từ cao đẳng, cao đẳng nghề  lên đại học hệ chính quy

- Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng

- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển theo kỳ thi chung của Bộ giáo dục và đào tạo, thi tuyển.

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Cao đẳng, Cao đẳng nghề

3.2 Phối hợp với Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tuyển sinh lớp liên thông cao đẳng, cao đẳng nghề lên đại học hệ VLVH

- Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin

- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển (3 môn Tiếng Anh, Toán, Kinh tế học)

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Cao đẳng các ngành kinh tế, tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thương mại điện tử

- Thi tuyển: Tháng 3/2015, 10/2015

3.3 Phối hợp với Trường Đại học Kinh tế quốc dân tuyển sinh

* Lớp Liên thông từ trung cấp, cao đẳng, cao đẳng nghề  lên đại học hệ vừa học vừa làm:

- Chuyên ngành đào tạo: Kế toán

- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển (3 môn Toán, Lý, Hóa)

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng cùng nhóm ngành

- Dự kiến thi tuyển: tháng 06/2015; 10/2015

* Lớp Văn bằng 2 hệ vừa học vừa làm:

- Chuyên ngành đào tạo: Luật, Quản trị kinh doanh thương mại

- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển (3 môn Toán, Lý, Hóa)

- Đối tượng tuyển sinh: đã tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành

- Dự kiến thi tuyển: Đợt 1 tháng 06/2015; đợt 2 tháng 10/2015

IV. Tuyển sinh lớp Đại học hệ Từ xa, VLVH

4.1 Phối hợp với Viện Đại học Mở Hà nội tuyển sinh lớp đại học hệ từ xa

- Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Luật Kinh tế

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển liên tục trong năm (đầy đủ hồ sơ được nhập học ngay)

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp PTTH, BTTH trở lên

4.2 Phối hợp với Trường Đại học Kinh tế quốc dân tuyển sinh lớp đại học hệ VLVH

- Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh thương mại, Kế toán

- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển (3 môn Toán, Lý, Hóa)

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp PTTH, BTTH trở lên

- Dự kiến thi tuyển: tháng 06/2015; 10/2015

V. Tuyển sinh lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ

5.1 Phối hợp với Học viện Tài chính tuyển sinh lớp Kế toán trưởng

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển người đã tốt nghiệp chuyên ngành kế toán trình độ TCCN, CĐ, ĐH

- Học phí: 2,500,000đ/khóa

- Thời gian đào tạo: 1 tháng

Danh sách đăng ký và mọi thông tin chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Hợp tác đào tạo- Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương. Địa chỉ số 193, phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Điện thoại: 04.38611462 hoặc 0983936575 (Chị Tâm).

Xin trân trọng cảm ơn!