Runda

1:a

2:a

3:e

4:e

5:e

R/U

Vinnare

Stege 1-2

50

70

3-4

50

70

90

5-8

50

70

90

110

9-16

50

70

90

110

130

17 -32

50

70

90

110

130

150

33 -64

50

70

90

110

130

150

170

Tallhed Cup (TC) Poängberäkning och deltagande i Cup

 

Besiktning:

Besiktat och godkänt fordon belönas med 20p.

 

Kvalpoäng:

Kvalpoäng delas ut upp till max 16p. Vid färre deltagare t.ex. 7st så erhåller kvalettan 7p

 

Inställd klass:

Om klassen ställs in före eliminering men efter kvalificering får alla anmälda förare 50 poäng, samt besiktningspoäng. Ställs klassen in före kvalificering erhålls besiktningspoäng.

 

Diskvalifikation:

Vid diskvalifikation erhåller deltagaren poängen fram till diskvalifikationen om inte arrangören beslutar om annat.

 

Uteslutning:

Vid uteslutning erhålls inga poäng.

Poäng inställd tävling eller klass:

Om tävlingen avbryts innan eliminering s kommer alla kvalificerade deltagare tilldelas 50 poäng utöver kvalpoäng.

Om tävlingen avbryts mellan elimineringsrundor, kommer alla i steg återstående konkurrenterna tilldelas nästa rundas poäng. Exempel: Om det börjar regna och tävlingen avbryts efter runda 1, alla kvarvarande i stegen tilldelas 70 poäng.

 

Om tävlingen ställs in mitt i en elimineringsrunda så stryks den rundan och poäng utdelas till alla som var kvar i stegen innan den avbrutna rundan startade.

 

Icke kvalificerad:

Arrangören strävar efter All-In, skulle det behöva begränsas i stegarna gäller: en tävlande tilldelas 20 poäng om han/hon inte är kvalificerad men har gjort en giltig kvalificeringskörning.

 

Cup-regler:

TC består av tre (3) deltävlingar, 16-17/5, 19-21/6 och 1-2/8. Poäng får räknas från alla deltävlingarna. För att det skall räknas som deltagande i TC måste man deltagit i minst två (2) deltävlingar.

 

Obligatorisk närvaro vid prisutdelning för att erhålla pris

 

Pris till vinnare och runner-up i varje deltävling, ersättningar enligt tabell.

 

Cup-priser delas ut till platserna 1 – 3,  

 

Vid lika poäng i slutställningen värderas först den som kört flest deltävlingar därefter den högsta placeringen.