Додаток до Рішення Дніпропетровської міської ради

Положення

про громадські робочі групи при постійних депутатських комісіях

1. Загальні положення.

1.1. Громадські робочі групи при постійних депутатських комісіях (далі – Робочі групи) є постійними громадськими колегіальними дорадчими органами утвореними для забезпечення участі громадян в управлінні місцевими справами, налагодження ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, врахування  громадської  думки під час формування та реалізації місцевої політики, визначення напрямків та розробки проектів для депутатських комісій.

1.2. Основною метою діяльності робочої групи є:

- створення умов  для  реалізації  громадянами  конституційного права на участь в управлінні місцевими справами;

- здійснення експертного громадського впливу на діяльність постійні депутатські комісії (далі - ПДК);

- сприяння врахуванню органами місцевого самоврядування експертної громадської думки під час формування та реалізації місцевої політики з метою підвищення рівня і якості життя громадян та своєчасного вирішення органами місцевого самоврядування актуальних питань, існуючих у громаді.

1.3. Робоча група має право:

- звертатись за консультаціями чи допомогою до співробітників Дніпропетровської міської ради (далі – ДМР), апарату та комунальних підприємств, залучати представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій за погодженням їх керівників, а також окремих фахівців;

- організовувати та проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

- отримувати від ДМР та її структур і комунальних підприємств інформацію, необхідну для забезпечення діяльності робочої групи (в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації»);

- отримувати необхідні для роботи робочої групи проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю відповідного профілю робочої групи;

- члени робочої групи мають право доступу в установленому порядку до приміщень ДМР;

- вносити на розгляд відповідної ПДК пропозиції з питань профілю робочої групи;

- розробляти та подавати на розгляд ПДК концепції розвитку, напрямки та проекти рішень ДМР з питань, що профільно віднесені до відповідної ПДК та робочої групи.

1.4. Подані робочою групою на розгляд ПДК концепції розвитку, напрямки та проекти рішень ДМР з питань, що профільно віднесені до відповідної ПДК є обов’язковими для розгляду відповідною ПДК.

2. Принципи формування робочих груп.

2.1. Робочі групи формуються при постійних депутатських комісіях Дніпропетровської міської ради по одній робочій групі на кожну ПДК.

Робоча група формується на строк дії повноважень депутатів відповідного скликання, які входять до відповідної ПДК.

2.2. До складу робочої групи можуть входити представники громадських організацій, профспілок, інших органів місцевого самоврядування, депутати районних у місті рад, члени територіальної громади міста Дніпропетровська.

2.3. Одна особа може увійти до складу тільки однієї робочої групи на власний розсуд.

2.4. Заяву про намір увійти до складу робочої групи особа, яка має такий намір, подає у довільній формі до секретаріату Дніпропетровської міської ради в якій обов’язково зазначається до складу робочої групи при якій ПДК особа бажає увійти.

2.5. Секретаріат ДМР веде реєстр та облік осіб, які входять до складу робочих груп, контролює входження осіб до складу тільки однієї робочої групи.

Переведення до складу іншої робочої групи не допускається. У разі виявлення наміру особи, яка входить до складу однієї робочої групи, увійти до складу іншої робочої групи, Заява такої особи повертається.

У разі виявлення входження особи до складу кількох робочих груп, така особа виключається зі складу робочих груп, до складу яких її було зараховано пізніше. Якщо заяви про зарахування до складу робочих груп було подано одночасно – особа залишається у складі робочої групи за власним вибором.

2.6. Вихід зі складу робочої групи здійснюється за Заявою про бажання вийти зі складу робочої групи або у разі розпуску групи. Розпуск групи можливий за рішенням ДМР, у разі ліквідації, зміни профільної спрямованості або перейменування ПДК при якій створено робочу групу або у разі закінчення строку повноважень депутатів чергового скликання.

3. Порядок роботи робочої групи.

3.1. Робочі групи ведуть свою роботу у формі засідань.

Засідання робочої групи при ПДК проводяться в той самий день, коли проводяться засідання відповідної ПДК. Час проведення засідання Робочої групи визначається самою робочою групою за погодженням з головою відповідної ПДК. Місце проведення засідань робочої групи – місце проведення засідань відповідної ПДК.

3.2. Засідання робочої групи проводиться за наявності не менше одного члена робочої групи.

3.3. В засіданні робочої групи приймає участь депутат або депутати відповідної ПДК за попереднім погодженням з депутатами цієї ПДК.

3.4. На кожному засіданні з числа присутніх на ньому членів робочої групи обирається Головуючий, який веде засідання та оформлює в письмовій формі Протокол і прийняті на засіданні рішення і пропозиції.

3.5. Рішення з будь-яких питань, що обговорюються робочою групою приймаються простою більшістю від присутніх на засіданні робочої групи. Засідання робочої групи оформлюється Протоколом, який обов’язково підписується головуючим на засіданні робочої групи і, за бажанням, присутніми на засіданні робочої групи членами та депутатами.

3.5. Прийняті рішення та пропозиції робочої групи передаються Голові відповідної ПДК для обов’язкового розгляду на наступному правомочному засіданні ПДК.

3.6. У разі прийняття рішення або пропозиції робочої групи відповідною ПДК такі рішення публікуються на офіційному веб-сайті ДМР у розділі відповідної ПДК.

4. Делегування членів робочої групи на наради членів робочих груп при ПДК з міським головою та його заступниками.

4.1. Кожна робоча група обов’язково делегує одного делегата на наради членів робочих груп при ПДК з міським головою та його заступниками.

4.2. Робоча група обирає зі свого складу делегата у спосіб, передбачений п.3.5. цього Порядку. Одночасно робоча група визначає коло питань, які делегатові належить обговорити з міським головою чи відповідним заступником міського голови.

4.3. Наради делегатів робочих групи при ПДК з міським головою проводяться не рідше одного разу на квартал.

Наради делегатів робочих групи при ПДК з міським головою мають стратегічний характер. На наради виносяться питання загальних напрямків відповідно до профілю робочих груп, заслуховуються пропозиції та рекомендації делегатів щодо пріоритетних напрямків роботи ДМР та виконавчих органів, шляхи втілення та реалізації.

4.4. Наради делегатів робочих групи при ПДК з заступниками міського голови до сфери впливу якого входять питання відповідної ПДК. Наради з заступниками міського голови проводяться не рідше одного разу на місяць.

Наради делегатів робочих групи при ПДК з профільним заступником міського голови мають координаційний характер. На наради виносяться питання діяльності виконавчих органів, які входять до сфери впливу відповідного заступника міського голови, взаємодії ПДК та депутатів з відповідними виконавчими органами, заслуховуються пропозиції та рекомендації делегатів щодо пріоритетних напрямків роботи виконавчих органів та комунальних підприємств, шляхи втілення та реалізації, а також пропозиції щодо поліпшення роботи виконавчих органів та комунальних підприємств. У разі виявлення порушень з боку посадових осіб чи співробітників виконавчих органів чи комунальних підприємств, ставляться на розгляд заступником міського голови питання щодо притягнення винних осіб до відповідальності.

5. Прикінцеві положення.

5.1. Положення про робочі групи набирає чинності з моменту опублікування відповідного рішення сесії ДМР.

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються сесією ДМР. Ініціювати внесення змін та доповнень можуть члени робочих груп через відповідні ПДК.