INSTITUTUAREN LOGOTIPOAREN LEHIAKETA

Datorren hilabetetan zehar lehiaketa bat antolatu da ikastetxearen logotipo bat sortzeko asmoz. Logotipo hau ikastetxearen irudia izango da ikastetxeko dokumentuetan.

Hemendik ikastetxeari nortasuna ematera eta ,beraz, lehiaketan parte hartzera gonbidatzen zaituztegu.

INSTITUTUAREN LOGOTIPOAREN LEHIAKETARAKO OINARRIAK

1. Lehiaketaren xedea

Institutuaren logotipoa hautatzea da.

2. Parte hartzaileak

Lehiaketa publikoa eta irekia izango da, eta institutuko edozein ikaslek, ikasle ohik, gurasok,langilek zein herritarrek parte hartu ahal izango du.

Parte-hartzaile bakoitzak, nahi adina lan aurkeztu ahal izango ditu. Lanak originalak eta argitaratu gabeak izango dira, ezein lehiaketatan  parte hartu gabekoak, eta ez dira izango beste lan batzuen kopia, ez guztiz, ez partzialki ere.

3. Gaia

Logoaren gaia Institutua bera izango da.

4. Lanen ezaugarri teknikoak

Logotipoaren diseinua honela aurkeztu beharko da:

  1. Formatua:
  1. Teknika: librea izango da eta zuri-beltzean zein koloretan izan daitezke logotipoak.
  2. Diseinuaren zergatiaren azalpen txiki bat atxikitu ahal izango da, bost lerrokoa, asko jota.
  3. Edozein komunikazio euskarritara egokitu ahal izango da logotipoa, hau da, papera, gutunazala, txartela, kartela, helbide elektronikoa, web orria, etab.

5. Saria

Logo irabazlearen egileak 200 €-ko saria jasoko du.

Lehenengo saria hutsik geratu ahal izango da ez baldin bada logo egokirik aurkitzen.

6. Lanen aurkezpena

Proposamen bakoitzaren atzean, egilearen izen-abizenak agertu beharko dira idatzita.

Logoak idazkaritzan jasoko dira.

Lanak aurkezteko epea 2016ko martxoaren 4an (ostirala) amaituko da, eguerdiko ordu biak eta laurdenetan.

7. Balorazio irizpideak

Ondorengo irizpideak hartuko ditu epaimahaiak aintzat logotipo irabazlea aukeratzeko:

Edozein pertsona edo erakunderekiko konnotazio sexistak, xenofoboak, arrazistak edo ofentsiboak dituzten lanak baztertu egingo dira.

8. Epaimahaia eta ebazpena

Ebazpenaren prozesua ondorengoa izango da:

9. Oinarriak onartzea

Lehiaketa honetan  lehiakideek oinarri hauek onartzen dituztela adierazten dute.

10. Artelan irabazleen erabiltze eskubideak

Institutuak edozein euskarritan eta edozein helburutarako argitaratzeko eskubide esklusiboa izango du , egileei inolako baimenik eskatu beharrik izan gabe.

CONCURSO DEL LOGOTIPO DEL CENTRO

Se ha organizado un concurso que se desarrollará durante los próximos meses con el fin de crear un logotipo para el instituto. Este logotipo será la imagen del centro en los distintos documentos del mismo.

Desde aquí os animamos a darle personalidad al centro y por tanto a participar en el concurso.

BASES DEL CONCURSO DEL LOGOTIPO DEL INSTITUTO

1. Objetivos del concurso

El objetivo es elegir el logotipo del instituto.

2. Participantes

El concurso es público y abierto a cualquier ciudadano, alumno, antiguo alumno, padre, madre o trabajador del instituto.

Cada participante podrá entregar cuantos trabajos quiera. Los trabajos tendrán que ser originales y no estar publicados, que no hayan participado en otros concursos y que no sean copias totales o parciales de otros trabajos.

3. Tema

El tema del logotipo será el propio instituto.

4. Características técnicas del logotipo

El diseño se tendrá que presentar de la siguiente forma:

  1. Formato:
  1. Técnica: La técnica será libre, los logotipos podrán ser en blanco y negro o a color.
  2. Se podrá añadir una breve explicación de las razones del diseño, como máximo de 5 líneas.
  3. El logotipo tendrá que poder adaptarse a cualquier soporte, papel, sobre, tarjeta, cartel, página web, dirección electrónica, etc..

5. Premio

El autor del logotipo ganador recibirá 200€.

El primer premio podrá quedar desierto si ningún logo es del todo adecuado.

6. Presentación de los trabajos

En la parte trasera de cada trabajo deberá aparecer el nombre, apellidos, curso y grupo del autor.

Los logotipos se depositarán en secretaría.

El plazo para entregar los trabajos finaliza el viernes 4 de marzo de 2016 a las dos y cuarto.

7. Criterios de valoración

El jurado considerará los siguientes criterios para hacer la selección de los trabajos:

Cualquier connotación sexista, xenófoba, racista u ofensiva hacia cualquier persona o institución hará que la obra sea rechazada.

8. Jurado y resolución

El proceso de resolución será el siguiente:

9. Aceptación de las bases

La participación en el concurso implica que el participante acepta las condiciones del mismo.

10. Derechos de uso de las obras ganadoras

El instituto tendrá derechos exclusivos de uso del logotipo ganador, en cualquier soporte y con cualquier fin, sin tener que solicitar permiso al autor.