Nordisk styrelse 2019-2020

Per Olof Lingwall, President och leder Svensk avdeling

Arja Aalto, Finsk avdeling

Tomas Ahlberg, sekreterare

Flemming Lund, leder Dansk avdeling

Nina Tveiten, leder Norsk avdeling

Sten Otto, kasserer Felleskassen

Nestleder eller sekretær deltar i nordiske styrelsesmøter ved behov

Nasjonale avdelinger

Danmark (send e-post)

Bestyrelse

Flemming Lund, Konsulent- og rådgivningsvirksomhed (formand)

Niels Møller, Regionstog (næstformand)                                                                                                                      

Louise Hopkinson, TÜV SÜD Danmark(koordinator A)

Jan Falster Hansen, COWI (koordinator B)

Steffen Holm, Atkins (koordinator E)

Niels Wellendorf, DSB (koordinator K)

Jørgen Staalsø, privat (koordinator T)

Støttefunktioner

Kasserer: Sten Otto, privat

Revisor: Niels Jensen, privat

Revisorsuppleant: Niels Munch, privat

Medlemsregistrator: Lars Lund, privat

National redaktør NJT: Tommy Frost, Movia

National redaktør hjemmesiden: Louise Hopkinson, TÜV SÜD Danmark

Ansvarlig for opdatering af arrangementer: Niels Wellendorf, DSB (udskilt som særlig støttefunktion ultimo 2013)

Finland (send e-post)

Arja Aalto, ordförande

Max Lagerström, viceordförande

Pirjo Huvila

Jyrki Saarro

Sakari K Salo

Juha-Matti Vilppo

Övriga funktionärer:

Viola Boström, sekreterare och kassör

Janne Tuovinen, redaktör

Auli Varjosalmi, distribution av NJT

Kari Konsin, verksamhetsgranskare

Leila Nick, verksamhetsgranskare

A -sektionen: Pirjo Huvila, ordförande

B -sektionen: Max Lagerström, ordförande

E -sektionen: Jyrki Saarro, ordförande

K/T -sektionen: Sakari K Salo, ordförande

M -sektionen: Juha-Matti Vilppo, ordförande

Ordförande för sektionen anlitar vid behov sakkunniga i samband med arrangemang osv.

Norge (send e-post)

Nina Tveiten, JBV, leder Norsk avdeling og B-seksjonen

Ove Skovdahl, Jernbanedirektoratet, nestleder og leder T-seksjonen

John Emil Myhre, NSB, Leder A-seksjonen

Helge Bontveit, Jernbanedirektoratet, B-seksjonen

Knut Ulvik, Bane NOR, E-seksjonen

Øyvind Rørslett, konsulent, K-seksjonen
Erik Halland, CargoNet, Leder M-seksjonen


Øvrige:

Arvid Bårdstu, sekretær

Arne Vidar Hesjedal, kasserer og IT

Njål Svingheim, NJT-redaksjonen

Gunnar Markussen, revisor (ut 2018)

Sverige (send e-post)

Per Olof Lingwall, ordförande. +46 10 123 12 56

Jens Möller, vice ordförande

Tomas Ahlberg, sekreterare

Göran Vikar, kassör

Anders Lundberg, koordinator nordiska seminarier

Lars Moberg, ledamot

Maria Parent, ledamot

Mikael Prenler, ledamot och huvudredaktör NJT samt ledamot i programrådet Elmia Nordic Rail/Future Transport

Dick Rydås, ledamot och ordförande i lokalavdelningen NJS Stockholm