Římskokatolická farnost Slivice-Milín, Pečice, Maková-Smolotely

Pořad Bohoslužeb 13. 11. – 19. 11. 2017

Datum

Liturgická vzpomínka

Hodina

Místo konání

Pondělí

13. 11.

B

sv. Anežka Česká

Mezinárodní den nevidomých

16.00

Milín

kostel sv. Václava

Úterý

14. 11.

Z

sv. Mikuláš Tavelič

16.00

Milín

kostel sv. Václava

Středa

15. 11.

B

sv. Albert VelikýČtvrtek

16. 11.

B

sv. Markéta Skotská

sv. Gertruda

16.00

Pečice

kostel sv. Vavřince

Pátek

17. 11.

B

sv. Alžběta Uherská

Den boje za svobodu a demokracii

Mezinárodní den studentstva

17.30

Slivice

kostel sv. Petra

Sobota

18. 11.

B

Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla

16.00

Milín

 (mše sv. s nedělní platností)

kostel sv. Václava

Neděle

19. 11.

Z

33. Neděle v mezidobí

sv. Mechtilda z Helfty

Den Bible

9.00

11.00

14.00

Slivice

kostel sv. Petra

Pečice

kostel sv. Vavřince

Smolotely

kaple Ježíše Krista Krále

Rozpis Akcí na 46. týden 13. 11. – 19. 11. 2017: 

Po: 13. 11. Náboženství od 14.30 hod. (ZŠ Milín)

Čt: 16. 11. Zkouška Smíšeného chrámového sboru od 19.00 hod. (kostel sv. Petra na Slivici)

Pá: 17. 11. Modlitba matek 18.00 hod. (Slivická fara)

Ne: 19. 11. Setkání Seniorů 15.00 hod. (Slivická fara)

Kontakt: ThDr. JÁN ANDREJ, Ph.D. (kněz)                                        změna vyhrazena

Slivice 73, 262 31 Milín                        

Tel: +420 607 770 701                        

e-mail: jan@slivice.cz                          

© Slivice 2017