Římskokatolická farnost Slivice-Milín, Pečice, Maková-Smolotely

Pořad Bohoslužeb 22. 05. – 28. 05. 2017

Datum

Liturgická vzpomínka

Hodina

Místo konání

Pondělí

22. 05.

B

sv. Rita

sv. JulieÚterý

23. 05.

B

sv. Jan Křtitel de RossiStředa

24. 05.

B

sv. Vincenc Lerinský

Den modliteb za církev v ČíněČtvrtek

25. 05.

B

Slavnost Nanebevstoupení Páně

(doporučený svátek)

sv. Beda Ctihodný

sv. Řehoř VII.

sv. Marie Magdaléna

de' Pazzi

Mezinárodní den ztracených dětí

Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha SvatéhoPátek

26. 05.

B

sv. Filip NeriSobota

27. 05.

B

sv. Augustin z Canterbury

18.00

Milín

(mše sv. s nedělní platností)

kostel sv. Václava

Neděle

28. 05.

B

7. Neděle velikonoční

sv. Ubaldeska

Den modliteb za sdělovací prostředky

9.00

11.00

Slivice

kostel sv. Petra

Pečice

kostel sv. Vavřince

Rozpis Akcí na 21. týden 22. 05. – 28. 05. 2017:

Pá: 26. 05. Dětský sbor Slivičáček 16.30 hod. (Slivická fara)

Modlitba matek 18.00 hod. (Slivická fara)

So: 27. 05. Zkouška mládežnického sboru Petrklíč 17.30 hod. (Slivická fara)

Ne: 28. 05. Uctívání sochy Fatimské Panny Marie 9.00 hod. (kostel sv. Petra na Slivici)

Biblická setkání 17.30 hod. (Slivická fara)                                změna vyhrazena

Po celý květen středy, pátky a neděle Májové pobožnosti Jerusalem kaple sv. Václava 19.00 hod.

Po celý květen středy Májové pobožnosti Lazsko kaple Narození Panny Marie 19.00 hod.

Po celý květen se budou před každou mší svatou modlit litanie k Panně Marii.

Na Svatojánskou sbírku na arcidiecézi 14. 05. 2017 bylo vybráno

Slivice (kostel sv. Petra) 724 Kč, Pečice (kostel sv. Vavřince) 488 Kč

Kontakt: ThDr. JÁN ANDREJ, Ph.D. (kněz)        Zástupce: p. Robert Cieszkowski

Slivice 73, 262 31 Milín                        Příbram - Březové Hory

Tel: +420 607 770 701                         Kostel sv. Vojtěcha

e-mail: jan@slivice.cz                          Tel: +420 722 430 984, kněz@slivice.cz        

© Slivice 2017