PYÖRÄILYNOHJAAJIEN KOULUTUSRUNKO

Tilanne 26.6.2018, Suomen Pyöräilynohjaajat ry

Taso

Ohjaaja-

nimeke

Pääsyvaatimukset

Tavoitteet

Tunti- määrä

Koulutuksen keskeinen sisältö

Aloitus-

vuosi

1

Pyöräilyn ohjaamisen startti

18 vuoden ikä, koulutukseen soveltuva pyörä varusteineen

Toimiminen apuohjaajana lenkeillä, retkillä ja muissa tapahtumissa

5 h

Ryhmän ohjaaminen ja hallinta, viestintä, toimintatavat lenkeillä ja retkillä, keskeiset vastuut, vakuutukset ja lainsäädäntö, liikenteessä kulkemisen perusteet, välttämättömimmät EA-taidot ja pyöränhuoltotoimet

2014

2

Pyöräily-

ohjaaja

18 vuoden ikä, vähintään vuoden aktiivinen pyöräilykokemus, EA1-suoritus ennen ohjaajaksi rekisteröintiä

Perustasoisten lenkkien, retkien ja muiden tapahtumien ohjaaminen

50 h

Ryhmän ohjaaminen, pyöräily lajina, pyörät ja varusteet sekä niiden säätäminen ja huoltaminen, fysiologia, ravinto, kehonhuolto ja kuntovalmennus, turvallisuus, vastuut, vakuutukset ja lainsäädäntö, liikenteessä kulkeminen, tapahtuman suunnittelu ja järjestäminen

2013

3

Maasto-, maantie- tai retki-

pyöräilyn-

ohjaaja

Toiminut pyöräilynohjaajana vähintään vuoden, harrastanut ko. pyöräilyn alalajia vähintään vuoden, EA2-suoritus ennen rekisteröintiä

Ko. alalajin lenkkien, retkien ja muiden tapahtumien ohjaaminen kaikissa suomalaisissa olosuhteissa

50 h

Ryhmän ohjaaminen kaikissa olosuhteissa ko. alalajissa, ko. alalaji, pyörät ja varusteet sekä niiden säätäminen ja huoltaminen, fysiologia, ravinto, kuntovalmennus ja kehonhuolto,  turvallisuus, vastuut, vakuutukset ja lainsäädäntö, ajotekniikat ja niiden opettaminen, tapahtuman suunnittelu ja järjestäminen, reitit ja retkikohteet, kartanluku, suunnistaminen ja reitinvalinnat

2018 tai 2019 alkaen

4

Maastopyöräilyn vauhtilajien

ohjaajakoulutus

Toiminut maastopyöräilyn-

ohjaajana vähintään vuoden, harrastanut jotain vauhtilajia vähintään vuoden, voimassa oleva EA2-todistus ennen rekisteröintiä

Vauhtilajien  lenkkien ja muiden tapahtumien ohjaaminen kaikissa suomalaisissa olosuhteissa

50 h

Ryhmän ohjaaminen ja hallinta kaikissa olosuhteissa vauhtilajeissa, pyörät, varusteet ja vaatteet  sekä niiden säätäminen ja huoltaminen, turvallisuus, vastuut, vakuutukset ja lainsäädäntö, ajotekniikat ja niiden opettaminen, tapahtuman suunnittelu ja järjestäminen, reitit ja retkikohteet

2020 alkaen?

5

Pyöräily-

kouluttaja

Toiminut maasto-, maantie- tai retkipyöräilyn-

ohjaajana vähintään 2 vuotta, voimassa oleva EA2-todistus ennen rekisteröintiä

On pyöräilyn asiantuntija, joka kouluttaa muita pyöräilyn-

ohjaajia

50 h

Ohjaajien koulutusjärjestelmä, ohjaajakoulutusten sisällöt, ohjaajakoulutusten järjestäminen, ohjaaminen ja arviointi, turvallisuus, vastuut, vakuutukset ja lainsäädäntö, ajankohtaiset pyöräilykuulumiset

2018

Täydentävät koulutukset: Lapset ja nuoret pyöräilemään, Maahanmuuttajien pyöräilyopetus ym.

Kiinnostus asiaa kohtaan, 18 vuoden ikä

Lisätä osaamista ko. osa-alueella

Modulin mukaan

Ko. koulutusmodulin mukaan

2014