Ký ức trường xưa 

                                                       

      Nay về chốn cũ Cần Thơ,

                                                          Lòng tôi bỗng nhớ tuổi thơ ngày nào.

                                                                    Nhớ về trường cũ xuyến xao,

                                                           Với bao kỷ niệm hôm nào thân thương.

                                                                    Bạn bè tụ họp bốn phương,

                                                           Cùng nhau gắn bó tình thương dạt dào.

                                                                    Bài vở phải học thật mau,

                                                            Ngày hai buổi học phải mau lên nào.

                                                                     Thực hành nông trại cùng nhau,

                                                            Bạn bè giúp đỡ đổi trao học hành.

                                                                     Cùng học cùng tiến lên nhanh,

                                                             Nâng cao kiến thức cho thanh thản lòng.

                                                                      Cha mẹ thỏa mãn ước mong,

                                                             Thầy Cô mãn nguyện trong lòng ta vui

Trần thị Bạch Mai.

7/4/2014          

                                                                                   

                                                                         Tình thầy trò     

 

                                                                      Thầy trò tuổi đã xế chiều,

                                                              Cùng gìn sức khỏe mai chiều lại xa.

                                                                       Tình thầy luôn mãi thiết tha,

                                                               Nghĩa trò lại cũng mặn mà kém ai .

                                                                        Thật là hạnh phúc lắm thay,

                                                               Thầy trò luôn mãi không phai chút nào.

                                                                        Lòng ta bỗng thấy nao nao,

                                                               Nhớ về trường cũ làm xao xuyến lòng.

                                                                        Với bao kỷ niệm trong lòng,

                                                               Tình thầy nghĩa bạn mãi mong vững bền.

                                                                                                        Trần thị Bạch Mai.

                                                                                                              7/4/2014  

                                                   Nhớ trường xưa                             

                                                   Hôm nay trở lại Cần Thơ,

                                          Về nơi chốn cũ tuổi thơ năm nào.

                                                    Trong lòng bỗng thấy nao nao,

                                           Với bao kỷ niệm xuyến xao trong lòng.

                                                     Nhớ về trường cũ Canh Nông,

                                           Thực hành nông trại : Cấy trồng, chăn nuôi.

                                                     Để cho thôn xóm thêm vui,

                                            Công thôn cày xới, ngược xuôi cánh đồng.

                                                     Cùng là đo đạc ngoài trong,

                                            Góp phần phát triển cây trồng nghề nông.

                                                      Học thêm kiến thức phổ thông,

                                            Toán, Văn, Lý, Địa... phải thông cùng người.

                                                      Hôm nay nhớ lại mười mươi,

                                             Nhớ về trường cũ, một thời nhớ mong.

                                                      Cho ta cuộc sống thong dong,

                                             Ấy trường Nông nghiệp (NLSCT), một lòng cùng nhau.

                                                                                                               Lê văn Khởi

                                                                                                                7/4/2014.  

   

                                                                                                    nlsct.JPG