iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1946 / november / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1946. november

Kronológia

november 3. - Szakasits Árpád vezetésével szociáldemokrata küldöttség utazik Párizsba és Londonba. New Yorkban összeül a Külügyminiszterek Tanácsa. A győztes nagyhatalmak képviselői véglegesítik a legyőzött európai országokkal kötendő békeszerződés szövegét. Megkezdődik az Nemzeti Parasztpárt Országos Nagyválasztmányának kétnapos ülése. A testület elveti Kovács Imre azon javaslatát, hogy a párt csatlakozzon a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párthoz.

november 4. - A péterváradi erődben golyó által kivégzik Szombathelyi Ferencet és öt társát. Újvidéken nyilvánosan, kötél által kivégzik Grassy Józsefet és Zöldi Mártont. Zsablyán nyilvánosan, kötél által kivégzik Feketehalmy-Czeydner Ferencet.

november 8. - Ismét megindul a magyarországi németek kiszállítása Németország amerikai megszállási övezetébe. Kivégzik Bottka Márton tóalmási földművest, a 401. különleges munkásszázad „legkegyetlenebb keretlegényét”.

november 10. - A franciaországi választások eredményeképpen Léon Blum vezetésével tiszta szocialista kormány alakul.

november 11. - A Külügyminiszterek Tanácsához írt jegyzékében a magyar kormány a békeszerződés politikai és gazdasági feltételeinek enyhítését kéri. Megalakul a Magyar Csillagászati Egyesület.

november 12. - A Szakszervezeti Tanács új bérezési megállapodást köt a Gyáriparosok Országos Szövetségével; bevezetik a csoport- és kapcsolt akkord-bérrendszert.

november 13. - Major Ákost, a Budapesti Népbíróság elnökét kinevezik a Népbíróságok Országos Tanácsának elnökévé.

november 14. - Budapesten megkezdődik a III. Diákparlament.

november 15. - Rimaszombatban ledöntik Tompa Mihály szobrát. Szlovákiában megkezdődik a magyar lakosság erőszakos áttelepítése Csehországba. Katonai egységek körülzárják Köbölkút és Muzsla, valamint Gutor és Szemet községeket. A lakosokat elhurcolják, ingatlanjaikat elkobozzák.

november 17. - Befejeződik a III. Diákparlament. A Magyar Egyetemisták és Főiskolások Országos Szövetségének elnökévé ismét Jónás Pált, alelnökévé Aba Ivánt, főtitkárává Hám Jenőt választják.

november 19. - Gutoron a Duna védőgátján cirkáló csehszlovák határőrség tüzet nyit a csónakokon a Duna magyar oldalára menekülőkre, s lelövi Sindler Ferencet. A Felső-Csallóközben is megkezdődik a magyar lakosság deportálása a Szudéta-vidékre. 30 dkg-ról 45 dkg-ra emelik a zsírfejadagot, és a téli hónapokra emeli a cukoradagot is. Életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélik Wayand Tibort, a nyilas uralom idején az Állambiztonsági Rendészet helyettes vezetőjét. A romániai választásokon, 88,2%-os részvétel mellett, az Magyar Népi Szövetség 670 ezer szavazatot kap, ami az összes szavazat 8,2%-a, és 29 képviselőt küldhet a román parlamentbe. A kommunisták vezette Demokratikus Pártok Blokkja megszerzi a szavazatok 69 és a mandátumok 91%-át; a Iuliu Maniu vezette ellenzéki Nemzeti Parasztpárt 12,7%-ot ér el.

november 20. - A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt visszahívja a kormányból három miniszterét, Dobi Istvánt, Balla Antalt és Bárányos Károlyt. Bárányos a földművelésügyi, Bognár József a tájékoztatásügyi, Erőss János pedig a közellátásügyi tárca élére kerül. A magyar kormány a szlovákiai magyarok deportálása miatt tiltakozó jegyzéket intéz a csehszlovák kormányhoz, és megszakítja a lakosságcseréről szóló kétoldalú tárgyalásokat.

november 22. - Halálra ítélik Hajnácskőy Lászlót, aki a nyilas hatalomátvétel után részt vett az ellenállási mozgalom vezetői elleni eljárásokban. 25%-kal emelik az iparcikkek árát, egyidejűleg 15%-kal csökkentik a gáz és a víz díját. Bulgáriában Georgi Dimitrov, a kommunista párt vezetője alakít kormányt.

november 23. - Gyöngyösi János külügyminiszter a csehszlovák kormánynál tiltakozik a szlovákiai magyarok Szudéta-vidékre telepítése ellen. A Budapesti Népbíróság a nácikkal való kollaborálás vádjával 10 évi börtönre ítéli Berend Bélát, a budapesti Zsidó Tanács egykori tagját. Létrejön a Magyar Állami Szénbányák Rt.

november 24. - Chicagóban meghal Moholy-Nagy László fotográfus, festő, a Bauhaus-iskola tanára, a kísérleti filmezés egyik magyar úttörője.

november 26. - Károlyi Mihály Edvard Benešhez intézett levelében a csehszlovák köztársasági elnök közbenjárását kéri a kitelepítések leállítása érdekében.

november 28. - Rákosi Mátyás a kisgazdapárttal szemben követendő taktikáról beszél. Bereczky Albert, a Külügyi Bizottság elnöke tiltakozik a szlovákiai magyar kisebbség Szudéta-vidékre telepítése ellen. Államosítanak négy nehézipari nagyüzemet. Ezek a Ganz és Tsa. Villamossági, Gép-, Vagon- és Hajógyár, a Magyar Vagon- és Gépgyár, a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű és a Weiss Manfréd Művek. Kezelésükre felállítják a Nehézipari Központot.

november 29. - Mindszenty József bíboros Francis Spellman New York-i és Griffin londoni érsek közbenjárását kéri a szlovákiai magyarok érdekében.

november 30. - A Népbíróságok Országos Tanácsa másodfokon tárgyalja a kunmadarasi pogrom ügyét. A három halálraítélt közül a közvetlen tettes Tóth Zsigmondot életfogytiglani fegyházra, a másodrendű vádlott Takács Gergelyt két és fél évi börtönre ítéli, a harmadik elítélt Nagy Jánost felmenti.

Felhasznált forrás: Magyar kronológia 1918-2000


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére


08 |vissza a lap tetejére

péntek

Kronológia

Megszületett Roy Wood, aki a Move zenekarban, majd az Electric Light Orchestrában több hangszeren is játszott.

Megszületett  Guus Hiddink holland labdarúgó edző.

Megszületett Stanislav Karasi  magyar származású szerb labdarúgó, edző.

Jean-Paul Sartre Tisztességtudó utcalány című műve bemutatkozik Párizsban.

Sajtószemle (Forrás:Szabad Nép )

Külföld:

Molotov Trumannal tanácskozott. Az olasz kormány meghiúsította a megegyezést a trieszti kérdésben — Kedvetlenség Angliában az amerikai választások eredménye miatt.

113 vádpont Tiso ellen. Mindegyikért halál jár! A hírhedt besztercebányai Tiso-beszéd évfordulójára most kiadták a vádiratot Josef Tiso dr. volt szlovák fasiszta elnök és két minisztere, Durcansky és Mach ellen. Két évvel ezelőtt a szlovák partizánfelkelés leverése után az összegyűlt SS-legények előtt mondott Tiso beszédet, majd kitüntette őket Besztercebánya elfoglalásáért.

A nemzeti bíróság vádirata 113 bűncselekménnyel vádolja Tisot és két társát. Mind a 113 bűncselekményért halálbüntetés jár. Durcansky Rómában tartózkodik, felette távollétében ítélkeznek.

Megnyitották a jugoszláv ifjúság vasútvonalát

Belföld:

50 millió forint forgalmi adóval tartoznak a legnagyobb budapesti gyárak: Adófizetés helyett kosztkamatra adják ki pénzüket. Megkezdődött az adóvégrehajtás.

Határrazzián elfogták a csempészek vezérét: Kelemen vámtisztet.

13 kiló törött bors Orbán tiszteletesnél: A csengeri razzia negyedik napja meglepő eredménnyel járt. A rendőrnyomozók elfogták Kelemen János vámszéki tisztet, akiről kiderült, hogy hosszabb idő óta kapcsolatot tart fenn a csempészekkel és azok munkáját irányítja.

SS-bandák garázdálkodnak a Fertő vidékén. A határvadászok felszámolják a fegyveres banditákat: Az október 4-röl 5-re virradó éjjel a Nagycenk melletti peresztegi erdőben 18 SS katonát fogtak. Némelyiken 5 nadrágot nyolc inget találtak, de mindegyiknél tömérdek rablott holmi, óra, ékszer, gyűrű volt.

Termelés-növekedést, olcsóbbítást eredményezett a racionalizálás a Lampartban.

Kikértünk 38 német háborús bűnöst. Jagow és négy náci újságíró a listán: Harminchat német állampolgárságú háborús bűnöst kért ki Magyarország a Szövetséges Ellenőrző Bizottság útján a budapesti USA-missziótól, hogy a szövetségesek megállapodása szerint bűneik elkövetése helyén vonják felelősségre őket.

Gépeket kapnak vissza a gyárak az ausztriai szovjet megszállási övezetből: Hírt adtunk már arról, hogy a Szovjetunió visszaadta üzemeinknek azokat a gépeket és nyersanyagokat, melyeket a nyilasok és németek Ausztria mai szovjet övezetébe vittek. A magyar Philips Művek már értesítést is kapott, hogy Obermühl községből útnak indították a gyár két esztergapadját, egy maró-, egy prés, és egy gyalugépet. A súlyos helyzetben levő gyár ezek segítségével kapacitását mintegy 25 százalékkal növelheti.

Angolok, amerikaiak és a „dunai hajózás szabadsága“: Ezen a nyáron magyar kormányküldöttség látogatott el az Egyesült Államokba. A küldöttség egyik tagját, Rákosi Mátyást, a Magyar Kommunista Párt vezetőjét és Magyarország helyettes miniszterelnökét sok amerikai kérdésekkel ostromolta a „dunai hajózás szabadságáról”. Rákosi ezekre válaszolva, ezt mondotta: — Én tíz évig ültem Vác város börtönében, amely a Duna partján emelkedik. A cellám ablakából minden hajót megfigyelhettem, amely a Dunán elhalad, de mondhatom, hogy tíz év alatt egyetlen amerikai hajót sem láttam. Éppen ezért nem értem, miért tanúsítanak az amerikaiak oly nagy érdeklődést a dunai hajózás iránt”.

Egy díszpéldány gyárigazgató,aki mindent elkövet, hogy ne termeljen a gyára. Szabotázsért letartóztatták.: A gróf Zelinszky gépgyár igazgató-tulajdonosa, R. Fodor József felháborító szabotázsát leplezte le a gazdasági rendőrség. Az igazgató kapáskuti birtokán és budapesti lakásán fasiszta iratokat, nagymennyiségű aranyat és golyóscsapágyat találtak. Gyára a németeknek teljes kapacitással készítette a lőszerkocsikat, a felszabadulás után azonban R. Fodor mindent elkövetett, hogy épségben maradt üzeme ne termelhessen. A gyár üzembehelyezését ahhoz a feltételhez kötötte, hogy elbocsátja a munkásság felét. Amikor ez nem sikerült, átlagosan 40 százalékkal magasabb árakat számított, csak hogy ne legyen a gyárnak rendelője. Arra azonban volt gondja, hogy több vagon 'szenet igényeljen és ezt addig hevertette a gyárudvaron, amíg tönkrement. Akkor a szenet használta fel az udvar feltöltésére. Gyárának gépelt leszereltette és Pestszentimrére meg Óbudára szállíttatta. Két hónapja nem fizette a munkásait. A gazdasági rendőrség szabotázsért letartóztatta és ügyét áttette az ügyészségre.

Lemondott Keresztury Dezső kultuszminiszter: Keresztury Dezső vallás- és közoktatásügyi miniszter szerdán bejelentette a Nemzeti Paraszitpárt politikai bizottságának, hogy visszaadja megbízatását. Ugyanakkor levelet Intézett Nagy Ferenc miniszterelnökhöz és neki is bejelentette lemondását.

Mészáros-taglókkal ütötte agyon Vértessy kisgazda-képviselő ellenforradalmi bandája a baloldaliakat.: Dunapenteléről jött fel Gerendai Gyula, hogy újabb bizonyítékokkal szolgáljon Vértessy Károly kisgazdapárti képviselőnek 1919-ben a fehérterror Idején végrehajtott véres tömeggyilkosságairól. Gerendai Gyula a kommunizmus Idején a dunapentelei direktórium elnöke volt, majd az ellenforradalom idején letartóztatták és Siófokra vitték. Mielőtt beszélni kezd, széttárja ingét és megmutatja: mellén még ma is jól látni a Vértessy bajonettjétől eredő szúrás nyomát. Elmondja, hogy nemcsak őt, hanem a falujában egy ma is élő másik kommunistát, Bánkuti Jánost is Vértessy kínozta heteken át. Még ma is élénken emlékezetében élnek a siófoki rémnapok.

A népbíróságok eddigi mérlege: 200 halálos ítélet, 92 kivégzés

Összeállította: Nagy Máté, 2018.


09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére


26 |vissza a lap tetejére

- Kedd

 

Dél-Norvégiában átadták az új rádióállomást, mely a bálnahalászok részére készült, ellátva őket a szükséges időjárási adatokkal. Berlinben bélyegárverést rendeztek, amin számos német és külföldi bélyeggyűjtő vett részt. Egy szakaderi ferences rendi kolostorban fegyver és lőszerraktárra bukkantak, mely többek között géppuskatöltényt, gránátokat és gyalogsági puskát tartalmazott. A fegyvereken kívül találtak nagy mennyiségű fasiszta röpiratot is. Macedóniában egy kb. 200 főből álló fegyveres csoport támadta meg a görög hadsereg kihelyezett alakulatát. A támadókat visszaverték.

 

(Forrás: MTI hírarchívum)


27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források