Ύλη Αρχαίων Ανθρωπιστικών Σπουδών Β' Λυκείου

Εισαγωγή, σελίδες: 18-20,  79

Κείμενο: από τον λόγο Λυσίου, Υπέρ Μαντιθέου οι παράγραφοι 4-13 και 18-21.

ΟΙ  ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ

Αθανασιάδου Βασιλική

Γιαζκουλίδου Τατιανή