Xuân về đất khách quê người

Lòng se se lạnh nỗi buồn mênh mang

Xuân về sao chẳng xốn xang

Rượu hồng, mai nở… có chăng nỗi buồn

Xa xôi cách mấy dặm trường

Quê hương còn đó nhưng xa nghìn trùng

Bao năm lưu lạc xứ người

Xuân về chợt nhớ mình thêm tuổi đời

Bao giờ cho đến bao giờ

Mùa xuân đoàn tụ bạn bè chung vui.

 

                                                                                               Hai râu

                                                                                             Xuân 2013