Baa maan ma / Bij m’n ma

Zie je daar nu mokken, en dan voor zo’n vent!

Zie dat je boos gezicht in één twee drie verdwijnt!

Hop vooruit, kom binnen! En veeg je voeten snel af aan de mat!

En trek een ander gezicht zodat de hond er niet van schrikt!

Als ik teveel nadenk of als ik me niet goed voel…

Nee dan neem ik geen pillen, ik weet steeds waarheen.

Dan ga ik bij m’n ma, zij zegt altijd dat het in feite nog niet zo erg is.

Dan ga ik bij m’n ma, zij weet zeker dat de wereld nog niet zo slecht is.

Hou je hoofd omhoog en trek je schouders iets meer achteruit!

Of denk je dat het mooi is, als je erbij staat als een onnozelaar?

Hop vooruit, kom binnen! En veeg je voeten snel af aan de mat!

En trek een ander gezicht zodat je pa er niet van schrikt!

Als ik teveel nadenk of als ik me niet goed voel…

Nee dan neem ik geen pillen, ik weet steeds waarheen.

Dan ga ik bij m’n ma, zij zegt altijd dat het in feite nog niet zo erg is.

Dan ga ik bij m’n ma, zij weet zeker dat de wereld nog niet zo slecht is.