Π

αραδίδεται προς διαβούλευση στη σύνολη  σχολική κοινότητα του λυκείου ΣΧΕΔΙΟ Ετήσιου Προγραμματισμού για την τρέχουσα σχολική περίοδο 2014-15. Καλούνται οι διδάσκοντες, οι μαθητές και οι γονείς να συνεργαστούν για τη βελτίωση , τη συμπλήρωση και την  οριστική εκπόνηση της «ατζέντας» του.

 Α. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Ο Ετήσιος Προγραμματισμός προβλέπεται να τελεσφορήσει και να επικυρωθεί με τις υπογραφές στο Πρακτικό  στο τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2014

ΟΜΑΔΕΣ ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΗΣ: ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Διδασκόντων πλαισιωμένα από μαθητές –μέλη Μαθητικών Συμβουλίων που αναδείχτηκαν μετά τις εκλογές της 22 Σεπτεμβρίου 2014

                                                       

                                                           

                                                                                   ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : κα ΜΙΜΙΛΙΔΟΥ Π.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ της 11ης Σεπτεμβρίου

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 ΣΕΠ

2 ΣΕΠ

3 ΣΕΠ

4 ΣΕΠ

5 ΣΕΠ

8 ΣΕΠ

9 ΣΕΠ

10 ΣΕΠ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑΖΚΟΥΛΙΔΟΥ –ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΚΑΝΤΣΟΥ

(ΑΚΥΚΛΟΣ)

ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ-ΧΑΤΖΗΗΛΙΑ –ΚΑΤΣΑΡΟΥ

( Α ΚΥΚΛΟΣ)

ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ-ΠΟΥΛΙΟΥ-ΓΚΟΡΑ

(Α ΚΥΚΛΟΣ)

ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ-ΧΑΤΖΗΗΛΙΑ-ΨΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

( Α ΚΥΚΛΟΣ)

ΓΙΑΖΚΟΥΛΙΔΟΥ-ΜΑΝΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ

( Α ΚΥΚΛΟΣ)

ΓΙΑΖΚΟΥΛΙΔΟΥ-ΧΑΤΖΗΗΛΙΑ

(Α ΚΥΚΛΟΣ)

ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ

( Α ΚΥΚΛΟΣ)

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

Α ΚΥΚΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ –ΤΖΑΦΟΥ –ΨΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

( Β ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ –ΤΣΙΑΚΑΣ-ΜΑΝΟΥ

( Β ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΑΝΤΙΔΗΣ –ΤΖΑΦΟΥ

( Β ΚΥΚΛΟΣ)

ΚΑΤΣΑΡΟΥ-ΤΑΜΠΑΛΗΣ-ΤΣΙΑΚΑΣ

ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ

ΠΟΥΛΙΟΥ

( Β ΚΥΚΛΟΣ)

ΓΚΑΝΤΣΟΥ –ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ

(Β ΚΥΚΛΟΣ)

ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ

( Β ΚΥΚΛΟΣ)

ΤΖΑΦΟΥ

Β ΚΥΚΛΟΣ

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΠΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ

ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ

ΤΖΑΦΟΥ

ΤΑΜΠΑΛΗΣ

ΓΚΑΝΤΣΟΥ

ΤΑΜΠΑΛΗΣ

ΒΙΒΛΙΑ

ΤΑΜΠΑΛΗΣ

ΤΑΜΠΑΛΗΣ

ΤΑΜΠΑΛΗΣ

ΤΑΜΠΑΛΗΣ

ΤΑΜΠΑΛΗΣ

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Ο Α ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ : 08: 00 -11: 30

Ο Β ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ :  11: 30-14: 00

Νοείται οίκοθεν  πως η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική , καθώς υπάρχουν εξετάσεις Σεπτεμβρίου και υποχρεώσεις ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ .

Άλλωστε υπάρχει και η υποχρέωση  σύνταξης του Ετησίου Προγραμματισμού

ΨΑΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΤΗΗΛΙΑ ( Α)

ΓΚΑΝΤΣΟΥ-ΜΑΝΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ

(Β)

ΚΑΤΣΑΡΟΥ –ΔΗΜΗΤΡΑΚ-ΤΣΙΑΚΑΣ ( Γ)

ΒΙΒΛΙΑ ΥΛΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ Α

ΨΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Β

ΠΟΥΛΙΟΥ Γ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ : ΤΑΜΠΑΛΗΣ –ΤΣΙΑΚΑΣ-ΠΑΝΤΙΔΗΣ – ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ

Β. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΟΡΩΝ

Έχουν ήδη «εντοπιστεί» και καταγραφεί  οι προς θεραπεία  ανάγκες και λοιπές δυσλειτουργίες , προκειμένου να ξεκινήσει και να ευοδωθεί  η νέα σχολική χρονιά 2014-15

 

Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α: 3      ΤΜΗΜΑΤΑ Β: 3       ΤΜΗΜΑΤΑ Γ: 3

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Β: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 2 ΤΜΗΜΑΤΑ / ΘΕΤΙΚΗ 1 ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 1 ΤΜΗΜΑ /   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 2  ΤΜΗΜΑΤΑ / ΘΕΤΙΚΗ 1 ΤΜΗΜΑ

ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ:    

Α1

Α2

Α3

Α-Η/Υ1

Α-Η/Υ2

Α-ΔΦΠ

ΣΥΝΟΛΟ

19

22

20

20

19

21

61

Β1

Β2

Β3

Β-ΘΕΤ

Β-ΘΕΩ1

Β- ΘΕΩ2

ΣΥΝΟΛΟ

21

20

20

24

18

19

61

Γ1

Γ2

Γ3

Γ-ΘΕΤ

Γ-Θ/ΤΕΧ

Γ- ΤΕΧΝ1

Γ-ΤΕΧΝ2

22

21

23

13

22

16

22

Γ-ΘΕΩ

Γ-ΑΟΘ

Γ3

Γ-ΠΟΛ1

Γ-ΠΟΛ2

Γ-ΠΟΛ3

21

15

22

  17

17

17

ΣΥΝΟΛΟ

66

Η διεύθυνση του λυκείου κατέθεσε ήδη προς διαβούλευση πίνακες με τις αναθέσεις των μαθημάτων και τις εξω-διδακτικές εργασίες των διδασκόντων

  ΠΙΝΑΚΕΣ  ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

Α. ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α

Β

Γ

ΣΥΝ.ΩΡΩΝ

Θρησκευτικά

6

6

3

15

Αρχαία Ελληνική γλώσσα και γραμματεία:

15

6

3

24

Νεοελληνική γλώσσα:

6

6

6

18

Νεοελληνική Λογοτεχνία:

6

6

6

18

Ιστορία:

6

6

6

18

Αλγεβρα:

9

9

-

18

Γεωμετρία:

6

6

-

12

Φυσική:

6

6

3

15

Χημεία:

6

6

-

12

Αγγλικά:

6

6

6

18

B ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

-

-

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ

6

3

-

9

Φυσική Αγωγή:

6

3

6

15

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

9

6

15

Εφαρμογές Πληροφ. ( επιλογή

4

-

-

4

Εισαγωγή στα Η/Υ

3

3

Βιολογία

6

6

3

15

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

6

6

Μαθηματικά-Στατιστική

-

6

6

Κοινωνιολογία:

-

-

6

6

Πολυμέσα-Δίκτυα: (Επιλογή):

-

-

4

6

ΕΠΙΛΟΓΗΣ /ΦΥΣ.ΠΟΡΟΙ

2

2

ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΕΥΡΩ ΠΟΛ.

2

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας(Επιλογή)2(Γ)

2

2

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Θεωρητική  κατεύθυνση

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

Β

Γ

Συν.

1

Αρχαία Ελληνικά κείμενα

6

5

11

2

Βασικές Αρχες Κοιν. Επιστ.

2

2

3

Λατινικά

3/2

4

Νεοελληνική Λογοτεχνία                

-

2/3

5

Ιστορία

-

2

Τεχνολογική  

Κατεύθυνση

1

Μαθηματικά

2

10

12

2

Φυσική

3

6

9

4

Ανάπτυξη Εφαρμογών

-

4

4

5

Α.Ο.Δ.Ε.

-

4

4

ΧΗΜΕΙΑ

Βιολογία

2

2

2

2

4o ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

   Συγκεντρωτικός πίνακας ανάθεσης ωρών κατά ειδικότητα σχολικής περιόδου 2014-2015

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝ.

ΚΑΘΗΓΗΤ.

ΥΠ/ΠΛΕΟ

1

Θεολόγοι(ΠΕ1)

15

26

+11

2

Φιλόλογοι(ΠΕ2)

102

  115

         +13

3

Μαθηματικοί(ΠΕ3)

48

38

-10

4

Φυσικοί (ΠΕ4)

27

50

+23

-14

5

Χημικοί (ΠΕ4)

14

6

Βιολόγοι(ΠΕ4)

17

21

+ 4

7

Αγγλικής(ΠΕ6)

18

18

0

8

Γυμναστές(ΠΕ)

15

21

+6

9

Πληροφορικοί (ΠΕ19)

20

36

+16

10

Νομικοί ΠΕ 13)

Χ

Χ

ΑΠΟΣΠΑΣΗ

11

Κοινωνιολόγοι (ΠΕ10)

8

-8

12

Οικονομολόγοι (ΠΕ9)

21

18

-3

13

Ρ/Η ( Π1210)

8

20

        +12

14

Καλλιτεχνικών

Χ

Χ

Χ

        

A/A

TOMEAΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

A1

                 ΤΣΙΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2

A2

                 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    

3

A3

ΠΟΥΛΙΟΥ ΝΙΚΗ

4

Β1

ΨΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ

5

Β2

ΛΟΥΤΖΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

6

B3

                             ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

7

Γ2

ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΝΑ

8

Γ1

ΓΚΑΝΤΣΟΥ ΓΙΟΥΛΗ

9

Γ3

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

10

ΜΗΤΡΩΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΚΙΚΗ /ΓΚΑΝΤΣΟΥ ΓΙΟΥΛΗ

11

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΓΙΑΖΚΟΥΛΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ/ΨΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

12

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΚΟΡΑ ΕΛΛΗ/ ΜΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ

ΠΑΝΤΙΔΗΣ/ ΤΣΙΑΚΑΣ ΚΩΝ.

14

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ  ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΤΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡ/ ΛΟΥΤΖΙΟΥΔΗ ΑΦΡ.

15

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ/ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

16

ΜΥ SCHOOL

ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΣΤ. /ΜΑΝΟΥ / ΓΚΟΡΑ

17

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΖΑΦΟΥ

18

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

                    ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

19

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

 ΤΖΑΦΟΥ /ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ/ ΥΠ/ΔΝ+ΤΗΣ

20

«ΝΕΣΤΟΡΑΣ»

                        ΓΚΟΡΑ/ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ

21

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΚΑΝΤΣΟΥ –ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ-ΜΑΝΙΑΤΗΣ

22

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ

.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ-ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ –ΤΣΙΑΚΑΣ (Α ΤΕΤΡΑΜ) ΓΙΑΖΚΟΥΛΙΔΟΥ-ΓΚΑΝΤΣΟΥ-ΤΑΜΠΑΛΗΣ ( Β ΤΕΤΡΑΜΝΟ)

23

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

ΓΚΑΝΤΣΟΥ ΓΙΟΥΛΗ

24

ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΣΟ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ Κ

25

ΘΕΑΤΡΟ-ΣΚΗΝΙΚΑ

ΑΘΑΝΑΔΙΑΔΟΥ/ ΓΙΑΖΚΟΥΛΙΔΟΥ/ ΠΟΥΛΙΟΥ

26

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

                              ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

27

ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΟΥΛΙΟΥ ΝΙΚΗ

28

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΑΙ Α.Φ. ΜΑΘΗΤΗ

ΠΟΥΛΙΟΥ ΝΙΚΗ

29

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΝΑ

30

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΕΞΙ ΖΕΥΓΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

31

ΕΓΓΡΑΦΕΣ -ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

32

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΤΖΑΦΟΥ/ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ / ΓΚΟΡΑ/ ΓΙΑΖΚΟΥΛΙΔΟΥ / ΓΚΑΝΤΣΟΥ/ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

33

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ -ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

34

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΕΑΕΚ

ΠΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

35

  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΕΣΥΠ

ΛΟΥΤΖΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

36

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ( ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ)

ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Προγραμματισμός των εκπαιδευτικών επισκέψεων από διδάσκοντες και συνοδούς των μαθητών  Συνολικός αριθμός «επισκέψεων»  07 .Πιο συγκεκριμένα :

Α/Α

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝ.

ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΟΔΟΙ

1

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ –ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ

27/10/2014

Α/Β/Γ

ΕΠΕΤΕΙΟΣ «ΟΧΙ»

         ΓΚΑΝΤΣΟΥ –ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ -   ΜΕΛΗ     Σ.Δ.

2

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

7/11/2014

14/11/2014

   Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

ΠΟΥΛΙΟΥ

3

ΣΙΝΕΜΑ

22/12/2014

  Α/Β/Γ

   ΑΝΤΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ

     ΓΙΑΖΚΟΥΛΙΔΟΥ - Σ.Δ.

4

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

9/03/2015

Β

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΨΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

5

 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

24/03/2015

 Α/Β/Γ/

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ-ΓΚΑΝΤΣΟΥ-ΜΕΛΗ Σ.Δ.

6

ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

27/03/2015

  Γ

  ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΚΑΝΤΣΟΥ-ΜΕΛΗ Σ.Δ.

7

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ –ΦΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

1/04/2015

Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛ.-ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΙΑΖΚΟΥΛΙΔΟΥ/ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

Καθορισμός του αριθμού και του χρόνου των τακτικών συνεδριάσεων  του Σ.Δ. του Σχολείου και του Σχολικού Συμβουλίου.  καθώς και του χρόνου διεξαγωγής των Μαθητικών εκλογών

ΕΙΔΟΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

- ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

1 / 9/ 2014

-Α ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

10/9/2014

-Β ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

19/9/2014

-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ Ο/Η ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ  ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ( –ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ )  

23/ 10/2014

-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

26/ 01/ 2015 14/05/ 2015

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α  ΣΥΝΟΔΟΥ :

23/10/ 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β ΣΥΝΟΔΟΥ  :

30/ 01/ 2015

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  Γ ΣΥΝΟΔΟΥ :

29/04/2015

 

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

         

- ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗ

22/9/2014

-ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ

9/10/ 2014

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ –ΚΗΔ.

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ(ΝΕΟ Δ.Σ)

29-10-2014

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

    Α1

   

    Α2

             

    Α3

   

   

29-10-2014/5η

28-11-2014/6η

15-12-2014/5η

26-1-2015/6η 

23-3-2015/4η 

8-5-2015/6η 

30-10-2014/6η

27-11-2014/5η

16-12-2014/6η

26-1-2015/6η 

23-3-2015/4η 

8-5-2015/ 6η

31-10-2015/7η 

26-11-2014/6η

17-12-2014/5η 

26-1-2015/6η 

23-3-2015

7-5-2015/ 4Η 

     

    Β1

     

   

     Β2

   

     

 

     Β3

29-10-2014/6η 

28-11-2014/6η 

15- 12-2014/7η 

26-1-2015/ 5η 

23-3-2015/ 6η 

8-5-2015/ 6η 

30-10-2014/6η

27-11-2014/5η

16-12-2014/6η

26-1-2015/6η

23-3-2015/4η

8-5-2015/ 6η

31-10-2015/7η 

26-11-2014/6η

17-12-2014/5η 

26-1-2015/6η 

23-3-2015/5Η 

7-5-2015/ 4Η 

   

    Γ1

   

   Γ2

   

     Γ3

29-10-2014/6η 

28-11-2014/7Η 

15- 12-2014/7η 

26-1-2015/ 7Η 

23-3-2015/ 6η 

8-5-2015/ 6η 

30-10-2014/6η

27-11-2014/5η

16-12-2014/6η

26-1-2015/6η

23-3-2015/6Η 

8-5-2015/ 6η

31-10-2015/7η 

26-11-2014/6η

17-12-2014/5η 

26-1-2015/6η 

23-3-2015/5Η 

7-5-2015/ 6Η 

   

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     13/11/2014  ΤΡΙΩΡΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ –ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕΙΣΜΟΥ

       ΤΡΙΤΗ             21/04/2015 ΤΡΙΩΡΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ : ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ              

                                                                                              ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

                                                        Α      ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ                                          Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Α1

Διαδικτυακά παιχνίδια και κοινότητες: Παρέα ή μοναξιά;

ΜΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Α2

Ενέργεια και ενεργειακά προβλήματα στον 21ο αιώνα

της ιδίας

Α3

Θρησκεία και εφηβεία στη σύγχρονη Ελλάδα- Συμμετοχή των νέων σε «θρησκευτικά δρώμενα»

Το σχολείο των ονείρων μου

ΜΑΝΙΑΤΗΣ       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Β1

Προσδοκίες και προοπτικές από το Νέο Λύκειο

ΜΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Β2

Χρόνος και έλλειψη χρόνου στη σύγχρονη ζωή

     της ιδίας

Β3

«Θεσσαλονίκη ( …) Αναζητώντας το χθές στην πόλη του σήμερα

                  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΑΓΚΡΑ ΑΣΠΑΣΙΑ

Συντονιστής: Νεραντζάκης Ιωάννης ( Υποδιευθυντής)

9.  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΧΕΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ( ΣΕΙΣΜΟΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ κ.α.)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ( ΣΕΙΣΜΟΙ/ΠΥΡΚΑΓΙΑ/ΠΛΗΜΜΥΡΑ) ΓΙΑ 4Ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

1.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2.

ΟΜΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  -ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ -ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

3

ΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ

α.  Δημητρακούδη Κατερίνα  β.Παπαδούλη Σταυρούλα

γ. Τζάφου Αιμιλία  

4.

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

α. Γιαζκουλίδου Τατ. β.Αθανασιάδου Κική γ.Πούλιου Νίκη δ.   Γαϊτανάκη Παναγιώτα

5.

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

α.Ταμπάλης Δ. β. Παντίδης Κων. γ Τσιάκας Κων/νος δ.Νεραντζάκης Ιω.

6

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ-ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

α. .Κατσαρού Αννα   β.  Γκάντσου Γ.  Μάνου Εύη Δ. Αγκρά Ασπασία

7

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ

α. Λουτζιούδη Αφρ. β. Σλαμπέα Ελένη γ.Ψαθοπούλου Πετρούλα δ.Μιχαλάτου Ελ.-ΤΡΙΜΕΛΕΣ 15ΜΕΛΟΥΣ

8

ΟΜΑΔΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

α. Γκόρα Ελλη  β. Σιδηροπούλου Ειρήνη

9

ΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

10

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΜΕΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ -ΔΙΟΙΚΗΤ./ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

11

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

        Γκόρα Ελλη/         ;     /Σιδηροπούλου Ειρήνη

Π

Ε

Ζ

Ο

Δ

Ρ

Ο

Μ

Ο

Σ

Β

0

Τ

Σ

Η

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Β΄ΟΡΟΦΟΥ

Σ

Κ

Α

Λ

Ε

Σ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Β΄ΟΡΟΦΟΥ

Σ

Κ

Α

Λ

Ε

Σ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Β΄ΟΡΟΦ.

    ΑΙΘ.

    2.10

ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ

ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

5ΟΥ ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2.3

ΑΙΘΟΥΣΑ 2.4

ΑΙΘΟΥΣΑ 2.5

ΑΙΘΟΥΣΑ 2.6

ΑΙΘΟΥΣΑ

2.7

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΟΦ.

ΑΙΘ.

2.8

ΑΙΘ

2.9

 

ΑΙΘΟΥΣΑ 1.1

    ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Α ΟΡΟΦΟΥ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Α΄ΟΡΟΦΟΥ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Α΄ΟΡΟΦ.

ΑΙΘΟΥΣ

    1.5

ΑΙΘΟΥΣΑ 1.2

ΑΙΘΟΥΣΑ 1.3

ΑΙΘΟΥΣΑ 1.4

ΑΙΘ.

ΠΛΗΡ.

ΑΙΘ.

ΠΛΗΡ.

ΑΙΘ.

ΠΛΗΡ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 Σ

Κ

ΓΡΑΦ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΟ-

  ΘΗΚΗ

ΕΚΦΕ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΓΡΑΦΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

2

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΑΡΡΕΝΩΝ 4ΟΥ ΚΑΙ 5ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

     ΕΞΟΔΟΣ ΑΥΛΗΣ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΚΥΛΙΚΕΙΟ

ΕΞΟΔΟΣ ΑΥΛΗΣ

ΔΩΜΑ

ΘΥΡΩΡΕΙΟ

ΘΕΑΤΡΟ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΞΟΔΟΣ ΑΥΛΗΣ

                           ΑΥΛΗ

ΑΥΛΗ

ΚΗΠΑΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ

  ΕΙΣΟΔΟΣ

ΣΤΑΣΗ ΟΑΣΘ

               ΚΑΤΟΠΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 4ΟΥ  ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΥ)                                                                  

   ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΤΑΞΕΙΣ/ ΤΜΗΜΑΤΑ/ΩΡΕΣ

Ω

ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΥΝΘ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α.Σ.( ΚΥΣΥΠ)

Β2(2)-Γ2(1)

Α3(2)

Α-Β (2)

7

ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Α1,2,3(6) – ΓΤΧ2(3) Γ2,3 ( 2)

ΦΧΒ (3)

14

ΓΑΙΤΑΝΑΚΗ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Α1,2,3 ( 6) –Β1( 2) –Γ1 ( 1)

9

ΣΛΑΜΠΕΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Β3 (2) –Γ3 ( 1)

3

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ

ΝΕΟΕΛ.ΛΟΓΟΤΕΧ.

Α1( 5)

Α1,2,3 ( 6)

Α2 (2) –Β3 ( 2)

ΓΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ( 3 )

18

ΓΙΑΖΚΟΥΛΙΔΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ

ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ

ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧ.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Α2 ( 5 )  -ΒΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 1 ( 3)

Α1 ( 2 ) –Α3 ( 2)

Α1 (2) – Α3 ( 2)

Β3 ( 2 )

18

ΓΚΑΝΤΣΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ

ΝΕΟΕΛ.ΓΛΩΣΣΑ

ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧ.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΓΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ( 5 )  Γ2 ( 1 )

Γ2 (2) -  Γ3 ( 2)

Γ2 ( 2) –Γ3 ( 2)

Β1 ( 2) –Β2 ( 2)

18

ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧ.

Α2 ( 2 ) –Β3 ( 2 )

4

ΚΑΤΣΑΡΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ

ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧ.

Β1 (2) –Β2 ( 2) –Β3 ( 2 ) –ΒΘΕΩΡ.2 ( 3 )  -Γ1 ( 1 )

ΓΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ( 2 )

ΓΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ( 2)

Γ1 ( 2 )

Γ1 ( 2 )

18

ΨΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ

ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ

ΝΕΟΕΛ.,ΛΟΓΟΤΕΧ.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Α3 ( 5 ) –Γ3 ( 1 )

Β1 ( 2 ) –Β2 ( 2 )

Β1 ( 2 ) –Β2 ( 2)

Γ1 ( 2 ) – Γ2 ( 2) – Γ3 ( 2 )

20

ΓΚΟΡΑ

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Α2 ( 3 ) –Α3 (3) – Β3 ( 3)

Α2 ( 2) –Α3 ( 2)

ΓΤΕΧΝ. ( 5)

18

ΤΣΙΑΚΑΣ

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Α1 ( 3 )- Β1 ( 3 ) –Β2 ( 3 )

Α1 ( 2 )

ΒΘΕΤΙΚΗ ( 2 ) –Γ1 (2)  -ΓΘΕΤΙΚΗ / ΤΕΧΝ. ( 5 )

20

ΤΑΜΠΑΛΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ

ΧΗΜΕΙΑ

Β1 ( 2 ) –Β2 ( 2) –Β3 ( 2 )

Α1 ( 2 ) –Α2 (2) –Α3 ( 2) –Β1 (2) –Β2( 2) –Β3 ( 2)

18

ΠΑΝΤΙΔΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ

ΒΘΕΤΙΚΗ ( 3 ) –Γ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛ ( 3 ) –Γ1 ( 1)

18

ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ

ΓΘΕΤΙΚΗ ( 2)

2

ΛΟΥΤΖΙΟΥΔΗ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Α (6 ) –Β (6 ) –Γ (6)

18

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΚΟΙΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΟΔΕ

Α.Ο.Θ.

Α1 ( 3 ) –Α2 ( 3 ) –Β1 ( 2) –Β2 ( 2)

ΒΑΣ1 (2) –ΒΑΣ2 ( 2)

ΓΤΕΧΝΟΛ ( 2 ) –Γ ΤΕΧΝΟ.  (2)

ΓΕΠΙΛΟΓΗΣ ( 2)

18

ΠΟΥΛΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Α (6 ) –Β (3) –Γ ( 6)

15

ΜΑΝΟΥ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣ.

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Α1 (2) –Α2 (2) –Β1( 1) –Β2 ( 1)

Α ( 2)

8

ΑΓΚΡΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣ.

Γ ( 6 )

Α3 ( 3 ) –Β1 (2) –Β2 (2)

Β ( 6)

Β3 ( 1 )

20

ΤΖΑΦΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Α (2) –Β (3)

ΓΤΕΧΝ1 (2) –ΓΤΕΧΝ2 (2)

Γ Π 1 (2) –ΓΠ2 ( 2)

Β1 ( 2)

ΕΡΓ (3)

18

ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Β2 ( 2) –Β3 ( 2)

Γ2 ( 2) –Γ3 ( 2)

ΓΠ3 ( 2)

18

ΜΠΡΙΖΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡ.

ΑΠ2 ( 2)

2

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Σ. ( ΚΕΣΥΠ)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Α.Σ ( 2)

ΓΡ ( 19)

21

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ

23-12-2014

30-01-2015

 3 /04/2015

1

ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ

28-10-2014

ΠΑΡΕΛΑΣΗ

25-03-2015

ΑΓΗΜΑ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΣ

2

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

«ΟΔΙΤΕΣ»

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Κ»ΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΓΕΝΕΣΙΣ»

23/12/ 2014

«ΑΤΡΕΙΔΕΣ»

3

ΟΜΙΛΙΕΣ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

15-10-2014

TO EIKONIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

Κα ΤΖΑΦΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ενδοσχολική επιμόρφωση

30-10-2014

ΕURO BACK TO SCHOOL

27-11-2014master class teacher’s day

17-12-2014

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ  «ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ»

23 /  01/2015   Παρουσίαση συνθετικών εργασιών α τετραμήνου

30  /01/2015

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

12/10/2015

Το σχολείο μας πρεσβευτής στην 26η ημέρα ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Διδακτικές Παρεμβάσεις στο Εργαστήριο Πληροφορικής -Τζάφου Αιμιλία.

 

25-02-2015

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΕΙΔΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

7-05-2015

αρουσίαση συνθετικών εργασιών β  τετραμήνου

4=

ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

11/09/2014

ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ

15-06-2015

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

5

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

6/10/2014

18/10/2014

29/11/2014

ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ ΓΙΑ ΤΕΦΑΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

31/1/2015

  28/3/2015

6

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

15/9/2014 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ Α ΚΑΙ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

22/12/2014 Για τις επιδόσεις των μαθητών Α τετραμήνου

22/04/2015 Για τις επιδόσεις των μαθητών Β τετραμήνου

7

ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ -ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ

4/02/2015

26/06/2015

  8

ΚΕΣΥΠ

3-02-2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

18/03/2015

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΌΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ

9

ΘΕΡΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2015

           Α ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΡΑ / ΜΑΝΟΥ

 

         Β

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΛΟΥΤΖΙΟΥΔΗ /ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ

          Γ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΓΙΑΖΚΟΥΛΙΔ.

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔ.

          Δ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΚΑΤΣΑΡΟΥ

ΤΣΙΑΚΑΣ

        Ε

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΓΚΑΝΤΣΟΥ

ΤΖΑΦΟΥ

        ΣΤ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ / ΠΑΝΤΙΔΗΣ

      Ζ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΚΟΥΡΚΟΥΛ.ΜΙΧΑΛΑΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  : ΝΑΙ      (   Χ  )

                             

 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 1. ΥΓΕΙΑΣ

 1. ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Χ

 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Χ

 1. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ (εθελοντική)

Χ

 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

 1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 1. ΜΑΘΗΤΙΑΔΕΣ –ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Χ

 1. COMMENIUS

 1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΚΦΕ ΚΕΣΥΠ

Χ

 1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ  ΝΑΙ

Χ

 

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Από 3-6

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ-ΣΙΝΕΜΑ- 22/12

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ από 9-13

ΜΑΡΤΙΟΣ από 2-6/10-13

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1/10/2014

ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

1-10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΤΡΙΗΜΕΡΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΔΙΗΜΕΡΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-15

Ο ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΥ 4ΟΥ ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

«ΟΔΙΤΕΣ»

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ:  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ –ΓΙΑΖΚΟΥΛΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ

ΜΑΘΗΤΕΣ:     Ευθυμίου Γεωργία, Πέτρου Θεανώ, Πετρίδου Σοφία, Στόγκου Κέβιν, Σερέτη Ραφαηλία, Μύρτε Ντονάλντι, Πεκρίδης Αριστοτέλης, Κουρρίζι Σαμπίνα, Χατζηστεφάνου Σοφία, Νακελάρι Κατερίνα.

ΦΕΤΙΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: «Ο ΦΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΨΑΘΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ –ΜΑΘΗΤΙΑΔΕΣ

ΓΕΡΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ …ΤΟΛΜΟΥΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ .  Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΙΕΙ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ 4Ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ; Κουρρίζι Σαμπίνα (Α2)  Ματζάρη Ερριέττα (Β2)   Πανώρα Παρασκευή (Β2)    Μακρυνιώτη Μαρία (Β2)   Ντάμπος Βασίλειος(Β2)  Πάκας Σωτήριος(Β2)   Τζογανάκης Αναστάσιος(Γ3)τ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΤΖΑΦΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ  (Παρουσίαση αποτελεσμάτων  στην Παιδαγωγική Συνεδρίαση Τετραμήνου).

1.« Η ώρα του κώδικα» ( ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ) –Α ΛΥΚΕΙΟΥ 

2. « Η ώρα του κώδικα: ( ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ) –Α ΛΥΚΕΙΟΥ ( ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015)

3. Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής ( ΕΠΥ) 

        

ΕΚΦΕ –ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Προγραμματισμός δραστηριοτήτων στο 4ο ΓΕΛ Καλαμαριάς

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2014-15 προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των διδασκόντων τα αντίστοιχα μαθήματα και του ΕΚΦΕ Κέντρου οι εξής πειραματικές δραστηριότητες:

Χημεία Α’

1η εργαστηριακή άσκηση

Ποιοτική ανίχνευση ιόντων :

2η εργαστηριακή άσκηση

Παρασκευή και αραίωση διαλύματος:

Φυσική Α’

Φυσική Β’ προσανατολισμού

Φυσική Β’ Γενικής Παιδείας

Φυσική Γ’ προσανατολισμού

Φυσική Γ’ Γενικής Παιδείας

Δ.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ : Υπό την πρώτη ευθύνη του Γραφείου Διεύθυνσης (δ/ντή , Υποδ/ντή)  η ομάδα θα στελεχωθεί από τρεις ( 03) διδάσκοντες , δύο ( 02) μαθητές  και ένα ( 01) μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Η Ομάδα προβλέπεται να συνεδριάζει μια ( 01) φορά ανά  δίμηνο , προκειμένου να σημειώνει την πρόοδο εφαρμογής του Ετήσιου Προγραμματισμού και να διατυπώνει θέσεις   περαιτέρω αξιολόγησης και προώθησης νέων διδακτικών και εξω-διδακτικών επιλογών από την καθόλου σχολική κοινότητα του λυκείου

Α’ ΣΥΝΟΔΟΣ: 17Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  Β’ ΣΥΝΟΔΟΣ: 19Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  Γ’ ΣΥΝΟΔΟΣ: 19Η ΜΑΡΤΙΟΥ Δ’ ΣΥΝΟΔΟΣ: 18Η ΜΑΙΟΥ

Προτεινόμενα μέλη από διδάσκοντες: ΠΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , φυσικός  –ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΝΑ, φιλόλογος- ΤΖΑΦΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ , πληροφορικής     Μαθητική κοινότητα:  Το τριμελές του 15/μελούς   Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων: Το υό εκλογή νέο Προεδρείο τους                                                                                      

 

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ             Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ               ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ              ΤΟ 15/ΜΕΛΕΣ                 Ο ΣΥΛΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ