CÔNG ĐỨC PHƯƠNG DANH 

TRỢ ẤN  SÁM PHÁP

Để biếu tặng cho các chùa và Phật tử ở Việt Nam

 Tên Họ

Cúng dường

Hồi hướng công đức

Ánh Nguyệt Phan

100

Bà: Thiệu thị Sâm(pd Diệu Thục)

Khánh Ngân Lê

100

Bà: Thiệu thị Sâm(pd Diệu Thục)

Vicky Lê

500

Bà: Thiệu thị Sâm(pd Diệu Thục)

Tôn thất Giao P/d Nhuận Duyên

100

Cầu An : bổn mạng, gia đình quyến thuộc, hiện tiền, thân tâm an lạc ,

Hương Dương

100

Cầu An cho: Sonny Dương

Tôn Nữ Vy

200

Cầu An cho: Tôn Nữ Vy

Sư Cô Phổ Tâm

200

Cầu An, lành bệnh: Hoàng Công Súy,Hoàng Phương Thu (pd Tâm Diệu)

Phật tử Tâm Thứ

50

Cầu An: Lê Quốc Dũng ( pd Tâm Ngộ)

Oanh Trương

1000

Cầu An: Việt Phí, Hà ánh Tuyết, Kim Chi/ Cầu Siêu: Trương ngô Phương, Phạm thị Trang,Hồ quốc Vũ, Huỳnh thị Mỹ,Huỳnh ngọc Phượng, Huỳnh trung Lập, Thân Huy, Nguyễn v.Tạc,Paul Stoddard.

Tuyết Lâm

100

Cầu Siêu :Vũ ngọc Chấn, Võ thị Phúc,Nguyễn thị Thu Thủy,Trần bá Tòng, Trần v.Thuần,Trần t.Tôn(pd Huệ Tâm),Lê v.Chắc,Vũ ngọc Tuyết, Hùynh t. Nhung, Võ t. Nữ Cầu An: Tiêu trừ Nghiệp Chướng: Mẹ: Trần t. Tánh,Cậu: Trần bá Thọ, Anh: Lâm minh Hồng,Lâm minh Sáng, Em:Lâm t. MỹThanh,Lâm minh Hưng, Chị: Lâm ngọc Ánh.

Trí Minh,Tâm Trân, Tâm Chu và gia đình

300

Cầu Siêu cho Cửu huyền Thất Tổ, nội ngoại tôn trưởng & Thân bằng đình quyến thuộc / Cầu An cho bổn mạng ,thân quyến hiện tiền

Lê thị Phương Dung

100

Cầu Siêu: Cữu Huyền Thất Tổ, Nội Ngoại tôn thân,quyến thuộc, oan thân

Phật tử Diệu Hương , Diệu Lê

100

Cầu Siêu: Cửu huyền Thất Tổ, nội ngoại Tôn Trưởng

Phật tử Linh Thọ

100

Cầu Siêu: Cửu huyền Thất Tổ, nội ngoại Tôn Trưởng

Phật tử Phan Thu Hương

50

Cầu Siêu: Cửu huyền Thất Tổ, nội ngoại Tôn Trưởng

Nguyệt Nguyễn

2000

CầuAn cho gia đình nhà hàng Sài Gòn Kitchen / San Jose

Trần Túy Hoa

200

CầuAn Maricelda Corrales hết bệnh. Cầu Siêu cho Huỳnh Thiết Kim.

Lâm Mỹ Dung

100

Danh Nguyễn

ThuTrang C. Trương

500

H/H cho: Trương văn An, Nguyễn thị Chắc, Nguyễn thị Thanh Hương

Trần Minh Tuấn và Linh-Sương

1000

hồi hướng cho  con Trần Đức Vinh và Trần Mỹ-Linh

Khanh Thu Phan

100

hồi hướng cho  Phan Van Dung

Lê Tống Mộng Hoa

300

hồi hướng cho anh Nguyễn Kim Khánh, sinh ngày 03 tháng 5, 1961.

Mai-Ly Pham

1000

hôì hướng cho Bà Nguyễn Thị Minh Hiến, pháp danh Diệu Minh, Bà Trần Trinh Thuận, Bà Đỗ Thị Doanh, pháp danh Đồng Hoàng, Nguyễn Ngọc Amanda, Chử Phạm Hồng Lĩnh,Chử Phạm Quinn

Huỳnh Kim Đoan Hạ

1000

hôì hướng cho Bà Nguyễn thị Nhuận, Ông Huỳnh Kim Thạch.  Cụ Trần thị Vở PD Diệu Văn

M.T Bui và Đào A. Mai

1000

hồi hướng cho Bui Thi Minh pd Dieu Man và những vong linh gia đình Đao

Kathy Lê Thái

100

hồi hướng cho Cha là Lê Văn Kim chết ngày Sept12, 1994 và mẹ là Đào thị Nhồng chết ngày Jan 16, 1999

Trần Huệ Phương p/d Thân Quảng

50

hồi hướng cho Cha là Trần Tuấn

cô Van  and Chu Boi

100

hồi hướng cho Chú  Bội Nguyễn được mau lành bệnh

Phật tử chùa Phổ Minh và Gia đình

1000

Hồi hướng cho chư hương linh nam nữ ký tự chùa Phổ Minh Ni Sư Như Phương

Tammy Lam

100

hồi hướng cho CSS South Retreat & Pháp Hội

Đinh thị Muội

200

hôì hướng cho Đinh Văn Cù và Nguyễn thị Chắc.

Đỗ ThuTrang Linda

500

hôì hướng cho Đỗ Lê Ái-Thiện (Alex)

Nhu Mai Huyen

500

hồi hướng cho em Nguyen Phuc Bao Lan

Sam Mai

325

hồi hướng cho g/đ   Robert Hoang, g/đ Mai Van Sinh, G/đ Sam Mai

Thân Lý

100

hồi hướng cho Hoàng Đình Kỷ

Sửu Triệu

100

hồi hướng cho Julie Nguyễn

Thân T

100

hồi hướng cho June Pháp Hôí  in Houston

Lý Thúy Phượng

200

hôì hướng cho Lê Thị Phấn

Nguyễn Mai Trang

100

hôì hướng cho Lê thị Phương và Trần Tín Mai (đã mất)

Lương Hữu Tuấn

150

hôì hướng cho Lương văn Hoa.-Nguyễn thị Vân Nguyễn kim Đương.

Dương Kim Dung p/d Thân Độ

500

hồi hướng cho mạng lươí nhân duyên CSS- Toronto,Canada

Hằng Trần

100

hồi hướng cho Nguyễn Thị Liễu (Mi)

Nguyễn Liên-Phương

300

hồi hướng cho Nguyen Thuong Minh, Dao Ngoc Dung, Tran Van Lam, Nguyen

Trần Thị Thủy ( California )

2 triệu

Hồi hướng cho Nguyễn Văn Tâm

Gia Đình  Nguàyễn Tú

300

hôì hướng cho Những chúng sinh đau khổ, bệnh tật, thất nghiệp, không nhà.

Thùy Hương v Tín Trương

2500

hồi hướng cho những ngươì trong mạng lưới nhân duyên

Nguyễn Lan Anh

200

hôì hướng cho Phan Kim Vinh (đã mất)

Nguyet Nguyen

1000

hồi hướng cho Phap Gioi, Shu Fu Hang Truong

Van Anh Phi

1000

hồi hướng cho Phi Ngoc Huyen & Nguyen Kim Ngoc Nhung

Brandon Trinh

100

hồi hướng cho Shu Fu Hang Truong

Olivia Trinh

100

hồi hướng cho Shu Fu Hang Truong

Ngô Tuyết Mai

200

hồi hướng cho Steven and Jeff Ngô

Thụy Chi Thaí

100

hồi hướng cho Thái Đoàn Ánh Nga và Thái Đoàn Minh Nhật

Thân Thực & Thân Hộ.

400

hôì hướng cho Thanh Kiều & Nguyên Châu, Tâm Tín, Tịnh Thanh, Thanh Vương, Nguyên Phong & Thanh Hòa, Thanh Đức, Thanh Tịnh, Thanh Hảo

Tina Thu Trần

200

Hổi hướng cho Trần Thanh Qúy, Ngô Cẩm Phượng, Ngô Bình Dũng, Ngô Trần Tim, Trần Ngọc Mai, Ngô Bình Trị, Ngô Bình Tâm

Trương Khôn Phương p/d Huệ Tịnh Đạo

500

hồi hướng cho Trương Khôn Phương hưởng thọ 95

Chieu N Nguyen

100

hồi hướng cho Tứ Thân Phụ Mẫu

Thắng/ Anh Thư Phí

700

Hồi hướng cho: Phí Thị Tuyết Hoa, Tôn Nữ Vy, Phí Nguyễn Mattics, Nguyễn Sanh Lộc.

Trần Ngọc Thuỷ

50

Hồi hướng công đức cho Cha Trần Văn Khuyên & Mẹ Mac Thi Hoa

Chi Lan Du

300

In the memory of Mr. Hồ Quang Nguyên

Desmond Quek

500

Mom Cheng, Tian-Nia

Tôn thất Thụy P/d Nhuận Khánh

100

nghiệp chướng, oan kiết tiêu trừ.

Nguyễn ngọc Châu /Nguyễn thị

200

Nguyễn thị Nhân(pd Diệu Thế), Đào Kim Huệ,Nguyễn ngọc Châu(pd TừChế) Hồng Nhung Nguyễn t. Hồng Nhung(pd Diệu Minh), Nguyễn quốc Việt(pdTừ Trí), Nguyễn quốc Huy(pd Trí Dũng), Đinh nho Luân

Sonny Lê

100

Phạm thị Kim Liên,Nguyễn thị Hồng Nga,Nguyễn thị Kim Liêng, Võ văn Đơn, Diane Lê, Brandon Lê, Sharon Lê

Liêng Võ P/d Thân Ưu

1000

Sám Hối,Cầu An /Giải Nghiệp cho gia đình.

Trịnh quang Chí P/d Chúc Đại

200

trái chủ,sanh về cõi Tịnh.

Tâm Trương

500

Trương Chi Thu Thư

Hồng Vân Phan

100

Từ Phan Uyển Vi(pd Diệu Nguyện), Phan Nam Lập(pd Tuệ Đức)

Thu Nguyễn

100

Vợ Chồng Bờm

 Tên Họ

Cúng dường

 Tên Họ

Cúng dường

 Tên Họ

Cúng dường

Amy Bui

200

Lisa Ngô

50

PhuongChi Ngo

30

An & Thuy Banh

1000

Lý Jack Nhật

10

Quang & Hồng Phạm

100

Ẫn Danh

10

Lý Khánh Linh

 

Quý & Hạnh Nguyễn

100

Anh /Chị Minh Trần

100

Lý Lan Anh ( California )

 

Tạ Tiê't

20

Bà Nguyến Ngoc Phụng

50

Lý Mỹ Linh

 

Tạ Tường Mai Khanh

110

Bach Hue Nguyen (Canada)

100

Lý Nguyệt Ánh

20

Tăng Chấn Hùng

5

Bội Tiên Tôn

200

Mã Tố Phương

300

Tăng Chấn Huy

5

Brian Watt

10

Minh Le

100

Tăng Chấn Quyền

5

Cam Phan.

30

Minh Thu Le

100

Tara Nga Vantoai

50

Cam Van nguyen

100

Moon Vo Ethridge

1000

Thân Thực & Thân Hộ.

600

Chu thị Hồng P/d Thân Hồng

200

NamPhuong Hoang

50

Thang Nguyen

100

Daisy Phương Thảo Nguyễn

10

Ngô Anh Tuấn P/d Tâm Tú

200

Thanh & Nga Nguyễn

1000

Đặng ngọc Anh

5

Ngô Bích

50

Thanh Nguyễn

200

Đặng Thi Ty

50

Ngô Liên Hồ P/d Tâm Diệu

100

Thanh Thu Ho

100

Danh Nguyễn

100

Ngô Minh Trúc

40

Thinh Dang

100

Dươmg M Dung

50

Ngô Mộng Tuyết

100

Thu Thuy Pham

100

Dương Colin

65

Ngô Quyền P/d Hoá Tâm, Hồ Thị Phụng P/d Hạnh Phước, Ngô Viết Nghiêm

100

Tống Dương Quang và Đinh thị Ái Mỹ

500

Duong Huỳnh Mai

100

Ngoc  Phượng

20

Tống Mỹ Vân

300

Dương Michael   (Thân Độ's son)

120

Ngoc Lien Lam (Canada)

100

Trần Andrew

100

Dương Quang Vinh P/d Trí Đạt

150

Nguyễn Cẩm Hà

20

Trần Minh Khôi

50

Dương thị Anh Đào P/d Liễu Trang

100

Nguyễn Đình Đích

50

Trần Ngọc Nga ( Bảo Lộc)

3 triệu

Dương thị Anh Thư P/d Từ Vân

100

Nguyễn Hoa Nghiêm

50

Trần nhật Hiền/ Kiều Loan

100

Duong Thi Bạch Tuyê't

50

Nguyễn Hưũ Phước

50

Trần Quang Thái( Thiện Tâm)

20

Hà Mỹ Nhân

500

Nguyễn Hữu Steven

50

Trần Thị Bé

50

Hoa Vuong

20

Nguyen Jenny & Thân Khai

300

Trần Thị Cúc

20

Hoàng Mẫn & Trần Như

20

Nguyễn Khánh Ly

2300

Trần Thị Phượng P/d Ngọc Giác

50

HoangTam Hilton

200

Nguyễn Kim Chương( Tâm An)

10

Trần Thị Xuân

50

Hồng Phương Thái

100

Nguyễn Lê Hồng

200

Trần Trung (Quế Anh)

20

HongKhue Tran.

30

Nguyễn Ngọc Dung,

20

Trần Vũ thị Hạnh

200

Huỳnh Diễm Phương

10

Nguyễn Quốc Bảo James

20

Trang Luong (Canada)

100

Huỳnh Huệ

100

Nguyễn Thị Đẹp

20

Trang Nguyen

100

Huỳnh Kim Anh

65

Nguyễn Thi Liên

 

Trịnh Mỹ Lan

10

Huỳnh Mai Phương( Thân Phương)

10

Nguyến thi Nga

500

Trinh Phan

30

Huỳnh Mỹ Phương

10

Nguyễn Túy Tâm

50

Trịnh Thy Vân ( Sandy)

10

Huỳnh Ngoc Lien

100

Nguyễn văn Chương

100

Trịnh Tư Lân ( Simon)

10

Huỳnh Thị Tân  p/d Diệu Trang

100

Nicolas Quang Watt

10

Trịnh Tư Long ( Steven)

10

John and Nancy Trương

100

Ong Ba Le Khac Son Thanh

100

Trịnh Tư Quyền( John)

10

Keith and Phyllis Sherper

50

Ông Bà Lê Văn  Phước

50

Tuong Van Nguyen

400

Khanh Do

100

Ông Bà Nguyển Văn Huy

200

Vân Khanh

50

Kim Bang Le

200

Ông Bà Trần Văn Tiền

200

Vinh Nguyễn

60

Kim Chi Pham (Canada)

100

P/d Quảng Tâm,Hồ Thị Huỳnh

150

Vô Danh

200

Kim Chung Phan

100

Phạm Thị Ba

20

Võ Thiên Phương

100

Kim-Hạnh Hồ

20

Phan Công P/d Tâm Thành, Phan Thị Diệu

 

Vũ & Cẩm Lai Trần

200

Lai Ngọc Mai

20

Phan tấn Minh P/d Tâm Dự

100

Vũ Huỳnh

25

Lê Thị Chính

100

Phan Thị Sự

50

Vũ Liên Hoa

25

Lê Thị Liên p/d Thân Khoan Trừng

100

Phung Wong

1000

Vương Danh Ngữ P/d Tâm Ích và Nguyễn Thị Mai p/d Tâm Lương

650

Linh Trần

50

Phương Anh Nguyen

500

 

 

Nhóm Phật tử CSS ở OC (California) và Houston (Texas)

1300

Trung Ngọc

3 triệu

Minh Duyên

1 triệu

 Đồng Từ

5 trăm ngàn

Đồng Thiện

2 trăm ngàn

Đồng Nghiêm

2 trăm ngàn

Đồng Bình

2 trăm ngàn

Đồng Duyên

2 trăm ngàn

 Đồng Tịnh

2 trăm ngàn

Minh Thi

2 trăm ngàn

Minh Phúc

2 trăm ngàn

 Minh Tường

2 trăm ngàn

 Minh Nghĩa

2 trăm ngàn

Thiện Pháp

2 trăm ngàn

Để trợ ấn sám văn xin vui lòng liên lạc với
cô Linh ở địa chỉ điện thư boidiep@hotmail.com
Hoặc cô Nguyên (
nguyen_chan_2000@yahoo.com)

Chùa và Phật Tử tại Việt Nam muốn nhận được bộ sám này xin liên lạc với Cô Linh (boidiep@hotmail.com)