விலையில்லாக் காலணி 2016-2017

       விலையில்லாக் காலணி 2012-2013 ஆம் கல்வியாண்டு முதல் அரசு மற்றும் நிதியுதவிபெறும் பள்ளிகளில் 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவ- மாணவிகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. இக்கல்வியாண்டில்    2016-2017இப்பள்ளி மாணவிகள் 945 பேர் பயன்பெற்றுள்ளனர்.

வகுப்பு

பயனாளிகள் எண்ணிக்கை

6

136

7

137

8

174

9

229

10

269

மொத்தம்

945