NJS toimii keskustelufoorumina ja tiedon välittäjänä voimakkaasti hajautuneella rautatiesektorilla Pohjoismaissa. NJS:n kautta voit luoda yhteistyöverkostoja pohjoismaisten kollegojen kanssa.

Jäsenmaksu 25 euroa / vuosi