iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1948 / március / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1948. március

Összeállította: Garai Gábor (2018. tavasz)

1948 márciusában itthon folyamatosak voltak a tárgyalások a Magyar Szociáldemokrata Párt és a Kommunista Párt fúziójáról, beleértve ifjúsági tömörüléseiket is. A 6-án kezdődött SZDP- kongresszuson ki is zárták a pártból azokat a renitenseket, akik ellenezték az egyesülést, köztük Kéthly Annát, a második nőt a magyar parlamentben. A szocdemek később, 23-án a COMISCO-ból is kiléptek.

Számos politikai jelentőségű perben hirdettek ítéletet az időszakban, elég csak a kisgazda pert, vagy a Nitrokémia-pert említeni.

Március 2-án folytatódott a magyar lakosok áttelepülése Csehszlovákiából. Nemcsak a Benes-dekrétumokat követő emberi jogtiprások elől menekülő magyarok költöznek vissza hazájukba, csehszlovákok is elhagyták Magyarország területét a ‘46-os csereegyezmény alapján.

A hazai egypártrendszer maga alá készült gyűrni az egyházakat is: az evangélikusok kinyilvánították együttműködési szándékukat, Ravasz László református püspök azonban ettől elzárkózott, ezért március 31-én lemondásra szólították fel.

Országgyűlési választásokat tartottak a hónapban Romániában (ahol a népfronti erők 91%-os elsöprő győzelmet arattak), és első alkalommal a délkelet-ázsiai Szingapúrban is.

Március 17-én a brüsszeli szerződés folyományaként megalakult a későbbi Nyugat-Európai Unió, a britek, a franciák, a luxemburgiak, a belgák és a hollandok gazdasági együttműködése. A hónap utolsó napján pedig (még csak formálisan) elindult Amerikából a nyugati országok felé a Marshall-segély folyósítása, a poszt-háborús újjáépítést elősegítendő.

Magyarország gazdasági életéből fontos megemlíteni a Budapesti Áru- és Értéktőzsde bezárását, és a száznál több fős üzemek államosítását, köztük 26-án a leendő Ikarus autóbuszgyárat. 

Amerika szabadságvágya is fokozódott: 20-án először játszottak klasszikus zenét a tévék, és az ezen az estén rendezett Oscar-díjátadón három aranyszobrocskát nyert egy antiszemitizmussal foglalkozó sikerfilm, az Úri becsületszó. 

Itthon március 14-én osztották ki az első Kossuth-díjakat, amely a mai napig a legfontosabb állami kulturális kitüntetések egyike. Olyan történelmileg is fontos személyiségeket díjaztak, mint Bartók Béla, Öveges József vagy Illyés Gyula.

Napi események
Forrás: Terror Háza / ’56-os Intézet / Köztes Európa Kronológia / Wikipédia EN/HU

március 1. - Együttes ülést tart az MKP és az SZDP ifjúsági bizottsága a Magyar Ifjúság Nemzeti Szövetsége (MINSZ) megalakításáról. / Tito bejelenti, hogy a jugoszláv hadsereg és népgazdaság problémáit ezentúl önerőre támaszkodva kívánják megoldani, ezért visszavonják Jugoszláviából a szovjet katonai és civil tanácsadókat.

március 2. - Ismét folytatódik az 1947. december 20-a óta szünetelő magyar–csehszlovák lakosságcsere.

március 3. - A Népbíróságok Országos Tanácsa másodfokon súlyosbítja a Mistéth Endre kisgazda politikus és társai elleni perben hozott ítéleteket. Mistéth 1955-ben, Jaczkó Pál 1956 márciusában szabadul.

március 4. - A Budapesti Népbíróság Különtanácsa ítéletet hirdet a Nitrokémia-perben. Szabó Kornél vezérigazgatót halálra, Kelemen Gyula (SZDP) v. iparügyi és Sárkány József (SZDP) v. honvédelmi államtitkárt, valamint Steller Lajos igazgatót életfogytiglani fegyházbüntetésre ítéli. A többi vádlottat 15-18 évi börtönnel sújtják. /         Ravasz László püspök és Balogh Jenő főgondnok levelet ír a miniszterelnöknek; kifejtik, hogy „ha a bíróságok a kormánytól függenek, az emberi szabadságoknak a kormány által történő megsértése esetén nem lehet tárgyilagos ítéletet remélni”. / Horthy Miklóst tanúként a nemzetközi törvényszék elé idézik Edmund Veesenmayer háborús bűnös perében.

március 5. - Az SZDP XXXVI. kongresszusa kizárja a pártból Kéthly Annát és több társát, a „jobboldali szociáldemokratákat”.

március 6. - Budapesten megkezdődik az SZDP XXXVI. kongresszusa.
        A három nyugati nagyhatalom (USA, Nagy-Britannia, Franciaország) külügyminiszterei a szovjet fél csatlakozása reményében felfüggesztik londoni tárgyalásaikat.

március 7. - „A következő láncszem” címmel a Szabad Népben megjelenik Rákosi Mátyás cikke, amely meghirdeti a marxizmus-leninizmus kizárólagosságát a párton belül.

március 9. - A csehszlovák Szakszervezetek Központi Tanácsa irányelvet ad ki a gyárak és a vállalatok „reakciós elemektől” való megtisztításához.

március 10. -         Tisztázatlan körülmények között Prágában meghal Jan Masaryk csehszlovák külügyminiszter. Gyilkosságának ténye csak 2004-ben vált bizonyossá. / Marshall amerikai külügyminiszter elutasítja az osztrák államszerződés gondolatát.

március 12. -         Megkezdődik a Costa Rica-i polgárháború.

március 13. -         Ítélet nélkül a szovjet Vorkuta kényszermunka-táborába szállítják Karig Sára szociáldemokrata aktivistát, aki az 1947-es országgyűlési választások után tiltakozott a „kékcédulás” csalás miatt.

március 14. -         Kiosztják az első Kossuth-díjakat. A díjazottak között van számos munkás mellett Bajor Gizi színművész, Bartók Béla, Bernáth Aurél festő, Czóbel Béla festő, Illyés Gyula író, költő, Kodály Zoltán zeneszerző, népzenekutató, Öveges József fizikus, Szent-Györgyi Albert biokémikus, Széchy Károly hídépítő mérnök és Vendl Aladár geológus is.

március 15. -         Az 1848-as forradalom 100. évfordulóján az ország valamennyi katolikus templomában hálaadó szentmisét mutatnak be a hazáért. / Megjelenik a Fiatal Magyarország, a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségének (MEFESZ) egyetemi lapja.
        

március 16. - Az Egyesült Államok Ontario államának Brampton városában a világtörténelem legnagyobb árvize pusztít.

március 17. - Megalakul az MKP és az SZDP közös nagy-budapesti egységbizottsága. / Brüsszelben gazdasági és védelmi szerződéseket írnak alá a Benelux-államok, Franciaország és Nagy-Britannia képviselői. Ezzel megalakul a Nyugat-Európai Unió.        

március 18. - Megkezdődik a londoni székhelyű Nemzetközi Szocialista Konferencia Bizottsága (COMISCO) kétnapos ülése. A szervezet kizárja tagjai sorából a kommunistákkal egyesülni készülő vagy már egyesült bolgár, magyar és román szociáldemokrata pártot. / Bolgár-szovjet barátsági és kölcsönös segítségnyújtási szerződés kötődik.

március 19. - Ordass Lajos bányakerületi evangélikus püspök elutasítja Reök Iván, az Országos Luther Szövetség elnöke, országgyűlési képviselő kérését, hogy tegyen nyilatkozatot, amely szerint az evangélikus egyház kész az államhatalommal való együttműködésre. / A csehszlovák kormány határozata szerint azok a cseh országrészekben dolgozó magyarok, akik kötelezik magukat, hogy nem térnek vissza Szlovákiába, visszakaphatják csehszlovák állampolgárságukat; egyúttal elrendeli a deportáltak Szlovákiában hagyott ingatlanvagyonának elkobzását és szlovák ún. bizalmiaknak való átadását. A kormány határozatot hoz a lakosságcsere-egyezmény alapján áttelepített magyarok hátrahagyott vagyonának a szlovák és cseh áttelepülők közötti szétosztásáról is.

március 20. - Kapi Béla evangélikus püspök a Deák téri templomban kijelenti, hogy egyháza kész tárgyalásokba bocsátkozni az állammal. / A SZU képviselőjének kivonulása miatt felbomlik a németországi négyhatalmi megszállást irányító Szövetséges Ellenőrző Tanács. / Párizsban megalakul a kelet-európai emigráns szociáldemokraták szervezete, az ún. „kis internacionálé”. / Szingapúrban először rendeznek szabad választásokat. / Az Amerikai Zenész Szövetség tilalmát feloldva klasszikus zenét közvetítenek az NBC és CBS tévécsatornák. / Három Oscar-díjat, a legjobb filmét, a legjobb rendezőét és a legjobb női mellékszereplőét zsebeli be az Úri becsületszó (Gentleman’s Agreement) című, az antiszemitizmus kérdését feszegető filmalkotás a huszadik Filmakadémia-gálán. A film nyolc jelölést kapott.

március 22. - Megalakul a Magyar Ifjúság Népi Szövetsége (MINSZ); a pártok ifjúsági szervezetei bejelentik megszűnésüket. / Az ENSZ BT-nek a csehszlovákiai puccsról tartott vitájában felszólaló brit ENSZ-delegátus kijelenti, hogy „a kommunizmust még háborús kockázat árán is” fel kell tartóztatni.

március 23. - Az SZDP kilép a Szocialista Pártok Nemzetközi Irodájából (COMISCO). / Németország szovjet megszállási zónájában törvény születik a szorb kisebbség - amely a prágai puccs nyomán visszavonja Csehszlovákiához való csatlakozási kérelmét - jogainak védelméről. Kulturális autonómiájuk már az NDK-ban teljesedik ki 1952-re.

március 25. - Rendeleti úton államosítják a hazai tulajdonban lévő, 100-nál több munkást foglalkoztató üzemeket; élükre munkásigazgatókat neveznek ki; az Országgyűlés utólag hagyja jóvá az erről rendelkező 1948/XXV. törvénycikket. A törvény melléklete további 47 olyan vállalatot is felsorol, amelynek munkáslétszáma nem éri el a 100 főt, ennek ellenére államosítandó. / A miniszterelnökség felügyelete alatt felállítják az Országos Filmhivatalt, amelynek része többek között a Mozgóképvizsgáló Bizottság (a filmes cenzúrahivatal) és a Közművelődési Filmintézet. / XII. Pius pápa a máriapócsi kegytemplomot basilica minor rangra emeli.

március 26. -         Államosítják az Uhri-testvérek mátyásföldi autókarosszéria-gyárát. Ebből az üzemből fejlődik ki az 1992-ig működő későbbi Ikarus. / A nyugati gazdasági embargót tovább szigorítják a formálódó német blokkal szemben.

március 27. - A szovjet pártvezetés „fenntartásait” fejezi ki a hivatalos jugoszláv politikával kapcsolatban.

március 28. - A Romániában tartott szovjet típusú országgyűlési választásokon a Magyar Népi Szövetséget is magába foglaló népfront 90,8%-kal győz, és 405 mandátumot szerez a lehetséges 414-ből.

március 31. - Veres Péter honvédelmi miniszter és Dobi István kisgazda pártvezető felkeresi Ravasz László református püspököt, akit a politikusok „az összes pártok és a kormány nevében” lemondásra szólítanak fel. / A 3970/1948. sz. kormányrendelet szerint a magyar tőzsdén a részvények jegyzése e nappal megszűnik, a Budapesti Értéktőzsdét hivatalosan május 25-én oszlatták fel. / Az amerikai kongresszus 5,3 milliárd dollárt szavaz meg az Európai Újjáépítési Programra, vagyis a Marshall-segélyre, amelynek a folyósítása már április 3-án megkezdődött.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

Hétfő

Nagyszabású értekezletet tartottak Miskolcon, a népességügy témájában. A munkásosztály egysége még inkább megszilárdulhat annak következtében, hogy a Magyar Szociáldemokrata Párt tisztogatást hajtott végre saját berkein belül. Kitüntették a román kormányküldöttség tagjait. Stockholmban, Svédország fővárosában új nagykövetet nevezett ki az angol kormány. Peru fővárosában, Limában zavargások törtek ki, aminek következtében több tüntetőt is letartóztattak. Robert Schuman francia miniszterelnök a népi köztársasági mozgalom előtt tartott beszámolót Franciaország helyzetéről. Rágalmazás vádjával elítélték a trieszti kommunista párt lapjának igazgatóját. Az egyiptomi kormány elutasította azon brit javaslatot, mi szerint részt kéne vennie Szudán "szudánizálásában". A moszkvai rádió nyilvánosságra hozott egy olasz lap által leközölt japán-amerikai megegyezést, ami szerint Japán lemond a dél-amerikai követeléseiről.

(Czeglédi Ádám összefoglalója / 2015. tavasz - forrás: MTI hírarchívum)

Életünk című folyóirat indulása


02 |vissza a lap tetejére


03 |vissza a lap tetejére

Szerda

Szerelemi okokra hivatkozva gyilkolta meg szüleit egy tizenhárom éves fiú Olaszországban. A háború utáni években jelentősen megnövekedett azon személyek száma, akiket halottnak nyilvánítottak. A magyar háborús bűnösök menedékhelyévé változtatják Németországban és Ausztriában azokat a területeket, amik az angolszászok övezeteinek számítanak. Magyar bizottsági tagok bíráltak egy nemzetközi zenei versenyt Hollandiában. Washingtonban a guatemalai nagykövet azt követelte, hogy az európai országok szüntessék meg az amerikai országok gyarmati rendszerét. Guatemala fővárosában egyébként angolellenes tüntetésekre került sor. A lengyel szocialisták szolidaritásukat mutatták ki és jókívánságaikat küldték magyar társaiknak. Robbantásos merényletet követtek el az izraeli Haifa városában, az üzleti negyedben, a merényletet a Stern-csoport vállalta magára. A szovjetek megkezdték Sztálingrád városának háború utáni rekonstrukcióját. Hamarosan elkezdhetik szállítani az abrakot azokra a vidékekre, amiket súlyosan érintett az aszály. Truman, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, felhívta az arab államok figyelmét arra, hogy minden körülmények között törekedjenek a béke fenntartására.

(Czeglédi Ádám összefoglalója / 2015. tavasz - forrás: MTI hírarchívum)


04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére


07 |vissza a lap tetejére

Vasárnap

A Szovjetunió expedíciót indít a sarki fény tanulmányozására, miközben a szovjet falvak százezer új rádiókészüléket kapnak. A párizsi szállodák dolgozói egy órás sztrájkot tartottak. A csehszlovák választásokon vereséget szenvedtek a reakciós erők, ez valószínűleg meggyorsítja majd a magyar-csehszlovák viszony rendezését. Bagdadban is komolyabb tüntetés bontakozott ki az angolok ellen, a megmozduláson ötvenezer ember vett részt. Robbantásos merényletet követtek el Kairóban a jeruzsálemi főmufti ellen, két arab meghalt. Az iraki ex-miniszterelnök Nuri Szaid pasa visszavonult a közélettől és a törökországi Isztambulba költözik. A francia nemzetgyűlés a "rendkívüli vagyondézsma" kérdését tűzte napirendre. Trygve Lie ENSZ főtitkár nem tartja elég eredményesnek és kielégítőnek a szervezet működését, illetve azt sem, amivé azt fejleszteni szeretnék. Bíróság elé állítottak öt papot, akiket azzal vádoltak meg, hogy többek között lisztet, zsírt és pálinkát csempésztek át a határon Olaszországba.

(Czeglédi Ádám összefoglalója / 2015. tavasz - forrás: MTI hírarchívum)

Megnyílt a Jászai Mari Otthon.


08 |vissza a lap tetejére


09 |vissza a lap tetejére

Kedd

Az Amerikai Egyesült Államok fegyverekkel készül támogatni a Franco rezsim által vezetett Spanyolországot. Ünnepi gyűlésre került sor a Szovjetunió fővárosában a nemzetközi nőnap alkalmából. A nyugati nagyhatalmak megsértették azokat a nemzetközileg elfogadott egyezményeket, amik Németország ellenőrzésére és a külügyminiszterek tanácsára vonatkoznak. Bajorország nyugatnémet tartományban eközben egyre súlyosbodik az energiahordozók válsága, elsősorban szénből és benzinből van hiány. Bécsben fokozatosan növekszik azon baleset száma, amiket gázrobbanással vagy -szivárgással állnak összefüggésben. Az amerikai ügyvédek nemzeti szervezeti ellenzi a Marshall-terv európai hatályba lépését. A Japán ellen komoly sikereket elért MacArthur tábornok örömmel elfogadná az Amerikai Egyesült Államok elnöki székét, azonban Truman elnök is elfogadta az újabb jelöltséget. Az amerikai szenátus közben a héten kezdi meg vitáját arról, hogy kötelezővé tegyék-e az Államokban a sorkatonai szolgálatot. A nemrég létrejött új dél-kelet ázsiai állam, Sziám kormányát már Norvégia, Dánia és Svájc is legitimnek tartja. A brit textilgyártás munkaerőhiánnyal küzd, ezért Ausztriában próbálnak szakembereket toborozni. Csehszlovákiában az ország belsejébe telepítik át a német családokat Karlovy Vary városából.

(Czeglédi Ádám összefoglalója / 2015. tavasz - forrás: MTI hírarchívum)


10 |vissza a lap tetejére

Szerda

Megnyílt Rigában a szovjet építészeti kiállítás. A tájékoztatási minisztérium hatáskörébe sorolták Csehszlovákiában a hanglemezgyártást. Glen Taylor, az amerikai kongresszus szenátora erőteljes fellépést intézett az európai újjáépítési terv ellen. Az albánok egy panaszos hangú táviratban írták meg sérelmeiket Trygve Lie ENSZ főtitkárnak. Nagy-Britanniában is elkezdenek foglalkozni az atomkutatás tudományával az Oxfordi Egyetemen. Spanyolországban megtiltották a papokban azt, hogy futballmérkőzésekre látogassanak. Clementis csehszlovák külügyminiszter a rádióban a csehszlovák-lengyel szövetségi szerződés évfordulója alkalmából tartott beszédet. Az Egyesült Államok szeretne az arab főbizottságot is bevonni a Palesztínában kialakult helyzet rendezése érdekében. Újabb robbantások és lövöldözések voltak Jeruzsálem Katamon nevű, főként arabok által lakott városrészében. Az Amerikai Egyesült Államok nagykövete sajtótájékoztatót tartott Varsóban, ahol a lengyel újságírók több kérdést is intéztek hozzá az Amerika által megígért segéllyel kapcsolatban.

(Czeglédi Ádám összefoglalója / 2015. tavasz - forrás: MTI hírarchívum)


11 |vissza a lap tetejére

Csütörtök

Sajtótájékoztatót tartott a frissen kinevezett új magyar honvéd határőrség vezetője. Magyarország a stabil munkásosztály megteremtésével szeretne hozzájárulni a világ szilárd demokratikus frontjához. Ukrajnában komoly növekedést lehet megfigyelni a mezőgazdasági termelést illetően. A Szovjetunió harmincmillió rubelt költ arra, hogy saját területén belül hozzon létre üdülőparkokat. Közben megkezdődött Szmolenszk városának újjáépítése is. Milánóban sztrájkba léptek a bankok dolgozói. Kezdetét vette a Szovjetunióban az Orosz Szocialista Szovjet Köztársaság Legfelső Tanácsának soron következő, második ülésszaka. Egyre növekszik a feszültség Palesztínában, a brit főállamügyész is felszólalt a vitában. Állítólag brit katonák is rést vettek a palesztinok elleni harcokban. Egyelőre nem vonnak ki csapatokat az amerikaiak a megszállt Németországból. Több olyan "demokratikus harcost" kivégeztek Görögországban, akik a náci megszállás idején részt vettek az ellenállási mozgalomban. Az Amerikai Egyesült Államok szenátusa kihagyta a Marshall-segély tervezéséből azt a részt, ami lehetővé tenné a hajók bérbeadását a résztvevő országoknak.

(Czeglédi Ádám összefoglalója / 2015. tavasz - forrás: MTI hírarchívum)


12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére


14 |vissza a lap tetejére

1948 London, Olimpia

A két elmaradt olimpia után 12 évvel 1948-ban találkozhatott újra egymással a világ sporttársadalma. A londoni olimpiára meghívták a II.világáborúban vesztes országokat, de a németek és japánok nemkívánatos személynek számítottak.

Az 1948-as olimpia hőse: Papp László

Rövid labdarúgó múlt után 1945-ben csatlakozott véglegesen az ökölvívók táborához. 3-szoros olimpiai bajnok.

Konferencia az 1948-as kommunista hatalomátvételről-az előadást Kun Miklós kremlinológus tartotta

A fordulat éveként szokták ugyan emlegetni az 1948-as évet, ez az esztendő valójában megtorpanást hozott: visszarántotta a fejlődés pályájáról az országot

Ron Asheton

Minden idők első punkegyüttesének gitárosa eben az évben született

Gnándt József civil tudósító

Megemlékezés az 1948-49-es szabadságharc katonájáról

Szamuely László és Csaba László

Főbb közgazdasági áramlatok a háború utáni első években

Horváth Miklós

a "német-kérdés" rendezésének fontosabb állomásai az 1948/49-es berlini blokádig

Két rendszerváltás között

1948-ban a két munkáspárt, az MKP és az SZDP is egyesült Magyar Dolgozók Pártja néven, ... polgári rendőrséget szerveztek (belterületen 22 fő, külterületen hat fő)

1948 avasúti közlekedésben

Április 11 - Ünnepélyesen elkezdődött az úttörővasút építése. A tervezésnél a MÁV szakemberei a leningrádi és moszkvai uttörővasutak példájából indultak ki

Jan Hammer

1948. április 17-én született Jan Hammer

Kluger Zoltán életrajza

1948 eseményei és a zsidó-arab viszony

Klösz György Grafikai Műintézet Rt

A Klösz György Grafikai Műintézet Rt.-t 1948-ban államosították

A berlini blokád

Az események 1948 márciusában kezdődtek, amikor Sztálin bejelentette Berlin blokád alá helyezését, ami egyben azt jelentette, hogy felrúgja az 1945-ben

1948 emlékére

Kossuth Lajos azt üzente… 1983 - as felvétel. Tüntetés, rendbontás és tojásdobálás helyett.


15 |vissza a lap tetejére

Hétfő

Harmincezer ember gyűlt össze Rómában a főtéren, hogy a háború ellen tartsanak demonstrációt. Angol diplomaták koszorúzták meg a nemrég elhunyt Masaryk elnök sírját. Továbbra sem kanak szavazati jogot a nők Svájcban. Európa-szerte március 15-ét ünnepelték a külföldi országokban élő magyar közösségek. Bécsben is centenáriumi ünnepségeket tartottak, ugyanis száz évvel ezelőtt tört ki a bécsi forradalom. A magyarországi ünnepségekről a moszkvai rádió is élő adásban tudósított. Ünnepi beszédet mondott Tildy Zoltán államfő és Dinnyés Lajos miniszterelnök is. Ismeretlen repülőgépet észleletek Albániában, az albán légtéren áthaladó gépet nem tudták azonosítani. A szocialista országok képviselői konferencián vettek részt Varsóban. Megérkezett Finnországba az a mozdonyszállítmány, amit az Amerikai Egyesült Államok indított útnak az északi ország lakossága számára.

(Czeglédi Ádám összefoglalója / 2015. tavasz - forrás: MTI hírarchívum)


16 |vissza a lap tetejére

Kedd

Tárgyalóasztalhoz ültek az európai országok képviselői és az Egyesült Államok diplomatái, hogy a Marshall-terv végrehajtásáról egyeztessenek. Az angolok hozzájárulásával az egykori náci tisztek nyugdíjának folyósításához. Centenáris kiállítás megrendezésére került sor Berlinben, miközben a német főváros francia zónájában megtiltották a népi kongresszus működését. A brit munkáspárti alsóházban felmerült annak lehetősége, hogy Spanyolország is csatlakozhasson a nyugat-európai unióhoz. Visszaérkezett Prágába a csehszlovák népjóléti és az iparügyi miniszter, akik az 1948-as magyar szabadságharc megemlékezésére utaztak Budapestre. A moszkvai rádió is a magyar szabadságharc emlékének szentelte március 15-ét, folyamatos megemlékezések voltak Kossuthról és Petőfiről, illetve magyar zenéket is lejátszottak, például Liszt IX. szimfóniáját. Az Európai Biztonsági Tanács elnapolta az India és Pakisztán közötti háború kérdését, és e helyett inkább a csehszlovák belpolitikai kérdést tűzte napirendre. Lucius Clay, a németországi amerikai zóna kormányzója hozzájárult ahhoz, hogy a németeket is bevonják a Marshall-terv megvitatásába. Nagy Imre, az országgyűlés elnöke, az 1948-as események emlékére nagyszabású fogadást adott a parlamentben.

(Czeglédi Ádám összefoglalója / 2015. tavasz - forrás: MTI hírarchívum)


17 |vissza a lap tetejére

Szerda

A Szovjetunió területén belül a voronyezsi kolhozok is csatlakoztak ahhoz a termelési versenyhez, amit mezőgazdasági térségeknek írtak ki. A szovjet mezőgazdasági munkások függetlenítenék magukat az időjárási körülményektől. Ismét megrendezésre kerül a svájci Luzern városában a nemzetközi zeneünnepség. Megérkeztek Törökországba az Egyesült Államok által küldött repülőgépek első hullámai. A mai napon kezdte meg munkáját az az albizottság, ami a Marshall-terv kidolgozása és megvalósítása érdekében jött létre. A brit munkáspárt erősen bírálta a kommunista rendszer intézményeit. a mai naptól kezdve megindul a légi közlekedés a csehszlovák és az iráni főváros között. A csehszlovák igazságügy-miniszter sajtótájékoztatót tartott. Jó példának tartják a magyar demokráciát azok a nemzetek, akik gyorsan szeretnének talpra állni a hosszú háború után. Az olasz kormány a rendőrségre szeretne támaszkodni annak érdekében, hogy sikeres legyen a soron következő választásokon. Ezeken a választásokon egyébként igen erőteljes amerikai beavatkozás várható. Ma ért véget a nyugat-afrikai francia gyarmati országokban a vasutassztrájk. a magyar zongoraművész, Ungár Imre Törökországban ad koncerteket.

(Czeglédi Ádám összefoglalója / 2015. tavasz - forrás: MTI hírarchívum)


18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére


20 |vissza a lap tetejére

szombat

Sajtószemle - forrás: Szabad Nép

Munkásbíróság elé kerülnek a valutaügyek - 8-tól 4-ig tart a munkaidő a közhivatalokban
Hozzájárult a minisztertanács ahhoz az előterjesztéshez, amely a közhivatalokban a hivatali munkaidőt reggel 8 órától délután 4 óráig határozza meg, közben félórás ebédszünettel. Szombaton a munkaidő 8 órától déli 1 óráig tart. (...)

Truman beszéde olcsó kortesfogás - írja a newyorki PM című lap
Truman háborús uszításának visszhangja igen kedvezőtlen. A newyorki PM című lap rámutat, hogy
„az elnök igyekezett fokozni a háborús hisztériát, mert azt gondolja, hogy ez használ erősen megcsappant esélyeinek a demokrata jelöltség megtartására és a választások megnyerésére. De hiába igyekezett meggyőzni a közvéleményt arról, hogy a világ békéjét, sőt az Egyesült Államok területét a Szovjetunió vagy a demokratikus államok részéről támadás fenyegetné. (...)”

Visszhang
Párisi tudósitónk jelenti: „A francia Köztársasági Tanács csütörtöki ülésén az egyik fasiszta képviselő botrányos támadást intézett Joliot Curie, a világhírű francia tudós ellen. (...) botrányos provokáció hangzik el a férj ellen Franciaországban és ugyanakkor többezer kilométerre a provokáció színhelyétől a feleségét letartóztatja az amerikai rendőrség."

Clementis Csehszlovákia új külügyminisztere
A prágai rádió jelentése szerint Benes köztársasági elnök Clementis külügyi államtitkárt nevezte ki Csehszlovákia új külügyminiszterévé. (...)

Elítélte a munkásbíróság a Hutter-Lever-gyár géprombolóját
Nyolcórás izgalmas tárgyalás után háromévi fegyházra, ötévi hivatali és politikai jogvesztésre ítélte Still Andrást, a Hutter-Lever gyár gépromboló alkalmazottját. Still András a munkásbíróság megállapítása szerint szándékosan egy rézpénzt dobott a présüzemű villanymotorjába, ami miatt a gép súlyosan megrongálódott, négy napig szünetelt az üzem működése és két vagón olajjal kevesebbet tudott a gyár termelni. (...)

Molotov: A szovjet-bolgár szerződés célja a német támadás megakadályozása
(...) A szerződés aláírásakor Molotov külügyminiszter beszédében hangsúlyozta, hogy a szerződés a résztvevő államok függetlenségének teljes tiszteletbentartásával készült és hozzájárul a demokratikus béke megszilárdításához. — A szerződés célja — mondotta —, hogy a német támadás, amely a múltban két világháborút idézett elő, meg ne ismétlődhessék. (...)

Az ország dolgozóinak üdvözlete Rákosi elvtárshoz
A centenáriumi ünnepségek alkalmából a magyar dolgozók az ország minden részéből üdvözölték Rákosi elvtársat. A salgótarjáni villamos erőmű dolgozói üdvözlő táviratukban jelentették Rákosi elvtársnak, hogy március 16-án üzembe helyezték felrobbantott gépegységüket és ezzel a hároméves tervben előirányzott egyik jelentős munkafeladatot teljesítették.

Június 12-én összeül a két munkáspárt egységkongresszusa
A két munkáspárt közös Politikai Bizottsága folyó hó 19-én ülést tartott. (...) Az egyesült párt programjának kidolgozására a következő elvtársakból álló bizottságot küldi ki: Rákosi Mátyás, Szakasits Árpád, Révai József, Gerő Ernő és Vajda Imre. A közös Politikai Bizottság ezután elnökévé Rákosi Mátyás elvtársat, helyettes elnökévé pedig Szakasits Árpád elvtársat választotta meg.

Betört a nyugati ciklon Magyarországra - 100 kilométeres sebességgel végigsöpört az ország területén, fákat csavart ki, háztetőket sodort le, több súlyos és halálos szerencsétlenséget okozott
A legnagyobb pusztításokat Győrött és a Pécs fölötti Misina-tetőn okozta. E két helyen 125 kilométeres óránkénti sebességgel száguldott a szélvihar. Budapesten az orkánnak egy halálos és több súlyos áldozata volt.


21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére


28 |vissza a lap tetejére

Vasárnap

A Vasas futballcsapata 8:1-re verte a máltai Valletta együttesét idegenben. Idén is megrendezésre került a hagyományos regattaverseny a Temzén a két legpatinásabb angol egyetem hallgatói között. A versenyt ezúttal a Cambridge evezősei nyerték. Nemzetközi evezősversenyt rendeztek Belgrádban Jugoszlávia, Bulgári, Románia és Magyarország részvételével. Vasárnap reggel 50 körös háztömbkörüli kerékpárversenyt rendeztek Budapesten, a Köztársaság téren, az eseményre több, mint 5000 néző volt kíváncsi. Nemzetközi amatőr labdarúgó-tornát rendeztek Londonban, Anglia, Hollandia és Luxemburg részvételével. Újabb holland vonatkozású hír, hogy Hollandia válogatottja 8:2 arányban győzte le Wales csapatát gyeplabdában. Budapesten megrendezték a Húsvéti Torna elnevezésű labdarúgótornát, amiben az FTC és az UTE mellett a bécsi Vienna és a svájci FC Basel csapat vett részt. A torna a magyar csapatok győzelmével kezdődött. Ehhez hasonló Húsvéti Tornát rendeztek ezzel egyidőben a csehszlovák fővárosban is, ahol az MTK és a Csepel csapat képviselte hazánkat. Elkezdődött vasárnap a lóversenyek szezonja is, a Magyar Lovaregylet ma tartotta meg idei első futamait. A főszámot a Staféta névre keresztelt ló nyerte meg.

(Czeglédi Ádám összefoglalója / 2015. tavasz - forrás: MTI hírarchívum)

Házasságot kötött Nat King Cole dzsessz zenész és Maria Ellington.


29 |vissza a lap tetejére

Hétfő

Megérkezett az első hivatalos jelentés a román választások eredményeiről, nagy volt a lelkesedés Romániában a szavazás kezdetén. Egyelőre a Népi Demokrata Arcvonal vezet meggyőző fölénnyel. Húsvét vasárnapján sem nyugodtak a zsidók és az arabok, újabb összetűzésekről érkeztek hírek. Az Egyesült Nemzetek Szervezete március végén fogja befejezni a háborús bűnösökkel való munkáját. Az Egyesült Államok minden eszközt bevet annak érdekében, hogy megpróbálja befolyásolni az olasz választópolgárokat, miközben növelni szeretné hatalmát a lati-amerikai országokban is. Egy jelentés szerint a Szovjetunió ipari termelése már meghaladja azt a teljesítményt, amit a háború előtt regisztráltak. Az angol szövetkezetek szövetsége ülést tartott Newcastle-ben, ahol elítélték a görögök polgárháború során elkövetett barbár mészárlásait. Truman amerikai elnök a kongresszusban újabb felhatalmazást kért a szenátoroktól háborús kiadásokra; ezúttal négymilliárd dollárt. Taylor szenátor kérte Truman elnököt, hogy menessze James Forrestal védelmi minisztert a kormányból. A Magyar-Szovjet Művelődési Társaság díszelőadást tartott Pécsen, a magyar-szovjet barátság napja alkalmából.

(Czeglédi Ádám összefoglalója / 2015. tavasz - forrás: MTI hírarchívum)


30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források