iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1945 / augusztus / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1945. augusztus

Összeállította: Hamvasi László (2019.)

Augusztus 2-án befejeződött a világháborúban győztes nagyhatalmak potsdami értekezlete. A megállapodásokat 22 pontban foglalták össze. Megjelent Edvard Beneš csehszlovák köztársasági elnök 33/ sz. alkotmánydekrétuma a német és magyar nemzetiségű személyek csehszlovák állampolgárságának rendezéséről. Erre reagálva Rákosi Mátyás levelet írt Sztálinnak, és kéri, hogy lépjen fel a szlovákiai magyarok kitelepítése ellen. A pozsonyi Pravda közölte Edvard Beneš csehszlovák köztársasági elnök jogfosztó rendeletét.

    A Viet Minh gerillái felvették a Vietnámi Felszabadító Hadsereg nevet.

    Augusztus 6-án Hirosimára, majd augusztus 9-én Nagaszakira dobtak atombombát. Augusztus 08-án Szovjetunió hadat üzent Japánnak és belépet a Csendes-óceáni háborúba az Egyesült Államok és Nagy Britannia oldalán. Közben augusztus 10-én meghalt Robert Hvutchings Goddard amerikai feltaláló, a modern rakétatechnika atyja.

    Jugoszlávia Népfelszabadító Antifasiszta Tanácsa (AVNOJ) ideiglenes parlamentté alakul, kiegészülve 39, nem kompromittálódott régi képviselővel, és elfogadták a választási törvényt, melyben megvonják a csetnik és usztasa egységek, ill. a német Kulturbund tagjainak választójogát. Ezek után a Szlovák Kommunista Párt zsolnai konferenciáján Viliam Široký-t, a sztálini vonal képviselőjét választották az újjáalakított KB elnökévé. Ezt követően Lemondott Milan Grol jugoszláv miniszterelnök-helyettes, a Demokrata Párt elnöke, tiltakozásul a polgári jogok korlátozása ellen.

    Augusztus 15-én a vietnámi kormány átvette a hatalmat egész Kokinkína (az egyesült Vietnám) felett. Ugyan ez a nap a máig az Észak-Koreában a „felszabadulás napja”. Augusztus 20-án, császárvárosban, Huéban bejelentették Vietnám függetlenségét. Ugyanezen a napon Szovjetunió ratifikálta az ENSZ alapokmányát. Az Egyesült Államok szenátusa 90 szavazattal 2 ellenében megszavazta az alapokmányt. Ez után nem sokkal Stanisław Mikołajczyk saját pártjaként megalapította a Lengyel Néppártot (PSL), melynek tagjai többnyire a Parasztpárt jobbszárnyából kerültek ki. Ezeket követően Harry S. Truman elnök leállította a Szovjetunióba irányuló, és a háborúban rendszeressé váló "lend and lease" szállításokat.

    Egy napra rá Vietnámban lemondott Bao Dai császár és átadta a hatalmat a Viet Minh befolyás alatt álló „demokratikus köztársasági” kormánynak. Ugyanezen a napon Jugoszláviában elfogadták a nép és az állam ellen elkövetett bűntettekről szóló törvényt, amely lehetővé tették a hazaárulók vagyonának elkobzását.

    Augusztus 26-án  amerikai csapatok bevonultak Tokióba. Augusztus 28-án Horthy Miklóst első ízben hallgatták ki a nürnbergi háborús bűnösök ügyével kapcsolatban.

    A végén Ho Si Minh nyerte el a vietnámi ideiglenes kormány vezetői posztját, amelynek 14 tagja közül 9 kommunista volt.

    Hónap elején az MKP KV Titkársága a párt választási hadjáratának koordinálására három fős bizottságot állított fel, és a párt dunántúli befolyásának növelésére Új Dunántúl címmel lapot indít. Majd augusztus 12-én megalakul a Magyar Újságírók Szövetsége (MÚOSZ); elnök Szakasits Árpád.

    Augusztus 16-án XII. Pius pápa Mindszenty József veszprémi püspököt nevezi ki esztergomi érsekké. Szent István körmenete napján a magyar labdarúgó-válogatott 5:2 arányban győzött Ausztria ellen. Majd Rákosi Mátyás az angyalföldi pártaktíván bejelenteték, hogy az októberben megtartandó bp-i törvényhatósági választáson a két munkáspárt közös listán indul.

    Augusztus 28-án írták alá a magyar-román árucsere-forgalmi egyezményt. Augusztus 29-én  az Ideiglenes Nemzeti Kormány (INK) rendelete visszaadta a zsidóktól a jogfosztó rendeletek alapján vagy baloldali tevékenységük miatt elvett üzleteket és berendezéseket.

    Megjelent az MKP földmíves-hetilapja is, a Szabad Föld.

    A magyar kormány a  Szövetséges Ellenőrző Bizottságok (SZEB)-hez intézett szóbeli jegyzékben tiltakozott a pozsonyi magyarság megjelölése ellen. Másnap Domokos Józsefet nevezték ki legfőbb államügyésszé, és huszonöt évi emigráció után Budapestre érkezett Lukács György kommunista filozófus.

    Az utolsó nap az Ideiglenes Nemzeti Kormány (INK) a választójogi törvénytervezetről tárgyalt, és lényegtelen módosításokkal elfogadta a pártközi értekezlet előterjesztését.

     Végül, de nem utolsó sorban az American Jewish Joint Distribution Comittee, a Magyar Cionista Szövetség, valamint a neológ és az ortodox irányzat központi szervei részvételével megalakult az Országos Zsidó Segítő Bizottság, a túlélők segélyezésének magyarországi csúcsszerve.

Kronológia

augusztus 1. Az MKP KV Titkársága a párt választási hadjáratának koordinálására három fős bizottságot állít fel, és a párt dunántúli befolyásának növelésére Új Dunántúl címmel lapot indít.

augusztus 2. Befejeződik a világháborúban győztes nagyhatalmak potsdami értekezlete. A megállapodásokat 22 pontban foglalják össze.

Megjelenik Edvard Beneš csehszlovák köztársasági elnök 33/ sz. alkotmánydekrétuma „a német és magyar nemzetiségű személyek csehszlovák állampolgárságának rendezéséről..

augusztus 6. Egy B–29-es amerikai bombázó 8 óra 15 perckor atombombát dob Hirosima japán városra; a támadás közvetlen halálos áldozatainak száma mintegy nyolcvanezer..

augusztus 7. Rákosi Mátyás levelet ír Sztálinnak, és kéri, hogy lépjen fel a szlovákiai magyarok kitelepítése ellen. A pozsonyi Pravda közli Edvard Beneš csehszlovák köztársasági elnök jogfosztó rendeletét. A Vörös Hadsereg a Weiss Manfréd Művek felügyeletét átadja a magyar hatóságoknak.

augusztus 8. A szlovákiai Tornalján a magyarság jogfosztása és üldözése elleni tiltakozásul felrobbantják a Nemzetbiztonsági Testület helyi parancsnokságát. A robbantás elkövetését magára vállaló 19 éves Hancsovszky Bélát a Rimaszombati Járási Népbíróság golyó általi halálra ítéli, ő azonban megszökik a börtönből, és Magyarországra távozik. Húsz hónapi szünet után pályára lép a magyar labdarúgó-válogatott; az Üllői úti stadionban Magyarország–Ausztria 2:0. A Szovjetunió hadat üzen Japánnak, és az USA és Nagy-Britannia oldalán belép a csendes-óceáni háborúba. A miniszterelnök rendeletet ad ki a nyolcosztályos általános iskola megszervezéséről.

augusztus 9. Délelőtt 11 órakor újabb amerikai atomtámadás éri Japánt; a célpont Nagaszaki városa; a halálos áldozatok száma mintegy negyvenezer. Mandzsúriában nagy szovjet offenzíva indul a japán csapatok ellen.

augusztus 11. A Japán ellen harcoló szovjet hadsereg átlépi a koreai határt. Zsolnán megkezdődik Szlovákia Kommunista Pártja (SZLKP) háború utáni első országos konferenciája.

augusztus 12. Megalakul a Magyar Újságírók Szövetsége (MÚOSZ); elnök Szakasits Árpád.

augusztus 13. Kibővített kormányülés tárgyalja a  Szövetséges Ellenőrző Bizottságok (SZEB) (értsd: a szovjet kormány) utasítását a magyarországi német nemzetiségű lakosság kitelepítéséről; a résztvevők elvben egyetértenek a szankcióval. Indokínában a Vieth Minh-mozgalom felkelést robbant ki a japánok ellen.

augusztus 14. Hirohito japán császár bejelenti, hogy kormánya elfogadja a szövetségesek kapitulációs feltételeit.

augusztus 15. Kliment Vorosilov marsall Zsedényi Béla ngy-i elnökkel és Miklós Béla miniszterelnökkel a választási előkészületekről tárgyal, és sürgeti a ngy-i választások mielőbbi megtartását. Odesszában kivégzik Mikó Zoltán v. repülő vk. századost, az ellenállási mozgalom résztvevőjét, Raoul Wallenberg egykori munkatársát. Bondor Vilmos v. főhadnagy halálbüntetését a szovjet hatóságok 25 évi kényszermunkára változtatják.. Franciaországban halálra ítélik Philippe Pétain marsallt, a vichyi bábállam v. vezetőjét. Az ítéletet Charles de Gaulle életfogytiglani szabadságvesztésre változtatja. A szovjet csapatok Korea egész területét elfoglalják. Észak-Koreában máig ez a „felszabadulás napja”.

augusztus 16. XII. Pius pápa Mindszenty József veszprémi püspököt nevezi ki esztergomi érsekké. Kliment Vorosilov marsall, a  Szövetséges Ellenőrző Bizottságok (SZEB) elnöke közli Miklós Béla miniszterelnökkel, hogy a nagyhatalmak jaltai határozata értelmében ngy-i választásokat kell tartani Magyarországon is. Aláírják a gyakorlatilag az egykori Curzon-vonalat rögzítő moszkvai lengyel–szovjet határ-egyezményt. A felek felosztják Kelet-Poroszországot is, és rendelkeznek a szovjet–lengyel határ mentén végrehajtandó lakosságcseréről.

augusztus 17. Kikiáltják Indonézia függetlenségét. Angliában megjelenik George Orwell Állatfarm (Animal farm) c. műve.

augusztus 18. Hatályba lép az Ideiglenes Nemzeti Kormány (INK) 6650/ ME. sz. rendelete a nyolcosztályos kötelező általános iskolai oktatásról. Az USA diplomáciai támogatását élvező Mihály román király lemondásra szólítja fel Petru Groza miniszterelnököt, aki azonban, maga mögött tudva a Szovjetunió támogatását, nem hajlandó távozni.

augusztus 19. Arthur Schoenfeld, a  Szövetséges Ellenőrző Bizottságok (SZEB) mellett működő amerikai politikai misszió vezetője Zsedényi Bélának, az INgy elnökének átadja a nyilasok által Nyugatra hurcolt nemzeti ereklyét, a Szent Jobbot. Vietnamban a Ho Si Minh vezette Viet Minh csapatai bevonulnak Hanoi városába. Budapesten megkezdődik a PDP Országos Választmányának kétnapos ülése.

augusztus 20. A budapesti Szent István napi körmeneten félmillió ember kíséri a Szent Jobbot. A magyar labdarúgó-válogatott 5:2 arányban győz Ausztria ellen.

augusztus 22. Kliment Vorosilov marsall, a  Szövetséges Ellenőrző Bizottságok (SZEB) elnöke tudatja a magyar kormánnyal, hogy a Szovjetunió hamarosan megkezdi a hadifoglyok hazaszállítását.

augusztus 23. Kliment Vorosilov marsall a választási előkészületekről tárgyal a miniszterelnökkel, az INgy elnökével és az MNFF négy pártjának vezetőivel. Az MKP KV jóváhagyja a választási intézkedéseket, körvonalazza a párt választási programját és a követendő politikát. Jugoszláviában az alkotmányozó nemzetgyűlés törvényt alkot a földreformról és a telepítésről; a végrehajtás során mintegy ötvenezer szerb családot telepítenek a Vajdaságba.

augusztus 25. Pártközi értekezlet vitatja meg a választási jogszabályt. Az FKgP javaslatára megállapodnak, hogy szűkítik a választójogból kizártak körét. A szlovák kormány az ország magyar lakosaitól megvonja az aktív és a passzív választójogot.

augusztus 26. A megszállt Bulgáriában elhalasztják az e napra kiírt ogy-i választásokat.
augusztus 27. Gerő Ernő kereskedelmi és Bán Antal iparügyi miniszter Moszkvában a kormány felhatalmazása nélkül aláírja a magyar–szovjet gazdasági együttműködési és kereskedelmi szerződést.
augusztus 28. Rákosi Mátyás az angyalföldi pártaktíván bejelenti, hogy az októberben megtartandó bp-i törvényhatósági választáson a két munkáspárt közös listán indul.
augusztus 29. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány (INK) rendelete visszaadja a zsidóktól a jogfosztó rendeletek alapján vagy baloldali tevékenységük miatt elvett üzleteket és berendezéseket. Megjelenik az MKP földmíves-hetilapja, a Szabad Föld. A magyar kormány a  Szövetséges Ellenőrző Bizottságok (SZEB)-hez intézett szóbeli jegyzékben tiltakozik a pozsonyi magyarság megjelölése ellen.
augusztus 30. Domokos Józsefet nevezik ki legfőbb államügyésszé. Huszonöt évi emigráció után Budapestre érkezik Lukács György kommunista filozófus.
augusztus 31. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány (INK) a választójogi törvénytervezetről tárgyal, és lényegtelen módosításokkal elfogadja a pártközi értekezlet előterjesztését. Az American Jewish Joint Distribution Comittee, a Magyar Cionista Szövetség, valamint a neológ és az ortodox irányzat központi szervei részvételével megalakul az Országos Zsidó Segítő Bizottság, a túlélők segélyezésének magyarországi csúcsszerve.

Felhasznált forrás: Magyar kronológia 1918-2000


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források