คู่มือการใช้งานระบบ ThaiJO

     

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ ThaiJO2.0 (ฉบับเต็ม) (OJS 3.1.2.4) 18/02/2563

FAQ ที่พบบ่อยๆ ThaiJO2.0

การแก้ปัญหาเมื่อลืมรหัสผ่านการใช้งานระบบ ThaiJO

คู่มือการใช้งานระบบ Copycatch ในระบบ ThaiJO

ตรวจสอบเลข ISSN

วิธีเคลียร์ Cookies และ Cache บนเบราเซอร์ 2018-04-01

การลบความเป็นเจ้าของไฟล์

แนะนำระบบ Thai Journal Online หรือ ThaiJO

ขั้นตอนสำหรับผู้จัดการวารสาร (Journal Managers)

ขั้นตอนสำหรับบรรณาธิการ (Journal Editor)

ขั้นตอนสำหรับผู้แต่ง (Author)

ขั้นตอนสำหรับผู้ประเมินบทความ (Reviewer)

การนำบทความเก่า หรือ บทความที่ไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาบทความ เข้าสู่ระบบ ThaiJO โดยวิธีการ Quick Submit

Flow Submission, Review, Copyediting and Production

การตั้งค่าการเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิก (Subscriptions)

แนะนำระบบ Thai Journal Online หรือ ThaiJO

คำนำ

ระบบการจัดการวารสารไทยในระบบออนไลน์

กระบวนการพิจารณาบทความและตีพิมพ์ของระบบ OJS

ตำแหน่งงานในระบบ OJS

ขั้นตอนสำหรับผู้จัดการวารสาร (Journal Managers)

การตั้งค่าวารสาร

การจัดการสมาชิก | User & Roles

ขั้นตอนสำหรับบรรณาธิการ (Journal Editor)

การจัดการเล่ม (Issues)

กระบวนการพิจารณาบทความ (Article Workflow)

หน้า Dashboard ของบทความ (Submission)

กระทู้สนทนา (Discussions)

การพิจารณาบทความ

 • ขั้นตอนที่ 1 : มอบหมายผู้ดูแลบทความ (Assign Participants)
 • ขั้นตอนที่ 2 : ตรวจสอบบทความเบื้องต้น
 • ขั้นตอนที่ 3 : การประเมินบทความ (Review)
 • ขั้นตอนที่ 3.1 : เตรียมไฟล์บทความ และไฟล์อื่น ๆ ให้กับผู้ประเมิน (Review Files)
 • ขั้นตอนที่ 3.2 : เลือกผู้ประเมินบทความ (Add Reviewer)

o  มีตำแหน่ง Reviewer ของวารสาร

o  ไม่มีตำแหน่ง Reviewer ของวารสาร แต่มี User ในระบบ ThaiJO

 • ขั้นตอนที่ 3.3 : ตรวจสอบผลประเมินบทความ

o  ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ประเมินบทความในระบบ

o  ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ไม่ประเมินบทความในระบบ

 • ขั้นตอนที่ 3.4 : แจ้งผู้แต่ง (Author) แก้ไขบทความ
 • ขั้นตอนที่ 3.5 : ตรวจสอบไฟล์แก้ไขบทความของผู้แต่ง (Author)
 • ขั้นตอนที่ 3.6 : ตัดสินบทความ (Decision)
 • อัปโหลดไฟล์บทความฉบับสมบูรณ์
 • แก้ไขข้อมูลบทความ (Metadata)
 • อัปโหลดไฟล์ PDF เพื่อเผยแพร่ออนไลน์
 • นำบทความเข้าเล่มวารสาร

การนำบทความเข้าสู่ระบบโดยวิธีการ Quick Submit

การใส่เลข DOI ให้กับบทความ

ขั้นตอนสำหรับผู้แต่ง (Author)

การสมัครสมาชิก (Register) | ไม่มี User ใน ThaiJO

การสมัครสมาชิก (Register) | มี User ใน ThaiJO แล้ว

การจัดการข้อมูลส่วนตัว (Profiles)

ลืมรหัสผ่าน (Forgot your password?)

กระบวนการของผู้แต่ง (Author) ในระบบ ThaiJO

การส่งบทความ (Submission)

การแก้ไขบทความ (Revisions)

การตรวจสอบต้นฉบับ (Copyediting)

การตรวจสอบไฟล์ PDF (Production)

กระทู้สนทนา (Discussions)

ขั้นตอนสำหรับผู้ประเมินบทความ (Reviewer)

การประเมินบทความ (Review)

การสร้างกระทู้สนทนา (Discussions)

การตอบกลับกระทู้สนทนา (Add Message)