Catre:

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2
Adresa: str. Scaune nr. 1-3, sectorul 3, Bucureşti
Tel.: 021.206.62.60; Fax: 021.314.92.00;
E-mail: pj_sector_2@mpublic.ro

Conform Art. 42 din Codul de Procedură penală - Competenţa pentru infracţiunile săvârşite în afara teritoriului României

Domnule Procuror Şef,

Subsemnatul(a) ….[numele şi prenumele, CNP], domiciliat(a) în …[domiciliul aşa cum apare în actul de identitate]…, în temeiul art. 221 din Codul de procedură penală, formulez:

PLÂNGERE / DENUNȚ

cu privire la savarsirea faptei prevazute de art.  385 Cod Penal si art.297 Cod Penal  in data de 16.11.2014, cand subsemnatul am incercat sa imi exercit dreptul de vot pentru turul II al alegerilor prezidentiale 2014, la sectia de votare nr. …., situata in localitatea …… tara …………

In fapt, povestiţi ce s-a întâmplat şi motivul pentru care nu aţi putut vota, indicand si numele persoanelor din comisia electorala de la sectia relevant care au exprimat refuzul de a permite votul, in mod implicit sau explicit.

În dovedirea plângerii, înteleg să mă folosesc de următoarele probe:

Inscrisuri

Martori [ar fi bine dacă aţi reuşi să puneţi numele altor prieteni/ rude care au fost prezenti la momentul in care vi s-a restrictionat dreptul de vot sau, in lipsa, care au avut acelasi ‘’’tratament’’ cu voi]:

- .....[nume şi prenume].................., domiciliat în ..............

- .....[nume şi prenume].................., domiciliat în ..............

Fotografii:

                                                                        Semnătura

Domnului Procuror Şef al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 2