Published using Google Docs
online_data_satış_sözleşmesi- örneği
Updated automatically every 5 minutes

COĞRAFİ KONUM BİLGİSİ İÇEREN ELEKTRONİK BİLGİ  SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR
 1. Satıcı

Adı / soyadı / ünvanı: MAPAKTİF HARİTACILIK VE CBS A.Ş.

Adresi: MASLAK MH. BİLİM SK. SUN PLAZA ZEMİN KAT SARIYER İSTANBUL

Telefonu: 0212 709 60 60

Vergi Dairesi : MASLAK

Vergi No: 209 048 5108

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşme, Mapaktif Haritacılık ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anonim Şirketi tarafından üretilmiş olan “elektronik verilerin” online olarak satışının gerçekleştirilmesi ile ilgili hükümleri içermektedir.

 1. TESLİM EDİLECEK VERİNİN NİTELİKLERİ

Mapaktif, teslim edilecek veriye ait faturanın kesildiği tarihteki veri özelliklerinin mapaktif.com’daki ilgili tarihte yayınlanmış hali ile doğruluğunu beyan ve kabul eder. Verilerin formatı ise aynı tarihte indirilebilen örnek ile aynıdır. Veri içerik doğruluğu konusunda Mapaktif herhangi bir sorumluluk sahibi değildir. İçerik doğruluğu için mapaktif.com’da yayınlanan örnek veri dosyaları referans alınabilir. Her veri içeriğinde örnek veri dosyası referansı ile kontrol edilebilecek bir hata payı bulunmaktadır.

 1. VERİNİN KULLANIM HAKLARI VE CEZAİ  ŞARTLAR
 1. Mapaktif, işbu sözleşme kapsamındaki verilerin içeriklerin fikri ve sınai haklar ile ilgili her türlü sorumluluğun kendinde olduğunu beyan ve kabul eder. Bu verilerin kullanımdan kaynaklı 3. gerçek ve tüzel kişilerden gelebilecek fikri ve sani haklara ait her türlü talep ve davanın tek muhatabı olduğunu kabul eder.
 2. Satışı yapılan verinin sadece kullanım hakkı fatura kesilen firmaya geçeceği gibi, Mapaktif’in kullanım ve satış hakları devam edecektir. Mapaktif bu satış ile birlikte verinin kurum içinde kullanılması için sınırsız ve süresiz bir lisansını vermiştir.
 3. Satın alan, Mapaktif’ten satın aldığı veriyi üçüncü bir özel veya tüzel şahsa kullandırmayacağı ve satmayacağnı taahhüt eder. Bu şartın ihlali durumunda  Mapaktif’e satın aldığı veri bedelinin 50 katını ödeyeceğini kabul ve beyan eder.
 4. Satın veri içerisinde, verinin sağlığını etkilemeyecek nitelikte ve sınırlı sayıda, veri satışını izleme maksatlı Mapaktif'in özel hatalar oluşturduğunu bildiğini kabul ve beyan eder.
 1. TESLİMAT ŞEKLİ

Söz konusu veriler, istenilen sayıda kopyası Mapaktif’te kalması koşuluyla, satış faturası ile birlikte Mapaktif tarafından e-posta ile ya da elden teslim edilecektir.

 1.  GENEL HÜKÜMLER
 1. Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmeden doğan ve taraflarca müzakere edilmek suretiyle halledilemeyen tüm anlaşmazlık hallerinde Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanır ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 1. Bu tek taraflı bir sözleşme olup, alışverişi yapan firma Mapaktif’in yukarıdaki şartlarını kabul etmiştir.