iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1946 / június / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1946. június

Összeállította Timkó Tamás (2019.)

Június hónapban belpolitikai viszályok háborgatják Magyarországot; a hónapot Schiffer Pál válaszlevelét indítja. Ennek értelmében nem utasítja el az önkormányzati választások megtartátást, de csak a stabilizáció után lát erre alkalmat. Románia miniszterelnökét Ion Antonescut hazaárulásért kivégzik.

Negyedikén a Független Kisgazdapárt elutasítja Schiffer javaslatát, s követelik a kisgazdág arányosítási követelésének végrehajtását. Másnap megállapodik a Baloldali Blokk és a Független Kisgazdapárt, s előző napi követeléseik beteljesülét ígérik. Ezt követi Kovács Béla tájékoztatója, melyben közli az előző napi tárgyalásokról szóló egyezményeket, amit viszont a Kommunista Párt ellenez, s válaszul kényes információkat szivárogtat ki a Kisgazdapárt elképzeléseiről. Huszonharmadikán felszólítják a Kisgazdapártot, hogy fogjon össze a párt jobboldala ellen.

Gazdasági stablizicáió kérdésében fontos állomáshoz érkeztünk hetedikén, amikor Nagy Ferenc miniszterelnök egy washingtoni tárgyaláson eléri, hogy mintegy 30 millió dollar értékű aranykészletet és más értékeket visszaszolgáltat Magyarországnak az Egyesült Államok.

        A hónap közepén Budapesten a Teréz körúton állomásozó szovjet katonákra lő egy fiatal férfi. Másnap Rajk László belügyminiszter a kormány elé terjeszti az Oktogoni lövöldözésre hivatkozva terrorcselekmény elleni javaslatot. Vlagyimir Szviridov a hónap végén a szovjet katonák elleni támadás után azt tanácsolja, hogy a kormány oszlassa fel és tiltsa be a fasisztabarát egyesületeket és szervezeteket.

        Nagy-Brittaniában elsejétől a gyógyszertárakban megvásárolhatóvá vált a penicillin. Pár nappal később újra súgároz a brit BBC televíziós hálózat. Az utolsó adás a Második Világháború kitőrésének napján volt, s 7 év után folytatódott ugyanaz az adás. Olaszországban következő nap eltörlik a monarchiát népszavazás során, s ezzel II. Umberto rövid uralma véget ért. A választásokat a keresztény demokratát nyerik, s koalíciót kötnek a szocialista és kommunista párttal. Olaszországnak sikerül elérnie, hogy a szövetséges hatalmak katonái kivonuljanak Olaszország területéről;  a megyezés Párizsban történt huszadikán.

        A gazdaságilag stabil lábakon álló USA miniszterelnöke, az előző hónapokban törvénybe hozott minimál bér emelés után, negyedikén aláírja a “National School Lunch Act”-et, mellyel biztosítja a kisiskolásoknak az ingyenes ebédet. További gazdasági siker Amerika történétben a “World Bank” megalapítása Eugene Meyer fönöksége alatt. Ebben a hónapban születik meg Donald Trump , aki később Amerika 45. elnöke lesz.

        Közel keleten Palesztinában a “Hidak Éjszakája” néven ismert terrorsorozat veszi kezdetét. A merénylet célja 11 híd lerombolása volt, mely összekötötte Palesztinát a szomszédos nemzetekkel. A merényletek során 14 ember hal meg. Másnap Jordánia kikiáltja függetlenségét az Egyesült Királysággal szemben. A hónap végén a Brit hadsereg 2700 zsidó terroristát letartóztat Palesztinában, a hídmerénylet elkövetése után.

        Kínában 25-én Xuzhouban 10 kisiskolás gyermek életét veszti, miután a kínai Nacionalista Sereg parancsnoka elrendeli az iskola szétlövését. Másnap tovább komolyodik a polgárháború; Chiang Kai-Shek elnök hadikampányt indít Mao Tse-tung kínai kommunista vezér ellen. A kampány végül sikertelen, s a kommunisták fölénye elhatalmasodik.

Kronológiai eseménysor

június 1. Schiffer Pál (Szociáldemokrata Párt) átadja a Baloldali Blokk Végrehajtó Bizottsága válaszlevelét Nagy Ferencnek és Kovács Bélának; a blokk nem utasítja el az önkormányzati választások megtartását, de arra csak a stabilizációt követően lát lehetőséget. Időszerűtlennek minősíti a Független Kisgazda Párt többi javaslatát is, és a vitás kérdések rendezésére közvetlen pártközi tárgyalásokat javasol. Romániában kivégzik Ion Antonescu marsallt, 1940-től az ország teljhatalmú vezetőjét. Gyógyszertárakban megvásárolhatóvá vált a penicillin az Egyesült Királyságban. Románia miniszterelnökét Ion Antonescut hazaárulásért kivégzik.

június 2. XII. Pius pápa Papp Kálmán soproni plébánost győri püspökké nevezi ki. Második alkalommal rendezik meg a Magyar Ifjúság Napját. Az eseményen részt vesz valamennyi budapesti úttörőcsapat. (1960-tól e naphoz kapcsolták az úttörőmozgalom megalakulását.) Az államforma kérdéséről tartott olaszországi népszavazáson a szavazók 54%-a a köztársaság mellett dönt. Ez az első alkalom, hogy nők is szavazhatnak. A parlamenti választásokon az Olasz Kommunista Párt 4,3 millió szavazattal 104 mandátumot szerez, s ezzel a harmadik legerősebb párt. A franciaországi nemzetgyűlési választásokon győztes Katolikus Köztársasági Néppárt (162 mandátum) a kommunista párttal (149 mandátum) alakít koalíciós kormányt. Az új miniszterelnök Georges Bidault. Olaszországban megszavazzák a monarchia eltörlését, s ezzel II. Umberto uralma is véget ér. A választásokat a keresztény demokraták nyerték, s koalíciót kötöttek a szocialista és a kommunista párttal.

június 3. A Független Kisgazda Párt memorandumáról tartott pártközi tárgyaláson nem születik megegyezés. 54 éves korában kivégzik Ch’en Kung-po-t a kínai kommunista párt alapítóját.

június 4. A pártközi tárgyalások újabb fordulója sem hoz eredményt; a Független Kisgazda Párt képviselőcsoportja elutasítja a Baloldali Blokk javaslatát, hogy csak a stabilizációt követően kerüljön sor a helyhatósági választásokra, és a kisgazdák arányosítási követelésének végrehajtására. Harry Truman elnök aláírja a “National School Lunch Actet”, mellyel biztosítja a kisiskolásoknak az ingyenes/olcsó ebédet.

június 5. A Baloldali Blokk és a Független Kisgazda Párt közötti megállapodásban a munkáspártok ígéretet tesznek a kisgazdák arányosítási követeléseinek teljesítésére, és arra, hogy a legközelebbi időben megtartják a helyhatósági választásokat; a Független Kisgazda Párt vállalja, hogy fellép a párton belüli „jobboldali elemekkel” szemben. A felek közleményben jelentik be, hogy folytatják a közös küzdelmet a „reakció” ellen. Este Nagy Ferenc bejelenti, hogy másnapra összehívja az Minisztertanács rendkívüli ülését, vélhetően azért, hogy benyújtsa lemondását. Georgij Puskin szovjet követ magához kéreti a miniszterelnököt, akinek kifejti, hogy a Szovjetunió nem tartaná kívánatosnak a kormányzó koalíció felbomlását, és feltétlenül megállapodást javasol. Nagy Ferenc kijelenti, hogy a politikai helyzet alakulásáért nem vállalja a felelősséget, és benyújtja lemondását. A beszélgetést követően Puskin követ találkozik Rákosi Mátyással is. A Szolnoki Népbíróságon megkezdődik a kunmadarasi pogrom ügyének rögtönítélő tárgyalása. A vádlottak: hét feltételezett tettes és a felbujtó Nagy János. Hatályba lép a kormány 6270/1946. számú rendelete a vallási szekták feloszlatásáról és működésük betiltásáról. Egy chicagói hotelben helyi óra szerint 12:20 kor tűzvész ütött ki. A tragédiában 57 ember életét vesztette.

június 6. Kovács Béla tájékoztatja a Független Kisgazda Párt képviselőcsoportját az előző napi pártközi értekezleten született egyezségről. Az Magyar Kommunista Párt tiltakozik a kiszivárogtatás ellen, s válaszul nyilvánosságra hozza, hogy a kisgazda pártvezetés további képviselői kizárásába is beleegyezett.

június 7. Nagy Ferenc miniszterelnök vezetésével magyar kormányküldöttség tárgyal Washingtonban, Londonban és Párizsban. Az Egyesült Államok kormánya ígéretet tesz a Magyar Nemzeti Bank Nyugatra hurcolt, majd az amerikai hadsereg kezébe került, mintegy 30 millió dollár értékű aranykészlete, ipari berendezések, műkincsek és más értékek visszaszolgáltatására. A brit BBC televíziós hálózat újra elkezd közvetíteni. A legutóbbi adás 1939 szeptember elsején sugárzott, a Második Világháború kitörésekor.  Érdekes módon hét évvel később az előző műsor félbe hagyott részét folytatták.

június 8. Szovjet-jugoszláv gazdasági együttműködési szerződés

június 9. Jugoszlávia barátsági és kölcsönös segítségnyújtási szerződést köt Albániával. Thaiföld 20 éves királya Ananda Mahidol egy pisztollyal kioltotta saját életét. A trónon a még félig gyerek öccse követte, aki később IX. King Rama néven egészen 2016-ig uralkodott.

június 10. A Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete tízéves fennállása alkalmából 500 falu képviselői részvételével rendeznek találkozót a budapesti Sportcsarnokban.

június 11. Letartóztatják Kölley György papnövendéket, a Cserkészszövetség vezető tisztjét, azzal a váddal, hogy tudomása volt „a cserkészek összeesküvéséről”, és egy szovjet katona Kamaraerdőben történt meggyilkolásáról.

június 12. A Népbíróságok Országos Tanácsa másodfokon halálra ítéli Hellebronth Vilmost.

június 13. Ernest Bevin brit külügyminiszter az Egyesült Nemzetek Szövetségének Alapokmányával ellentétes „deportációs taktikának” nevezi a szlovákiai reszlovakizációs kampányt.

június 14. A csehszlovák kormány átnyújtja a magyar kormánynak, azoknak a magyarországi szlovák vagy szlovák származású személyeknek a jegyzékét, akik át kívánnak települni Csehszlovákiába. A jegyzék 92 390 jelentkező nevét tartalmazza. New York városában megszületik Donald Trump az USA 45 elnöke.

június 15. A magyarországi német vagyont rendeletileg átadják a Szovjetuniónak.

június 16. Párizsban megkezdődik a négy nagyhatalom külügyminiszteri konferenciájának második fordulója. A “Hidak éjszakája” néven ismert merényletsorozat indul Palesztinában. A merénylet célja 11 híd lerombolása volt, mely összekötötte Brit-Palesztinát a szomszédos országokkal; Libanonnal, Szíriával, Egyiptommal és Jordániával. A merényletek során 14 ember életét vesztette.

június 17. Egy Pénzes István nevű fiatalember, Budapesten a Teréz körút 15. szám alatti ház padlásáról rálő az utcán haladó szovjet katonákra; egy szovjet tiszt, egy sorkatona és egy magyar lány életét veszti. A rendőrség közleménye szerint az elkövető, a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testületének tagja, elfogása előtt öngyilkos lett. A Szlovák Nemzeti Tanács rendeletet ad ki a reszlovakizációról. A magyar nemzetiségű lakosoknak írásban kell kérniük, hogy engedélyezzék számukra a szlovák nemzetbe való visszatérést. Jordánia kikiáltja függetlenségét az Egyesült Királysággal szemben. Amerikában ezen a napon Detroit városát egy tornádó pusztítja, melyben 17 ember meghal.

június 18. Rajk László belügyminiszter, az Oktogonnál történt merényletre hivatkozva, a kormány elé terjeszti a „terrorcselekmények” visszaszorítását célzó javaslatát. Kivégzik Orendy Norbert volt csendőr ezredest, a Szálasi-kormány idején a Nemzeti Számonkérés Szervezete parancsnokát, és Radó Endre volt csendőr századost, a szervezet katonai nyomozó alosztályának vezetőjét. Átszervezik az Úttörőközpont vezetőségét. Az új tisztségviselők: Rabinovics Béla elnök, Szendrő Sándor főtitkár, Trencsényi-Waldapfel Imre, Farkas Lívia, Boros Borbála, Rubin Péter. Ekkor Budapesten 45, vidéken 19 úttörőcsapat működik.

június 19. Átadja megbízólevelét Franciaország budapesti követe. A Szovjetunió az Egyesült Nemzetek Szövetségében javasolja az atombomba betiltását. A nehézsúlyú bokszbajnokot Joe Louist újra kihívja Billy Conn; a meccs több mint 45 ezer embert mozdított ki a Yankee Stadionba és közel 140 ezer ember ült le a televíziók elé Amerikában. A mérkőzés a bajnok címvédésével zárult.

június 20. Budapesten a rendőrség betiltja a hagyományos úrnapi körmenet megtartását; ez a vallásszabadság első nyílt megsértése. Teleki Géza gróf, a Polgári Demokrata Párt elnöke Szent-Iványi Sándorhoz, a párt ügyvezető elnökéhez írt levelében bejelenti lemondását. A Népbíróságok Országos Tanácsa életfogytiglani börtönre ítéli Szakváry Emilt, a Szálasi-kormány volt iparügyi miniszterét. A Gyermekbarátok Országos Egyesületének szociáldemokrata vezetői levélben tudatják az Szociáldemokrata Párt vezetőségével, hogy az egyesület kommunista tagjai a gyermekek szervezését a „pártszervezetekben, a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség és a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége közreműködésével” végzik, tehát, az alapszabállyal ellentétesen, „úttörő-alakulatokat” hoznak létre. Megegyezés született a szövetséges hatalmak katonáinak Olaszországból való kivonulásáról; a megegyezés Párizsban törént a négy nagyhatalom között (Franciaország , Szovjetúnió, USA és az Egyesült Királyság).

június 22. Kivégzik Ruszkay Jenő volt altábornagyot. Kivégzik Hubay Kálmánt, aki 1939-ben megalakította a Nyilaskeresztes Pártot. Kolozsvárott megjelenik az Útunk, a Romániai Magyar Írók Szövetségének lapja; főszerkesztő Gaál Gábor. Kézbesítették az első “replevelet” Amerikában; két P-80 típusú repülőgép New Yorkban helyi idő szerint 12:18 –kor felszállt és délután 1 órára Washingtonba érkezett Truman elnök levelének átadására.

június 23. A Baloldali Blokk a Független Kisgazda Párthoz intézett nyílt levélben szólítja fel a párt „demokratikus paraszti többségét”, hogy fogjon össze a párt jobboldala ellen. Kézbesítették az első “replevelet” Amerikában; két P-80 típusú repülőgép New Yorkban helyi idő szerint 12:18 –kor felszállt és délután 1 órára Washingtonba érkezett Truman elnök levelének átadására. Franciaország felveti a Monnet tervet; a terv szerint Franciaország közel 200 gyárát eltávolítja Németországból, ezzel törleszteni próbálván a 40 milliárd dolláros tartozásukat. A következő három évben 22 gyár Franciaországba költözik és tovább 88-at megsemmisítenek.

június 24. Az Nemzetgyűlés külügyi bizottságának béke-előkészítő albizottsága véglegesíti a békekonferencia elé terjesztendő magyar béketervezet szövegét. Ez konkrét területi igényt csupán Romániával szemben fogalmaz meg (22 ezer négyzetkilométernyi területet kér), Csehszlovákiával kapcsolatban azonban kijelenti, hogy amennyiben az „nem hajlandó elismerni a magyar kisebbség jogi status quóját, nem ragaszkodhat a területi status quóhoz sem”. Ravasz László dunamelléki református püspök, az Egyetemes Konvent elnöke levélben kéri az Egyházak Világtanácsát: a csehszlovák protestáns egyházakon keresztül hasson oda, hogy a lakosságcsere után helyben maradó magyar protestánsok egyházközségeit ne törhessék szét, s hogy templomaikban használhassák anyanyelvüket. Moszkvában kihirdetik az 1945 júniusában a Szovjetunióba hurcolt szlovákiai magyar politikusok perében hozott ítéleteket. Esterházy János grófot, Neumann Tibort és Csáky Mihály grófot tízévi, Teszár Bélát, Böjtös Józsefet, Jabloniczky Jánost, Birnbaum Frigyest és Párkány Lajost nyolcévi, Vircsik Károlyt és Szüllő Sándort ötévi munkatáborra ítélik.

június 25. A kormány e napon kelt rendelete a Belügyminisztérium felügyelete alá helyezi az összes egyesületet és társadalmi szervezetet, és Rajk László belügyminisztert felhatalmazza az egyesületi szabadsággal történő visszaélések megakadályozására. Ezzel a kommunista miniszter ellenőrzése alá kerül az egész civil szféra. Kivégzik Gál Csabát, a Szálasi-kormány volt kormánybiztosát. Amerika egyik legnagyobb bankja a  “World Bank” ezen a napon kezdi meg működését Eugene Meyer főnöksége alatt. Kínában Xuzhouban 10 kisiskolás gyermek meghal, valamint 20 megsebesül amikor a Nacionalista Sereg parancsnoka elrendeli az iskola szétlövését.

június 26. Kihirdetik az 1946: XIII. törvénycikket a szénbányák államosításáról. Az ekkor befejeződő tanévben 52 fiú- és leánygimnázium, 20 gazdasági középiskola, 35 tanító-, tanítónő- és óvónőképző, és közel 3000 népiskola működött katolikus iskolaként. Kínai polgárháború tovább komolyodik, amikor Chaing Kai-shek elnök hadi kampányt indít a kínai kommunista párt vezetője Mao Tse-tung ellen. A nacionalistáknak fejlettebb fegyverük volt, és amerikai segítséggel gyors győzelmet vártak, de kilenc hónap után egyértelművé vált a kommunisták fölénye.

június 27. A lakosságcsere-egyezményben biztosított egy hónapos póthatáridő lejártával Csehszlovákia új, 97 610 nevet tartalmazó jegyzéket nyújt át Magyarországnak a Csehszlovákiába áttelepülni szándékozók listájával. A későbbi visszajelentkezések és a névjegyzék pontosítása után az áttelepülni szándékozó szlovákok száma csehszlovák adatok szerint 95 421-re, magyar adatok szerint 95 724-re módosul. A névjegyzék átvizsgálása során arról 29 950 személyt törölni kell, mert felvételük nem felel meg a lakosságcsere-egyezménynek (nem cseh vagy szlovák nemzetiségűek, hadifoglyok, halottak). Kivégzik Hain Pétert, a német megszállás után a Budapesti Rendőrfőkapitányság Politikai Nyomozó Osztályának vezetőjét, a nyilas érában az Állambiztonsági Rendészet irányítóját. Megszűnik a Népgondozó Hivatal.

június 28. Vlagyimir Szviridov altábornagy, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság helyettes elnöke e napra keltezett levelet ír a magyar kormánynak. A szovjet katonák elleni merényletekre hivatkozva azt „ajánlja”, hogy a kormány oszlassa fel és tiltsa be a „fasisztabarát” egyesületeket és szervezeteket; tisztítsa meg a Független Kisgazda Párt ifjúsági szervezetét a „fasiszta elemektől”; állítsa bíróság elé a „terrorista csoportok felbujtóit”; távolítsa el az állami szolgálatból Pfeiffer Zoltánt és másokat, köztük négy kisgazda főispánt, akik közismertek „fasisztabarát tevékenységükről”; vonja lajstromozás és igazoltatás alá az országban működő valamennyi társadalmi szervezetet; tiltsa meg a katolikus papságnak, hogy a Szovjetunió és a Vörös Hadsereg ellen propagandát folytasson. A magyar kormány a szövetséges nagyhatalmaknál tiltakozik az Szlovák Nemzeti Tanács reszlovakizációs rendelete, és az egyoldalú kitelepítési tervek ellen. Székelyudvarhelyen megkezdődik az Magyar Népi Szövetség második kongresszusa. A háromnapos kongresszuson elfogadják az Magyar Népi Szövetség nemzetiségi statútumát. Mikó Gábor kolozsvári piarista tanár felveti a székelyföldi autonómia tervét, és bírálja a vezetőséget, amiért az nem képviseli a tömbmagyarság (Székelyföld) érdekeit. Nagy Géza élesen tiltakozik a székely autonómia terve ellene, mert szerinte az „magyar gettó” lenne. A zárónapon a Szövetség kommunista vezetőségének munkáját és addigi politikáját ellenző helybeli polgárok, kisiparosok és a városkörnyéki földművesek tüntetésükkel megzavarják a sporttelepen tartott nagygyűlést. A gyűlés résztvevőinek többsége szintén csatlakozik a tiltakozókhoz, és Erdély önállóságát követeli. A kongresszusra készült jelentés szerint a szövetség taglétszáma ekkor 449 ezer fő. Erdély területén ez időben 1680 alsó fokú és 127 középfokú magyar iskola működik.

június 29. A Szabad Nép e napi vezércikkében Révai József megismétli a Baloldali Blokk levelében foglalt követeléseket: a reakciósnak mondott kisgazda főispánok és Pfeiffer Zoltán államtitkár leváltását, a párt sajtópolitikájának megváltoztatását. Hajdúhadházon megkezdi működését az Ádám Zsigmond (1962. május 25.) pedagógus által alapított első „gyermekfalu” (későbbi elnevezéssel gyermekváros). Palesztinában a Brit hadsereg 2700 zsidó terroristát letarzótat, a két héttel azelőtti hídmerénylet elkövetése miatt.

június 30. E naptól ez év novemberéig szünetel a németek kitelepítése Magyarországról. Júniusban a drágulás mértéke az előző hónaphoz képest négymilliószoros.

Felhasznált forrás: Magyar kronológia 1918-2000


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére


17 |vissza a lap tetejére

kronológia

"lövöldözés tört ki az Oktogon melletti Edison kávézónál: három szovjet katona inzultálta az egyik pincérnőt, az emiatt kialakult konfliktusban ketten meghaltak, majd a kiérkező újabb szovjet egységek figyelmeztető lövéseket adtak le, és a bámészkodókat beparancsolták a lakásaikba.

Egy eltévedt golyó az egyik padláson megölt egy Pénzes István nevű 17 éves tanulót. Voltak más verziók is. Azt is mondták, hogy tényleg ő lőtt előzőleg a szovjet katonára, de nem politikai okból, hanem féltékenységből, és azt is, hogy szándékosan gyilkolták meg a fiút titkosrendőrök. A tragédiát és Pénzes alakját az állami propaganda mindenesetre alkalmasnak találta arra, hogy bűnöst kiáltson, és erre hivatkozva beindítja a teljes leszámoló gépezetet.

Azt állították, hogy a merénylet hátterében a „klerikális reakció” állt. A fiú az állítás szerint ugyanis cserkészruhában volt, zsebében pedig megtalálták a katolikus ifjúsági mozgalom, a KALOT igazolványát." … “Pár nappal később Rajk felügyelete alá vonták az összes egyesületet, ő annak rendje és módja szerint elrendelte a felülvizsgálatokat, a vége persze előre látható volt: a kommunista Rajk több száz civil szervezetet oszlatott fel.”

index.hu/történelem


18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források