Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Nanebovzatia Panny Márie

hanusovce-rimkat.sk,    Hanušovce nad Topľou,   057/4452233,

Farské oznamy od 13.8.2018 - 19.8.2018                                           

Liturgický prehľad:

14.8.2018 – utorok – sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka

15.8.2018 – streda – Nanebovzatie Panny Márie, prikázaný sviatok

19.8.2018 – 20. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše vo farnosti:

 

Hanušovce

Filiálky

PO

13.8.

18:30

Babie: 17:15

UT

14.8.

18:30

Radvanovce: 18:30

ST

15.8.

8:00

 

18:30

Babie: 17:30

Medzianky: 17:30

Pavlovce: 19:00

ŠT

16.8.

18:30

 

Pia

17.8.

18:30

 

So

18.8.

16:00 – sobáš so sv. omšou:

Miklič Gajdošová

 

18:30- sv. omša

 

Medzianky:

15:00 – sobáš: Paulík-Sučková

19:00 – sv. omša

 

NE

19.8.

7:30

 

10:30 – odpustová slávnosť-

                v kostole

Radvanovce: 7:30

Babie: 7:30

Pavlovce: 9:00

 Oznamy: 

Korunka k Božiemu milosrdenstvu dnes nebude.

-  Ohlášky: - sv. manželstva chcú prijať: Bc. Adam Pavlík a Júlia Sučková – ohlasujú sa 3x.

                 - sv. manželstva chcú prijať: Rastislav Miklič a Katarína Gajdošová – ohlasujú sa 3x.

Milodary: z krstu Patrika Kiňu obetovali 10 eur. Pán Boh zaplať.

Za upratovanie ďakujeme: Dávid Anton, Fiľo Ján, Kiňa Pavol, Hlucho-Horvát Bartolomej, Hlucho-Horvát Alexander

-          Ďakujeme ženám, ktoré upratali faru pred odpustom.

O upratovanie v sobotu 18.8.2018 o 9:00 prosíme: Hlucho Horvát Michal, Hlucho Horvát Milan, Jozef a Edita Puľoví, Puľová Eva, Puľo Marián

-          Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť Nanebovzatia Panny Márie v Hanušovciach nad Topľou. Celebrant: Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup.