Huurdersraad De Betere Woning

Wij zijn Stichting Huurdersraad “De Betere Woning” gevestigd in Elburg en officieel opgericht

01 december 2000, en wij behartigen de belangen van alle huurders van UWOON in de vestiging Elburg. Zins begin jaren tachtig bestond er al een Huurdersraad De Betere Woning deze was in het leven geroepen door de toenmalige bestuurder dhr. Steenredeker, deze vond het nodig dat er een overleg groep van huren bestond, waar hij mee kon overleggen. Deze groep had geen enkele rechtspositie.

 

Alle Huurderscommissies zijn onderdeel van onze Huurdersraad.

De Huurdersraad is de verbindende schakel tussen huurders en de woningcorporatie UWOON.

De huurdersraad is samengesteld uit een afvaardiging van huurders, en bestaat uit een dagelijks bestuur en een Raad van Afgevaardigden.

Als Huurdersraad hebben we regelmatig overleg met de Raad van Bestuur, en de vestigingsmanager van UWOON.

In het overleg worden o.a. beleids- en financiële zaken, actualiteiten, vragen van huurders of klachten van huurders besproken.

Wij maken gebruik van het adviesrecht en beantwoorden aan ons gerichte adviesaanvragen van de woningcorporatie. Dit doen wij in samenspraak met de Raad van Afgevaardigden van de Huurdersraad.

Inhoudelijk kunnen deze adviesaanvragen o.a. gaan over de jaarlijkse huurverhoging, het huurbeleid, de begroting, het verkoopbeleid, een huurderskeuze en andere voorkomende zaken.

Jaarlijks hebben wij tenminste één keer overleg met de Raad van Commissarissen van UWOON.

Ook zitten wij als volwaardig gesprekspartner aan tafel met de gemeente en woningcorporaties om prestatieafspraken te maken.

Regelmatig worden bijeenkomsten van de Woonbond bezocht om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.

De Woonbond is de landelijke belangenbehartiger van alle aangesloten huurdersraden. Dus ook uw belangen worden via de Huurdersraad “De Betere Woning” door de Woonbond behartigd.

Als ondersteuning voor ons werk worden door de Woonbond ook voor ons noodzakelijke cursussen en trainingen verzorgd.