LLIBRES  DE  TEXT  2016 – 2017        2n BATXILLERAT

MATÈRIA

TÍTOL DEL LLIBRE

ISBN

EDITORIAL

AUTORS

Anglès

Advanced Contrast 2 (student’s book català) Advanced Contrast 2 (workbook català)

978-9963-48-910-7 978-9963-48-911-4

Burlington

Alan Williams i Margaret Baines

Alemany II

No hi ha llibre de text. Se seguirà el temari a través de la web del departament.

Biologia

                 BIOLOGIA

978-84-9826-474-6

ECIR

M. Garcia Gregorio

Mª A. García Papí

J. Furió Egea

Dibuix Tècnic II

No hi ha llibre de text

Economia i Org. Empresa

Economia de l’empresa

978-84-481-8366-0

McGrawHill

José Alfaro i altres

Història de la Filosofia

Història de la Filosofia

978-84-236-9535-5

edebé

Vallmajó Riera, LLorenç

Física

Materials d’elaboració pròpia.

S’informarà a l’alumnat a la 1a classe del curs.

Grec II

Antologia de textos grecs per a 2n Batxiller

Diccionari Griego clásico-Español

978-84-9974-148-2

Ed. Fabulae

VOX

Llatí II

Lingua Latina (II)

DICCIONARIO ILUSTRADO LATIN-­ESP

978-84-7153-916-8

Ed. Fabulae

VOX

Geografia

Geografia. Illes Balears

978-84-667-8381-1

Anaya

Mª Concepción Muñoz-Delgado

Història d’Espanya

Història d’Espanya

978-84-682-3941-5

Vicens-Vives

Varios

Història  de  l’Art

No hi ha llibre de text

Llengua  Castellana i Literatura

No hi ha llibre de text

Llengua  Catalana i Literatura

Llengua catalana i literatura 2n Batxillerat

978-84-218-5112-8

Casals

Editorial Casals S.A.

Matemàtiques II

BATXILLERAT MATEMÀTIQUES II

978-84-698-1349-2

Anaya Illes Balears

J. Colera Jiménez, M.ªJ. Oliveira González, R. Colera Cañas

Matemàtiques Aplicades a Ciències Socials II

BATXILLERAT MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS II

978-84-698-1379-9

Anaya Illes Balears

J. Colera Jiménez, M.ªJ. Oliveira González, R. Colera Cañas

Psicologia

No hi ha llibre de text

Química

Materials d’elaboració pròpia.

S’informarà a l’alumnat a la 1a classe del curs.

TIC

No hi ha llibre de text

Religió

NO  s’ha  de  comprar  el  llibre  de  les  matèries  optatives  fins  que  hi  hagi  confirmació  de  la  matrícula  per  part  de  l’Institut  al  començament  de  curs