Άρθρο: Σ-Χ-Μ-Ν                2011-12

Μ.Μ.Ε. , νέα μορφή εξουσίας;

Είναι γεγονός ότι στις μέρες μας, μία εποχή καταιγιστικών αλλαγών και γρήγορων ρυθμών ζωής, τα Μ.Μ.Ε. ασκούν καταλυτική επιρροή στην κοινή γνώμη και δίκαια χαρακτηρίζονται ως τέταρτη εξουσία. Τα Μ.Μ.Ε. ,δηλαδή ο τύπος ,η τηλεόραση, τα περιοδικά και το ίντερνετ αποτελούν μέσα πληροφόρησης αλλά και φορείς κοινωνικών και πολιτικών αξιών. Αλλά γιατί ασκούν τόσο μεγάλη επιρροή στον τρόπο ζωής των ανθρώπων και πως μπορεί ένας άνθρωπος να αντισταθεί στην ασφυκτικά κυρίαρχη επιβολή που ασκούν πάνω του τα Μ.Μ.Ε.

Αρχικά, πρέπει να επισημανθεί ότι τα Μ.Μ.Ε. είναι η κύρια πηγή πληροφόρησης, αλλά πολλές φορές λόγω πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων δεν γίνεται αντικειμενική αναπαραγωγή πληροφοριών αλλά μεσολαβεί το προσωπικό συμφέρον των δημοσιογράφων και των ιδιοκτητών των Μ.Μ.Ε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα κομματικά έντυπα, τα οποία δρουν για την ικανοποίηση των συμφερόντων των συγκεκριμένων πολιτικών φορέων. Επίσης πολλές φορές οι δημοσιογράφοι, για να καλύψουν κάποια γεγονότα και να ελέγχουν τις καταστάσεις, κατευθύνουν την κοινή γνώμη ώστε να μην αντιδρά και να συνεχίζει να είναι ναρκωμένη στις καταστάσεις που βιώνει.

Από την άλλη μεριά, οι δέκτες δεν θα πρέπει να δέχονται ό, τι τους προβάλλουν τα Μ.Μ.Ε. και να καταλήγουν φερέφωνα των δημοσιογράφων και των «δυνατών» που κρύβονται πίσω τους. Θα  πρέπει να ελέγχουν τις πληροφορίες με γνώμονα την λογική και την κριτική σκέψη. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να διασταυρώνουν τις πληροφορίες που δέχονται ώστε να μην πέφτουν θύματα παραπληροφόρησης. Επίσης σημαντικό ρόλο έχει και η εκπαίδευση: οι άνθρωποι θα πρέπει να ελέγχουν τις πηγές από τις οποίες δέχονται τις πληροφορίες και να τις κρίνουν αναλόγως ως αξιόπιστες και αναξιόπιστες. Τέλος σημαντικό επίσης είναι να καταγγέλλουμε όσους προσπαθούν να μας στερήσουν το δικαίωμα στην έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση, δηλαδή, όλοι ξέρουμε ότι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι στις μέρες μας δεν τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας με αποτέλεσμα να μην κάνουν σωστά την δουλειά τους. Έτσι εμείς θα πρέπει να κάνουμε κάτι και να μην μένουμε άβουλοι αφήνοντας το πρόβλημα αυτό να διαιωνίζεται, διότι η ανοχή είναι και συνενοχή.

Τέλος, είναι γεγονός ότι σήμερα τα Μ.Μ.Ε. αποτελούν μια μορφή εξουσίας, που συχνά αποδεικνύεται όχι μόνο "τέταρτη" αλλά και απόλυτα εξουσιαστική, που δεσμεύει τη σκέψη μας και μπορεί να μας παραπλανά. Αυτό διαπιστώνεται καθημερινά τόσο από τον τρόπο με τον οποίο προβάλλονται οι ειδήσεις από τα διάφορμα μέσα όσο και από τις κάθε είδους ψυχαγωγικές εκπομπές. Ωστόσο, αν εμείς  δρούμε με γνώμονα την λογική και την κριτική σκέψη, θα καταφέρουμε να έχουμε μια σωστή ενημέρωση και έτσι ο άνθρωπος δεν θα βομβαρδίζεται με πολλές και ανούσιες πληροφορίες.