PROGRAM    ODBORNÝCH    SEMINÁROV    2018/2019

 

Miesto a čas konania: seminárna miestnosť (administratívna časť KDD),

štvrtok 14.00 – 14.30 hod.

Dátum

          Autor

                            Téma

8.11.2018

Kuchta Milan, Doc. MUDr. CSc., mim. prof.

Mini-mikrokazuistiky z medicíny

22.11.2018

Vargová Veronika, Doc. MUDr., PhD.

Intraartikulárne kortikoidy v liečbe JIA

29.11.2018

Ferenczová Juliana, MUDr., PhD.

Rachitída včera a dnes

6.12.2018

Schuster Adriana, MUDr.

Ultrasonografia u detí – novšie možnosti

13.12.2018

Ostró Róbert, MUDr.

Genetická teória infekčných chorôb

3.1.2019

Smolová Jana, MUDr.

Histiocytóza

10.1.2019

Gáborová G., MUDr., Hribíková Z., MUDr.

téma rezervovaná

17.1.2019

Petrášová Miroslava, MUDr., PhD.

Manažment cudzích telies v GITe u detí

24.1.2019

Štátnice z pediatrie

 

31.1.2019

Pálková Ľubomíra, MUDr.

Interpretácia mikrobiologických vyšetrení

7.2.2019

Železník Ján, MUDr.

MLS – middle lobe syndrom

14.2.2019

Barkai László Lajos, Prof. Dr., DSc.

Risk factors, prevalence and screening for complications of diabetes in children and adolescents

21.2.2019

Gombošová Katarína, MUDr., PhD.

Nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD) - UpToDate

28.2.2019

Feketeová A., MUDr., Smolová J., MUDr.

Atypické pneumónie - UpToDate

7.3.2019

Štátnice z pediatrie

 

14.3.2019

Gerecová, Katarína, MUDr.

Komponentová diagnostika

21.3.2019

Miňová Martina, MUDr.

Hypoglykémie z pohľadu endokrinológa

28.3.2019

Šaligová J., MUDr., Potočňáková Ľ., MUDr.

Hypoglykémie ako prejav metabolických ochorení

4.4.2019

Štefková Petra, MUDr.

Simulátory v pediatrii

11.4.2019

Fajdelová Marianna, MUDr.

Kostné zdravie u detí s cystickou fibrózou

18.4.2019

Veľká noc

 

25.4.2019

Tóhátyová Alžbeta, MUDr., PhD.

Obezita a hypertenzia u stredoškolákov

2.5.2019

Drobňáková Simona, MUDr.

Úloha autoprotilátok v diagnostike autoimunitných ochorení

9.5.2019

Sádová Eva, MUDr.

Obštrukčné uropátie  - UpToDate

16.5.2019

Hnathová Iveta, MUDr.

Henochova – Schönleinová purpura