Detská fakultná nemocnica v Košiciach

 

Vás pozýva na

 

Odborné semináre DFN

v akademickom roku 2017/2018,

 

ktoré sú určené lekárom DFN, lekárom detských lôžkových zariadení, praktickým lekárom pre deti a dorast, lekárom pracujúcich

v špecializovaných pediatrických ambulanciách a ostatným záujemcom z radov odbornej verejnosti

 

 

Program

 

08.11.2017   Poslucháreň PA, Lekárska fakulta UPJŠ, SNP 1

14,00 – 15,30

 

1. Feketeová, J.

        Perioperačný manažment koagulácie v detskom veku

2. Hudáčková, D.:

        Profylaxia hepatitídy B

3. Panelová diskusia (Feketeová, J., Galóová, N., Hudáčková, D.)