PROGRAM    ODBORNÝCH    SEMINÁROV    2019/2020  

Miesto a čas konania: Knižnica II (školská časť KDD, 1. posch.),

štvrtok 14.00 – 14.30 hod.

poverená vedením kliniky: Doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.

Dátum

      Autor

                        Téma

3.10.2019

Vargová V.

Úvodný seminár (ŠDTP -štandardné diagnostické a terapeutické postupy)

10.10.2019

Gerecová K.

Komponentová diagnostika

17.10.2019

Miháliková P.

Nekróza podkožného tuku u novorodenca (kazuistika)

24.10.2019

Škapincová A.

RTG seminár:  Pleurálne výpotky

7.11.2019

Kaselyová L., Mazzotta C.

Intoxikácia paracetamolom (kazuistika + ŠTDP)

14.11.2019

Mráz M.

Nefrotický syndróm

21.11.2019

Feketeová J.

Neutropénie

28.11.2019

Feketeová A.

Pneumónie v detskom veku (ŠDTP)

5.12.2019

Petrášová M., Majlingová S.

Akútne krvácanie z horného GITu  (ŠDTP)

12.12.2019

Škapincová A.

RTG seminár: Akútna apendicitída

19.12.2019

Ostró R.

Primárne IDS s autoimunitou

9.1.2020

Kršiaková J., Ferenczová J.

Rabdomyolýza (kazuistika)

16.1.2020

Potočňáková L., Šeligová J.

Čo sa skrývalo za hypercholesterolémiou?

23.1.2020

Ferenczová J.

Nové možnosti liečby porúch  Ca-P metabolizmu

30.1.2020

Bánovčinová A.

Synkopa (ŠDTP)

6.2.2020

Dankovčíková A.

Diabetes a šport

13.2.2020

Železník J.

Bronchiálna obštrukcia (ŠDTP)

20.2.2020

Škapincová A.

RTG seminár: Možnosti diagnostiky ochorenia čriev v USG obraze I

27.2.2020

Miňová M.

Závažná hypothyreóza (kazuistiky)

5.3.2020

Sádová E.

CAKUT – postihnutie dolného segmentu

12.3.2020

Koľvek G.

IgA nefropatia – čo potrebuje vedieť pediater

19.3.2020

Kubejová K.

Tekutinová liečba (ŠDTP)

26.3.2020

Paľková Ľ.

Kazuistika

2.4.2020

Drobňáková S.

Uveitída ako extraartikulárna komplikácia juvenilnej idiopatickej artritídy

16.4.2020

Feketeová A.

Atypické infekcie respiračného traktu

23.4.2020

Škapincová A.

RTG seminár: Možnosti diagnostiky ochorenia čriev v USG obraze II

30.4.2020

Železník J.

Kazuistika

7.5.2020

Podhorská L., Smolová J. Petrášová M.

Hepato - pulmonálny syndróm

14.5.2020

Fajdelová M.

Modré skléry - čo za tým hľadať?

21.5.2020

Schuster A., Hnátová I.

Absces obličiek

28.5.2020

Sádová E.

Infekcie močových ciest (ŠDTP)

11.6.2020

Danková E.

Kožné zmeny a endokrinologická dysfunkcia