Detská fakultná nemocnica v Košiciach

 

Vás pozýva na

 

Odborné semináre DFN

v akademickom roku 2017/2018,

 

ktoré sú určené lekárom DFN, lekárom detských lôžkových zariadení, praktickým lekárom pre deti a dorast, lekárom pracujúcich

v špecializovaných pediatrických ambulanciách a ostatným záujemcom z radov odbornej verejnosti

 

 

Program

 

21.11.2017   Poslucháreň PA, Lekárska fakulta UPJŠ, SNP 1

14,00 – 16,00

 

1. Feketeová, J.

        Perioperačný manažment koagulácie v detskom veku

2. Hudáčková, D.:

        Profylaxia hepatitídy B

3. Panelová diskusia (Feketeová, J., Galóová, N., Hudáčková, D.)

 

 

13.12.2017  Poslucháreň PA  Lekárska fakulta UPJŠ, SNP 1

14,00 – 16,00

 

 

1.  Čarvaga Ľ. (NCZI, Bratislava):

     eZdravie - Elektronické zdravotníctvo

2.  Panelová diskusia  (Čarvaga, Ľ., Jenčo, I., Vinc, N.)

 

 

 

11.01.2018   Poslucháreň P4 Lekárska fakulta UPJŠ, SNP 1

14,00 – 16,00

 

1. Feketeová, A.,  Smolová, J.:

    Bronchiolitídy - uptodate liečebného a diagnostického  algoritmu

2. Záhorská, A.:

        Diagnostické a terapeutické postupy pri ADEM a diferenciálna

    diagnostika versus SM

3. Panelová diskusia (Feketeová, A., Smolová, J., Záhorská, A.,  

                                     Zavadilíková, E.)

 

 

28.02.2018 Poslucháreň P1 Lekárska fakulta UPJŠ, SNP 1

14,00 – 16,00

 

1.    Pisarčíková, M.,  Tischler, G.:         

          Kedy mám konzultovať intenzivistu?

2.   Baranová, A.:

          Autoimunitné encefalitídy

3.   Panelová diskusia  (Pisarčíková, M.,  Tischler, G., Baranová, A.)

 

21.03.2018 Poslucháreň P2 Lekárska fakulta UPJŠ, SNP 1

14,00 – 16,00

 

1.    Koman,  A., Bockanič, Ľ., Čižmárik, M., Gočik, M., Klapáčová, K.:

Cudzie telesá v dýchacích cestách a tráviacom trakte

2.   Rusnáková, S.:

          Možnosti využitia NIRS (near infrared spectroscopy) v starostlivosti

          o kriticky  chorých novorodencov

3.   Panelová diskusia  (Koman, A., Bockanič, Ľ., Majlingová, S., Krcho, P.)

                                             

18.04.2018  Poslucháreň P2 Lekárska fakulta UPJŠ, SNP 1

14,00 – 16,00

 

1.        Slovenská, H.:

      Likvorová diagnostika neuroinfekcií

2.         Kissová, G.:

      Antirabická vakcinácia

3.   Panelová diskusia  (Hudáčková, D., Zavadilíková, E., Kissová, G.)

16.05.2018  Poslucháreň P2 Lekárska fakulta UPJŠ, SNP 1

14,00 – 16,00

1. Pisarčíková, M.

        Rozbor úmrtnosti a príčin smrti na KPAIM za rok 2016

2. Kuchta, M., Bačová, S.

        Rozbor dojčenskej a detskej úmrtnosti v Košickom VÚC za rok 2016

3. Panelová diskusia  (Pisarčíková, M., Kuchta, M.)

 

 

13.06.2018  Poslucháreň PB Lekárska fakulta UPJŠ, SNP 1

14,00 – 16,00

 

1.   Gryboš S., Bockanič Ľ., Drahovský P., Šudák M., Janeski B.

      Atrézia pažeráka a tracheoezofageálna fistula – naše skúsenosti  

      a terapeutické postupy.

2.   Halušková V.:

          Vzácne tumory u detí

3.         Panelová diskusia (Bockanič, Ľ., Šudák, M., Galoová, N., Halušková, V.)

 

 

Účasť na seminároch má charakter kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a je ohodnotená CME kreditmi podľa metodiky ARS CME

 

 

           MUDr. I. Urbančíková, PhD., MPH                         doc. MUDr. M. Kuchta, CSc.                                          

                       generálna riaditeľka  DFN                                odborný garant