Matteplanering år 5 HT 2017

Maria Sandfjord MSD

Madelene Sjöholm MSM

Här hittar ni en mapp med startblocken till våra lektioner. ( lektionsinnehåll och dela av genomgångar)

https://drive.google.com/drive/folders/1maYDsDxVUclBsWnJKXrpeahnnPLD-5-x?usp=sharing 

Vecka

Område

5Mb

mån

MSD

5Ma

mån

5Ma

tis

5Mb

tis

5Mb

tors

5Ma

tors

MSM

5Mb

fre

5Ma

fre

Läxa till denna fredag

20

Träna inför prov

Träna inför prov

Prov kap 5 och 6

Prov kap 5 och 6

Programmering

Spelet klart

Programmering Spelet klart

Utgår pga tävling

Utgår pga tävling

Ingen läxa pga prov

21

Utgår pga simning

Programmering

kort lektion sänka skepp - koordinatsystem

utgår

Makey Makey

Makey Makey

Makey Makey

Makey Makey

Läxa 24

22

Genomgång av läxa Blandade uppgifter i Showbie

Lämna tillbaka prov

IUP- skrivning

Göra klart programmeringen

Programmering med fadderbarn

Jakob tar klassen ½

Programmering med fadderbarn

Utgår pga 9:ornas Show

Dela scratchspel

Genomgång av läxa

Blandade uppgifter i Showbie

Lämna tillbaka prov

IUP- skrivning

IUP- skrivning

Mayafolketstalsystem

Historiska talsystem

23

Historiska talsystem

Historiska talsystem

Heliga meddelanden

Övriga kluringar

Heliga meddelanden

Övriga kluringar

Lektion 2 Film Historien om 1

SMK-dag

SMK-dag

Städning

Historiska talsystem

FILM

Städning

Historiska talsystem

FILM

23

Mentorsdag

Skolavslutning

Sommarlov

34

Uppstart problemlösning

---

----

Problemlösning

Fadder-

runda +

----

Problemlösning

----

----

35

tal och räkning addition och subtraktion

---

Räkna kap 1.

Räkna kap 1.

Redovisa problemlösning

Kap 1 räkna klart

Starter

öva huvudräkning på appar

Kap1

Multiplikationstest

Venn-diagram s. 13 i matteboken

Multiplikationstest

Venn-diagram s. 13 i matteboken

Multiplikationsrepetition

36

Genomgång division

Genomgång division

Börja räkna

Räkna kap 1.2

Skriva alla led i uträkningarna.

Räkna kap 1.2

Skriva alla led i uträkningarna.

Räkna klart 1.2

Räkna klart

1.2

genomgång av läxan Problem

Lägerskolan

Genomgång av läxan Problem Lägerskolan

Läxa-.Huvudräkning och problem

37

Genomgång av multi och divi s.21-23 Räkna kap 1.3

Genomgång  tvåsiffriga faktorer

-----

-----

Genomgång  tvåsiffriga faktorer

Genomgång av multi och divi s.21-23 Räkna kap 1.3

Multiplikation Genomgång av läxan

räkna kap 1.3

Multiplikation Genomgång av läxan

räkna kap 1.3  

Läxa 1

Decimaltal

edqu

Bråkstart förtest

Genomgång  

Repetition och räkna kap 1.4

Bråkstart förtest

Genomgång

Kort lektion

Repetition och räkna kap 1.4

edqu

Multiplikation Genomgång av läxan

s. 36 gruppuppgift

Multiplikation Genomgång av läxan s. 36 gruppuppgift

Läxa 2

Decimaltal

Teater

Förtest

Grupproblem

Eftertest och förtest

Genomgång

Räkna 1.4

Eftertest

Grupproblem

Genomgång Räkna 1.4

Räkna 1.4 och 1.5

Redovisa läxan

Räkna

Redovisa läxan

Räkna

Gör en film där du räknar ut en division med förkortning.

40

Decimaltal

Räkna

räkna

Uppstart

Kort Showbie blad edqu/räkna

Uppstart

Kort Showbie blad

Edqu/räkna

genomgång räkna kap 2.1

genomgång räkna kap 2.1

Edqu

Gruppövning 63

FyrklöverRäkna klart kap 2.1 edqu

Gruppövning 63

Ingen ma-läxa pga NO-prov

41

Decimaltal

förtest

förtest

genomgång addition s. 63

Räkna 2.2

Utgår pga rep

Utgår pga studiedag

Utgår pga studiedag

Genomgång s. 63 räkna 2.2

Genomgång 2.3 och räkna

Läxa 3. Finns i Showbie

42

Decimalta

rep av multiplikation

Genomgång 2.3 och räkna

Räkna…

Multiplikationsuppställning faktorerr med flera siffror

Uppgifter på edqu

Räkna

Räkna klart 2,2 och 2,3

Multiplikationsgenomgång  med flersiffriga faktorer

Multiplikationsuppställning faktorer med flera siffror

Uppgifter på edqu

Test (edqu)

Räkna

Problemlösning

Problemlösning

Test edqu då testet blev fel förra gången

Läxa arbetsblad i showbie

43

 Ledigt

Ledigt

Genomgång av multiplikation med decimaltal

Test (edqu) Genomgång av multiplikation med decimaltal

Räkna 2:4

Räkna 2:4

Division 2:5

Division 2:5

Läxa: arbetsblad i Showbie

44

Höstlov

45

Decimaltal

Räkna 2:6

Räkna 2:6

Räkna 2:6 rep kap 1-2

Räkna 2:6 rep kap 1-2

rep kap1-2

rep kap1-2

Ma-prov Kap 1 och 2

Ma-prov Kap 1 och 2

Ma-prov Kap 1 och 2

46

Tid, bråk och statistik

Problemlösning

Problemlösning

Uppstart: tid och bråk 3:1

Räkna 3:1

Uppstar: tid och bråk 3:1

Räkna 3:1

Räkna 3:1

Räkna 3:1

Genomgång av Stapeldiagram och stolpdiagram

3:2

Räkna

Genomgång av Stapeldiagram och stolpdiagram

3:2

Räkna

Jämföra bråk

47

Statistik och läges-mått

Räkna 3:2

Räkna 3:2

Genomgång cirkel och linjediagram 3:3

Räkna 3:3

Genomgång cirkel och linjediagram 3:3

Räkna

Genomgång av lägesmått 3:4 Räkna 3:4

Genomgång av lägesmått 3:4

Räkna 3:4

Genomgång av läxa och prov

Genomgång av läxa och prov

Läxa10 i Showbie

48

Lägesmått

Genomgång Median

Räkna 3.5

Genomgång Median

Räkna 3.5

Gemensam uppgift som start

Räkna 3.6

Bingel

Gemensam uppgift som start

Räkna 3.6

Bingel

Utgår pga rep. musik

Räkna klart kap 3.6

Räkna 20 min 3.6 sedan

påbörja egen undersökning med tillkommande frågor

Räkna 20 min 3.6 sedan

påbörja egen undersökning med tillkommande frågor

49

Göra uppgifter till egna undersökningen

Göra uppgifter till egna undersökningen

fortsatt arbete med undersökningen

fortsatt arbete med undersökningen

Fyrklöver

Fortsätta med undersökningsfrågorna

Fyrklöver

Fortsätta med undersökningsfrågorna

Läxan

Räkna kamraters uppgifter

Se på film om ekvationer

Läxan

Räkna kamraters uppgifter

Se på film om ekvationer

Ingen läxa till vecka 50

50

IUP

Datalogiskt tänkande och ekvationer och algebra

EDQUtes

EDQU Testt

IUP

IUP

Julnötter

Dansshow

51

utgår

utgår

Utgår pga konsert och mentorsdag

Utgår pga konsert och mentorsdag

Julledig

Julledig

2

Avrunda och överslag

Studiestag

Studiestag

avrundning EdQu

avrundning EdQu

Räkna

problemlösning

Utgår pga IUP

samtal

Utgår pga IUP

samta

Utgår pga IUP

samta

-

3

Avrunda överslag med 4 räknesätt

Avrunda med addition och subtraktion

Räkna

Avrunda med addition och subtraktion

Räkna

på Musiktiden

Avrunda med addition och subtraktion

Räkna

30 min Avrunda med Multiplikation och division

Räkna

Avrunda med Multiplikation och division

Räkna

Räkna

Gå igenom läxa

Avrunda med Multiplikation och division

Räkna

Gå igenom läxa

Avrunda med Multiplikation och division

Räkna

Läxa 13

4

De fyra räknesätten

Problemlösning i par

 Repetera

4:4 Addition subtraktion

4:5 Multiplikation

4:6 Division

Repetera

4:4 Addition subtraktion

4:5 Multiplikation

4:6 Division

Repetera

4:4 Addition subtraktion

4:5 Multiplikation

4:6 Division

Repetera

4:4 Addition subtraktion

4:5 Multiplikation

4:6 Division

Problemlösning i par

(Vikarie)

Historien om 1

Film

(Vikarie)

Historien om 1

Film

(Vikarie)

Läxa 14

5

Ekvationer

Problemlösning

Genomgång av uttryck, variabel

läxan v4

Genomgång av uttryck, variabel

läxan v4

Räkna i showbie, bingel och edqu

Räkna i showbie, bingel och edqu

Problemlösning

Räkna i showbie, bingel och edqu

Gå igenom läxan

Räkna i showbie, bingel och edqu

Gå igenom läxan

Läxa 15

6

Geometri

vikarei räknat lite ekvationer

Uppstart Geometri kap 5.6

Geometri kap 5.1

Per vikarie

Uppstart Geometri kap 5.6

Geometri kap 5.1

Räkna kap 5:1 och 5:6

Räkna 5:1 och 5:6 samt bingel

Gå igenom läxa

Räkna 5:1 och 5:6 samt bingel

Gå igenom läxa

Läxa Ekvationer (diagnos)

7

Geometri

problemlösning s.193-194

Förtest längd.

Räkna 5.2

Starter grupproblem Räkna 5.3

Bingel

Förtest längd. Räkna 5.2

Starter grupproblem Räkna 5.3

Bingel

problemlösning s.193-194

Läxa

Göra klart till 5.3

Bingel

Edqu ev area

Läxa

Göra klart till 5.3

Bingel

Edqu ev area

Läxa 17

8

Vikarie

Fortsätta med problemlösning s. 194 eller s. 150

Skala 5:4

Vinkla

5:5

Skala 5:4

Vinkla

5:5

Fortsätta med problemlösning s. 194 eller s. 150

Läxa

Räkna klart 5:4 och 5:5

Läxa

Räkna klart 5:4 och 5:5

Läxa 18

9

Sportlov

10

Geometri

Problemlösning

251 - 252

FAT-test

FAT-test

Diagnos

Edqu eller bingel om man blir klar.

Diagnos

Edqu eller bingel om man blir klar

Problemlösning

251 - 252

Programmering

Programmering

Läxa 19

11

Geometri

Räkna 5.8

Genomgng läxa

Genomgång triangelsn area

Räkna 5.7

Räkna 5:7 och 5:8

Genomgång läxa

Genomgång triangelsn area

Räkna 5.7

Räkna klart 5:7-5:8

Räkna 5:7-5:8

Läxgenomngång

Programmering

Läxgenomngång

Programmering

Läxa 20

12

Rep geometri

Räkna edqu triangelns area eller jobba ikapp

Kängrumatte Problemlösningstävling

Rep geometri eller fördjupning

Kängrumatte problemlösningstävling

Rep geometri eller fördjupning

Räkna edqu triangelns area eller jobba ikapp

Läxgenomngång

Programmering

Läxgenomngång

Programmering

Finns i showbie

13

Volym

Läxgenomgång

Läxgenomgång

Genomgång

6:1 och 6:2

Rep och räkna 6:1 och 6:2

Klar räkna EDQU volym

Genomgång

6:1 och 6:2

Rep och räkna 6:1 och 6:2

Klar räkna EDQU volym

Utgår på SMKtalang

Långfredag

Långfredag

14

Påsklov

15

Problemlösning geometriska former

Genomgång vikt 6.3

Genomgång 6.4

Bingel och Edqu  när man är klar

Genomgång vikt 6.3

Genomgång 6.4

Bingel och Edqu  när man

Problemlösning

Programmering

Programmering

Läxa 21

Utgår pga rep

Läxgenomgång

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling lösa varandras frågor

Läxgenomgång

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling lösa varandras frågor

Utgår pga konsert

Utgår pga schemabrytandedag

Utgår pga schemabrytandedag

Läxa 22

17

Räkna

6:4

Läxgenom- gång

Fyrklöver algoritmer

6:4

Fyrklöver algoritmer

6:4- fördjupning

20 min lektion pga 4:an Musikal

Läxgenomgång

Fyrklöver

Fyrklöver algoritmer

6:4

fördjupning

och

EDQU

Fyrklöver algoritmer

Problemlösning

Tänk och räkna s. 280

Problemlösning

Problemlösning,

Räkna Edqutävling

Läxa 23

18

LOV

LOV

Lov

Lov

Programmering

Programmering

Starter Area sammansatta figurer

(6A s. 63)

Programmering

Starter Area sammansatta figurer (6A s. 63)

Programmering

Ingen läxa

19

Programmering

Programmering

Programmering

Programmering

LOV

LOV

LOV

LOV

Ingen läxa