Lze principy tzv. převrácené třídy využívat i v české škole?

Otázky:

B. Brdička:

Řekl bych, že naším největším problémem bude ne, že někdo není vybaven, ale že se nechce učit. I tam, kde již mají vybavení 1:1 není vůbec samozřejmé, že se žáci s pomocí tutoriálů budou mimo školu sami vzdělávat. Ten hlavní problém je v tom, jak si stanovujeme cíle. Dokud bude cílem naučit se látku danou osnovami (standardy) a důvodem zkoušení či testování, nehneme se. Je třeba si za konečný cíl dát budování pro současný svět potřebných kompetencí a žáky přesvědčit, že jim to k něčemu bude. Není to snadné! Pak může být cílem třeba výroba vlastních tutoriálů žáky, jak jsem to v praxi měl příležitost vidět právě v Čakovicích ve škole paní Boháčkové.

Video: http://www.youtube.com/watch?v=4a7NbUIr_iQ 

Kniha Flip your classroom: reach every student in every class every day, autoři Aaron Sams a Jonathan Bergman poskytuje opravdu spoustu informací, končí Často kladenými dotazy, kde se objevují přesně ty otázky, které jsou uvedeny nahoře (kromě čtvrté). Nabízejí řešení zejména otázky č. 2 a 3.

V knize mluví o tom, co všechno dělali, když s flipped classroom začínali, o tom jsme myslím zatím vůbec neuvažovali, co udělat před tím, než začnu něco převracet - “strávili jsme velké množství času, abychom naučili naše studenty sledovat videa efektivně. Nutili jsme je vypnout ipody, telefony a další věci, které by je mohli rušit při sledování videa. Učili jsme je, že mají možnost “pauzovat” a “přetočit” si to video. Učili jsme je zmáčknout pauzu, když si dělali poznámky. Naučili jsme je používat Cornelovu metodu zápisků…

Kromě toho, že vysvětlují, co to převrácená třída je, říkají také, že: ”Převrácení třídy je spíš o stylu myšlení: přesměrování pozornosti (použito slovo attention, nevím, jestli ho takhle překládám dobře) od učitele a přenesení té pozornosti na žáka.”

Mluví o délce videí - to je taky zajímavé, dřív natáčeli celé hodiny, nyní videa zkracují na 10 - 15 minut a rádi by je měli max 5 minut dlouhá.

Je tam toho víc, ale já ji čtu teprve od rána, víc jsem toho projít nestihla … nakonec se tam dostávají k něčemu jako převrácená mistrovská třída, zřejmě jde o míru personalizace, zmiňují se o tom, že není nutné, aby všichni sledovali stejná videa …

Tihle dva autoři začali s flipped classroom v roce 2006/7.