DESCRIPCIÓ

Des de la biblioteca es proporciona una formació inicial en la utilització de la informació i s’aprenen continguts referents a la localització i recuperació de la informació, les característiques de les fonts informatives i els criteris més destacats per a la seva valoració.

CONTINGUT:

En el crèdit  Aprendre a Aprendre els alumnes coneixen el funcionament bàsic de la biblioteca del centre, així com les seves normes d’ús: aprenen a saber buscar en el lloc adequat la informació que busquen, coneixen el codi decimal que és internacional i els catàlegs informatitzats,  coneixen els diferents tipus de documents que hi ha i fan pràctiques d’ús de diferents tipus de documentació, especialment la diferent tipologia de diccionaris, enciclopèdies i altres monografies de caràcter general, practiquen la lectura d’índex, fan fitxes bibliogràfiques, s’inicien en la elaboració de treballs, busquen biografies en diferents formats i resumeixen la informació essencial,  fan de bibliotecaris i descobreixen la necessitat d’aprendre a valorar i respectar la biblioteca en si mateixa: l’ordre, el silenci, la precisió, etc.