Ďakujeme za finančné dary

Nadácia SPP, Mlynské Nivy 44/a, 825 11  Bratislava                                             1 200,00 €

Anna Šoltésová, Ul. Jána Hollého 9, 071 01  Michalovce                                           200,00 €

Anna Stropkovičová, Kyjevská 15, 071 01 Michalovce                                             500,00 €

Okresná prokuratúra Michalovce, Námestie Slobody 3, 071 01  Michalovce              15,00 €

Ďakujeme za vecné dary

HARTMANN-RICO spol. s r. o., Einsteinová 24, 851 01  Bratislava                           488,47 €

Občianske združenie EKOPATRIA                                                                    505,30 €