Ďakujeme za finančné dary v roku 2019

Nadácia VÚB – projekt ,,Návrat k tradíciám“, účelové FP                         2 040,00€

Nadácia Pontis – projekt ,,Spoločne ku krajším zážitkom“, účelové FP       230,00€

Dobrex spol. s r. o.                                                                300,00€

Nadácia Orange                                                                220,00€

Ďakujeme za vecné dary v roku 2019

Q-MEDICAL  s.r.o. Košice (pracovné odevy)                                              1 000,05€

Občianske združenie EKOPATRIA Michalovce (2 x počítače)                 1 086,80€

Občianske združenie EKOPATRIA Michalovce (notebook)                        549,00€