Jalpaiguri Government Engineering College

Jalpaiguri, West Bengal 735102

Department of Computer Science & Engineering

Summer Interns - 2017 [Batch 2014-2018]

Sl No

Institute/ Organization

Mentor

Students

1

ISI, Calcutta

Dr. Umapada Pal

Dr. Palaiahnakote Shivakumara

Sanket Biswas, Suvojit Manna

2

Indian National Academy Of Engineering

(ISI, Calcutta)

Dr. Nikhil R. Pal

Ankita Pal

3

IIT, Kharagpur

Dr. Plaban Kumar Bhowmick

Sampriti Ganguly, Susmita Dutta

Dr. Sourangshu Bhattacharya

Riyanka Kundu

4

IIT, Madras

Dr. V. Kamakoti

Barun Birendra Kumar Gupta, Deep Bhattacharjee

5

IIT, Varanasi

Dr. Sukomol Pal

Sayan Kr. Pal

6

IIT, Guwahati

Dr. Santosh Biswas

Rajdeep Adhikary, Priti Gupta

Dr. T. Venkatesh

Souvik Sahu, Abhishek Choudhary

7

IIT, Mandi

Dr. Shubhajit Roy Chowdhury

Abhirash Barnwal

8

IIEST, Shibpur

Prof. Apurba Sarkar

Subham Khan

Prof. Malay Kule

Monibur Rahaman

9

NIT, Durgapur

Dr. Dakshina Ranjan Kisku

Koushik Pal

Dr. Nanda Dulal Jana

Sanjay Kumar Singh, Ripan Biswas, Sujay Mandi, Sourav Bauri

10

Jadavpur University

Dr. Dipankar Das

Bappaditya Das, Soumyadeep Debnath, Avijit Mondal, Abdul Kader Hasnine, Anindyasundar Ghorai, Priyabrata Kundu, Prantik Guha, Nitai Pal, Avik Sinha

Dr. Subhadip Basu

Anuran Pandit, Sushmita Sarkar, Nishant Kumar, Subham Sarkar, Niraj Kumar Pandey

Dr. Anusua Sarkar

Oliviya Das, Sunetra Ghosh, Sumitra Basu, Sarbbeswar Dey

Prof. Saswati Mukherjee

Rakesh Mondal, Arbind Limboo,  Rajesh Baski

Dr. Ram Sarkar

Sk. Abdul Aziz, Pritam Choubey,  Rohit Ranjan, Anirvan Sarkar, Bachhu Manna, Jitendra Nath Dalal

11

Amity University, Kolkata

Prof. Dhrubasish Sarkar

Sarbani Patra, Dhanraj Rathi, Rituparna Saha

12

Variable Energy Cyclotron Centre,

Kolkata

Gaurav Saxena

Souvik Roy

13

Jalpaiguri Government Engineering College

Dr. Dipak Kumar Kole

Somdutta Das, Sabyasachi Samadder, Noor Salim Gazi, Nilu Singh, Sahin Ahamed

14

Cyware Labs, Bangalore

Akshat Jain

Anindya Sharma

Somnath Rakshit

15

Embitel Technologies, Bangalore

-

Rohit Panda

16

VIR Softech, Noida

-

Pronab Mukherjee, Anweshan Chakraborty

17

Inter Globe Technologies, Gurgaon

-

Subham Kumar Jha

18

TenPi Technologies, Kolkata

Anil K Shaw

Saptarshi Das, Akash Kumar Singh, Avik Sinha

19

GeekforGeeks

-

Harsh Agarwal

20

BHEL

Amitava Chakrabarti

Sourav Pal