Лабораторна робота №2:

“Вимірювання сил”.


Мета.

Освітня. Відпрацювати навички розрахунку рівнодійної сил. Переконатися на досліді, що рівнодійна сил, прикладених до тіла, дорівнює векторній сумі цих сил.

Розвиваюча. Розвивати предметну компетентність, абстрактне та логічне мислення.

Виховна. Виховувати культуру проведення експерименту, та його оформлення.

Тип уроку. Формування знань, умінь, навичок.

Прилади та матеріали для роботи з учнями:

План

  1. Актуалізація опорних знань.
  2. Лабораторна робота №2: "Вимірювання сил".
  3. Запитання до уроку.
  4. Домашнє завдання.
  5. Для допитливих.

Хід уроку


  1. Актуалізація опорних знань.

Перевірка розв’язків домашніх задач за зразком:

Задача 19.6. Вправа 11 №2. Якщо видовжити пружину на 0,12 м, то виникає сила пружності 0,004 кН. На скільки треба подовжити пружину, щоб сила пружності дорівнювала 10 Н?

Задача 19.7. Запряжка собак рівномірно тягне горизонтальною дорогою санки, маса яких 500 кг. Коефіцієнт тертя дорівнює 0,1. З якою силою собаки діють на санки? (В: 500 Н)

Усне опитування:

Запитання 19.1. Без якої сили неможливо зрушити будь-який предмет?

Запитання 19.2. Як зміниться сила тертя ковзання при переміщенні вантажу по горизонтальній поверхні, якщо силу нормального тиску збільшити в 4 рази?

Запитання 19.3. Силу нормального тиску при переміщенні вантажу по горизонтальній поверхні зменшили у 5 разів. Як змінився коефіцієнт тертя ковзання?

Запитання 19.4. До якого моменту зростає швидкість руху парашутиста під час затяжного стрибка?

Запитання 19.5. Відомо, що швидкість кульки,яка рухається під дією сили тяжіння, при наближенні до землі збільшується, а швидкість дощової краплі, навпаки, зменшується. Поясніть це явище.


  1. Лабораторна робота №2: "Вимірювання сил".

Мета. Виміряти за допомогою динамометра силу тяжіння й силу тертя ковзання; переконатися на досліді, що рівнодійна сил, прикладених до тіла, дорівнює векторній сумі цих сил.

Обладнання: штатив з двома муфтами, дерев’яна лінійка, дерев’яний брусок масою 300-400 г із гачком на торці, дошка фанерна з трьома вбитими цвяхами, три нитки з петлями, два аркуші паперу, скоч, транспортир, лінійка учнівська.

Хід роботи

Визначте ціну поділки й межі вимірювання шкали динамометра.

Всі результати вимірювань заносьте до таблиці:

Вага бруска

Р, Н

Сила тертя ковзання,

F, H

Сила натягу нитки

Т1, Н

Сила натягу нитки

Т2, Н

Рівнодійна сил Т1 і Т2

F, H

1

---------------

---------------

---------------

---------------

2

---------------

3

---------------

4

---------------

---------------

---------------

Дослід 1. Підвісьте брусок до гачка динамометра й виміряйте вагу бруска.

Дослід 2. За допомогою динамометра виміряйте сили Т1 і Т2.

Дослід 3. За допомогою динамометра виміряйте сили Т1 і Т2.

Дослід 4. Покладіть брусок на дерев’яну лінійку. Виміряйте силу тертя ковзання, що діє на брусок.


  1. Запитання до уроку.

Запитання 20.1. Динамометр було проградуйовано на екваторі. Чи буде вага, виміряна цим динамометром на полюсі, така сама, як на екваторі?


  1. Домашнє завдання.

Домашня лабораторна робота №2: “Вимірювання сил”.

Задача 20.1. На тіло діють сили F1=3H, F2=3H. Визначте модуль і напрямок рівнодійної цих сил, якщо кут між ними становить: а) 900; б) 600.

Усне опитування по запитаннях до уроку.


  1. Для допитливих.