Szkolny zestaw programów nauczania w Publicznym Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach

w roku szk. 2016/2017

Przedmiot

Tytuł programu

Autor

Numer programu
w zestawie

Uwagi

Język polski

Świat w słowach i obrazach : program nauczania języka polskiego dla gimnazjum

Teresa Bugajska , Maria Gudro, Małgorzata Małachowska , Elżbieta Tomińska , Teresa Zawisza-Chlebowska , Maria Magdalena Wojtarska  

PG –38/06/09

Kl. 3

Bliżej słowa , program nauczania języka polskiego dala klas 1-3

E. Horwath , G..Kiełb

Gramatyka stylistyka

PG-63/06/15

Kl.1-2

Język angielski

Program nauczania gimnazjum (III.1) –nowa podstawa programowa

Ewa Lewandowska , Barbara Maciszewska, B. Czarnecka-Cicha

PG-50/06/09

Kl.1-3

Język niemiecki

Program nauczania j .niemieckiego w kl. I-III gimnazjum (Graffiti –kontynuacja)

Paweł Piszczatowski

PG-62/06/11

Kl.3

Program Nauczania j, niemieckiego w kl. I-III gimnazjum Poziom III.O –dla początkujących

Marta Wawrzyniak

PG-41/06/11

Kl.3

Aktion Deutsch. Program nauczania języka niemieckiego w gimnazjum .dla początkujących (III. O) kontynuujących naukę (III.1)

Paweł Piszczatowski

PG-68/06/09

Kl.1-2

Muzyka

Program nauczania muzyki w gimnazjum

Dorota Krawczyk

PG- 64/06/15

Kl. 1

Plastyka

Bliżej sztuki

Beata Mikulik

PG- 49/06/09

Kl. 1

Historia

Historia. Program nauczania dla gimnazjum

Elżbieta Maćkowska

Pg- 42/06/09

Kl. 3

Bliżej Historii. Program nauczania historii w gimnazjum

Anita Plumińska-Mieloch, Katarzyna Blachowska

PG- 65/06/17

Kl.1-2

Wos

Bliżej świata . Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum

Maria Wesołowska –Starnowska , Witold Starnawski

PG.- 55/06/15

Kl.2-3

Geografia

Program nauczania geografii dla gimnazjum ,,Planeta Nowa ‘’

Ewa Maria Tuż

Dawid Szczypiński

PG-43/06/09

Kl. 1-3

Biologia

Biologia program nauczania dla gimnazjum

Jolanta Loritz-Dobrowolska,

Elżbieta Sedzianis ,

Ewa Wierbiłowicz

PG- 44/06/99

Kl. 3

Program nauczania biologii w gimnazjum – Puls życia

Anna Zdziennicka

PG- 66/06/15

Kl.1-2

Chemia

Program nauczania chemii w gimnazjum . Chemia Nowej Ery

Teresa Kulawik

Maria Litwin  

PG- 52/06/09

Kl. 1 –3

Fizyka i astronomia

Program nauczania fizyki w gimnazjum ,, Spotkania z fizyką’’

G.Francuz-Ornat,T.Kulawik

PG- 45/0609

Kl. 1-3

Matematyka

Matematyka wokół nas . Program nauczania matematyki w kl. 1-3

Anna Drążek

PG- 53/06/09

Kl. 3

Programu nauczania matematyki w gimnazjum

Agnieszka Kamińska i Dorota Ponczek

PG- 67/06/15

Kl. 1-2

Informatyka

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Grażyna Koba

PG-46/06/09

Kl.1

Wychowanie Fizyczne

Koncepcja edukacji fizycznej ,, Zdrowie –Sport-Rekreacja ‘’. Program nauczania i propozycja zajęć fakultatywnych.

Program autorski wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu piłki siatkowej I-III gimnazjum. Program szkolenia z piłki nożnej dla uczniów dla klas I –III Publicznego Gimnazjum w Białobrzegach    

U.Kierczak ,J  Jonata

Grażyna Kazała

Karol Motyka

PG- 54/06/09

PG- 59/06/10

PG –60/06/10

Kl.1-3

Religia

Pójść za Jezusem Chrystusem

Red. Ks. Stanisław Łabendowicz

PG- 23/09/02

Kl.1-3

Edukacja dla Bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa. Program nauczania dla gimnazjum.

Bogusława Breitkopf, Dariusz Czyżow.

PG- 69/ 06/16

Kl.2

Zajęcia artystyczne

Zajęcia artystyczne .Szkolne zespoły muzyczne. Program nauczania

Zajęcia Artystyczne .Program nauczania zajęć plastycznych .Osobisty kontakt z dziełami sztuki:

Zajęcia Artystyczne .Program nauczania zajęć plastycznych, Szkolna pracownia artystyczna

Agata Steczkowska

Beta Mikulik

Beata Mikulik

PG-57/06/10

Kl.2-3

Zajęcia Techniczne

Zajęcia techniczne . Program nauczania dla gimnazjum

Urszula Białka

PG-58/06/10

Kl.2-3

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości program nauczania dla klas 1-3 Gimnazjum

Teresa Król

PG- 25/09/03

Kl. 1-3