Velædle og Velbyrdige

Velædle og Velvise

Høytærede Herre Præsident

Borgemester og Raad!

 

 

Den forefaldende Ruptur og Revolte som daglig skeer i mit Huus af den gemeene Mand her i Staden over extra Skattens Afgiftt, giver mig Anleedning til, at anmode de Høytærede Herrer, det De befaler de beskikkede Kiemnere for extra Skattens Hævelse, at indeholde med ald Execution imod de mindst formuende og gemeene Folk, paa een Maaneds Tid og indtil videre, paa det mand imidlertid kand andrage Deres Klagemaale og dets angaaende kand erholdes nermere Høye ordres. – Jeg forbliver med megen Consideration

                                                                                 

Den Respective Magistrats

                                                                                                                               Hans …??

                                                                                                                               Cicignon

 

Bergen

Den 2den Marty

1765

 

Til Magistraten

 

Kjelde: Bergen Byarkiv, Magistraten