iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1961 / október / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1961. október

Összeállította: Sulyok Márk ( 2013.)

Október elsejei keltezéssel Ignotus_Pál illegalitásban élő író levelet írt az ENSZ főtitkárához a még börtönben lévő politikai foglyok szabadon bocsátása érdekében.

Magyarországot beválasztották a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség kormányzótanácsába.

Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának főtitkára Budapestre érkezett.

Magyar–francia tudományos együttműködési egyezményt írtak alá.

Az Indiai Köztársaság alelnöke budapesti látogatást tett. A politikus jogtudóst         az ELTE díszdoktorává avatták.

A hónap legjelentősebb belföldi eseménye, hogy az Országgyűlés  őszi ülésszakán elfogadták, majd kihirdetésre került a második ötéves tervről szóló törvény.  A második ötéves terv időszaka ez év január elsején már elkezdődött.

Októberben Budapesten tartották mintegy száz ország küldötteinek részvételével a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség tanácsülését.

A hónap legjelentősebb nemzetközi eseménye az SZKP XXII. kongresszusa, amely október 17-31. között, Moszkvában ülésezett. A kongresszuson felszínre került a szovjet-kínai ellentét, nyilvánossá vált a nemzetközi kommunista mozgalom nagy szakadása. Új pártprogramot fogadtak el, mely szerint megkezdődik a Sztálin-kultusz maradványainak felszámolása. A KB első titkárává  ismételten Hruscsovot választották. Sztálin holttestét eltávolítják a Lenin-mauzóleumból.

Torinóban aláírták az Európai Szociális Chartát. Hazánk és a  keleti blokk országai nem írták alá az egyezményt.

Az ‘56-os magyar forradalom 5. évfordulója alkalmából külföldön több helyen megemlékezést tartottak: New Yorkban a Hunter College épületében, Párizsban és Grazban. A megemlékezés kapcsán Buenos Airesben a szovjet követséget kátránybombával, Rómában a szovjet kereskedelmi hivatal épületét Molotov-koktéllal dobták meg.

Berlinben megünnepelték az NDK megalakulásának 12. évfordulóját.

Ebben a hónapban halt meg Grősz_József kalocsai érsek és  Korda_Zoltán magyar származású angol filmrendező és producer.

Bemutatták Nádasy László Megöltek_egy_lányt című filmjét.

Befejeződött Budapesten a Zeneakadémián a Liszt-Bartók zongoraverseny, melynek győztese Gabos Gábor lett.

Dimitrij_Sosztakovics, világhírű szovjet zeneszerző magyarországi látogatást tett.

Liszt_Ferenc születésének 150. évfordulóján emlékkiállítást rendeztek a Zeneakadémián.

A Szépművészeti_Múzeum most helyreállított barokk csarnokában a modern szoborgyűjtemény kapott helyet.

A Columbia Records felvette Bob_Dylan első albumát.

Az osztrák-magyar válogatott labdarúgó mérkőzés a Praterstadionban 2:1-es osztrák győzelemmel végződött.

Budapesten új csuklós villamoskocsit helyeztek forgalomba, amelyet a Fõvárosi Villamosvasút dolgozói terveztek és készítettek. A tervezők gondoltak a tűsarokra is - a padlózat nem bordás, hanem gumilemez.

Havilap szemle

Kortárs

Irodalmi és kritikai folyóirat -  V. évf. 10. sz. 1961. október

Lengyel József: Igéző (kisregény)

Váci Mihály: (versek)

Gerelyes Endre: Hajnalban vált a vad (elbeszélés)

Ágh István: Búzavirágok kéklenek (vers)

Bihari Sándor: Anyám zsoltára (vers)

Klaniczay Tibor: Történelmi téma - szocialista regény (tanulmány)

Bencze József: Kovács (vers)

Demény Ottó: (versek)

Sinka István: Pálinkafőzők (versrészlet)

Örvös Lajos: Pityuéknál (elbeszélés)

Mátyás Ferenc: (versek)

Takács Imre: Születésnapi ének (vers)

Kun Béláné: További esztendők (részlet a  “Visszaemlékezések “ című könyvből)

Sipos Gyula: (versek)

Simon Emil: Hegyek márciusban (vers)

Csanády János: (versek)

Veres Péter: “Ki mit őriz, abból él” (regényrészlet)

Fórum

B. Nagy László: A nemzeti jelleg és a film

Kassák Lajos: Önarckép -  háttérrel (III. rész)

Napló

Diószegi András: Illyés őszikéi

Szemle

Béládi Miklós: Tamási Áron: Játszi remény

Juhász Mária: Mezei András: Torlódó idő

Tóth Sándor: Berda József: Így igaz

Almási Miklós, Németh Tibor György, Fenyő István, Tüskés Tibor, Szalay  Károly  írásai  (jegyzetek könyvekről)

Tükör

E. Fehér Pál: A kártékonyság dicséreti

Kiss Ferenc: Az irodalmi színpadok ügyében

Lőrincze Lajos: Édes anyanyelvünk

Szeberényi Lehel: Pompéry János másodok élete

Rajzok

Blahos Rudolf rajza

Czóbel Béla rajza

Ferenczy Béni rajza

Hubert Montarier rajza

Kronologikusan rendezett eseménylista

1961. október 1.    Ignotus Pál író levelet ír az ENSZ főtitkárához a még börtönben lévő politikai foglyok szabadon bocsátása érdekében.

1961. október 3.    Meghalt Grősz József kalocsai érsek.

1961. október 5.    Magyarországot beválasztják a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség   kormányzótanácsába.

1961. október 10. Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának főtitkára Budapestre érkezik.

1961. október 15. Budapestre érkezik az Indiai Köztársaság alelnöke.

1961. október 16. Magyar–francia tudományos együttműködési egyezményt írnak alá.

1961. október 17. Kihirdetik a második ötéves tervről szóló törvényt. Az Indiai Köztársaság alelnökét az ELTE díszdoktorává avatják. Moszkvában megkezdődik az SZKP XXII. kongresszusa.

1961. október 19. Bemutatják Nádasy László Megöltek egy lányt című filmjét.

1961. október 22. Torinóban aláírják az Európai Szociális Chartát. Magyarország és a keleti blokk országai nem írják alá az egyezményt.

1961. október 23. A magyar forradalom 5. évfordulója alkalmából külföldön több helyen megemlékezést tartanak. Meghalt Korda Zoltán, magyar származású angol filmrendező.

1961. október 31. Befejeződik az SZKP XXII. Kongresszusa. A KB első titkára ismét Nyikita Hruscsov. A  KB döntése alapján Sztálin holttestét eltávolítják a Lenin-mauzóleumból.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére


20 |vissza a lap tetejére

Napi kronológiai gyűjtés

Az Elnöki Tanács, saját kérésére, felmenti Olt Károlyt, az ÁEH elnökét; utódává Prantner Józsefet nevezik ki.

Napilap szemle

Népszabadság

1961. október 20, péntek

XIX. évfolyam, 250. szám

A hónap meghatározó eseménye uralja a napi híreket is: Moszkvában  tanácskozik  a kommunizmus építőinek kongresszusa.

A világérdeklődés középpontjában álló  SZKP XXII. kongresszuson megkezdődött az első három napirendi pont vitája. Elhangzott Csou En-Laj, Gomulka és Thorez elvtárs felszólalása.

Hazánk is az SZKP XXII. kongresszusára figyel. Az ülésezés ideje alatt a magyar gyárak, vállalatok brigádjai kongresszusi versenyt szerveznek, többek között a Ferencvárosi Pályaudvar, a Lenin Kohászati Művek, a Csepel Autógyár, a 41-es Építőipari Vállalat, az Óbudai Gázgyár brigádjai. A kongresszus tiszteletére a dolgozók lerövidítik a teljesítési határidőt, többlet munka elvégzését vállalják. A munka közben az üzemi pártszervezetek  ismertetik a dolgozókkal a kongresszus eseményeit,  dokumentumait. A versenyből kiemelkedett a sztálinvárosi hengerde egyik brigádja,  amely jutalmul felveheti a XXII. Kongresszus szocialista lakatosbrigád kitüntető nevet.

A Kossuth-díjas Bártfai Sándor, a karcagi Lenin Tsz  elnöke cikket ír a kukoricatermesztés jelentőségéről. Miután tanulmányozta az SZKP KB mezőgazdaságról szóló beszámolóját, felismerte, hogy hazánkban is növelni kell a kukoricatermelést, s ennek legmegfelelőbb helyszíne a Kunság. Visszaemlékezik arra, hogy 3 éve Hruscsov elvtárs látogatást tett Karcagon, s az első szava  a kukorica, illetve a siló volt. Meggyőződése szerint a tsz-tagok kötelességüknek érzik, hogy mindent megtegyenek a tsz felemelkedéséért, s szerény munkájukkal hozzájáruljanak ahhoz a közös, nagy munkához, amely eredményeképpen a szocialista országok eljutnak a kommunizmusba. Kapcsolódó hír, hogy magyar szakemberek keresztezéssel hibrid kukoricát állítottak elő, amely 30 %-kal nagyobb termést hoz.


21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források