iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1947 / január / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1947. január

Kronológia

január 1. - „A reakció legveszedelmesebb része az, amely elsősorban a Kisgazdapártba befurakodva, a kormányzáson, a koalíción belül folytatja harcát a demokrácia ellen”, mondja Rákosi Mátyás az SzN-nek (Szabad Nép) adott újévi interjújában. A katolikus egyház vezetői távol maradnak a köztársasági elnök újévi fogadásától. Németországban hatályba lépnek a Bizóniára vonatkozó megállapodások: a politikai megosztottság fenntartása mellett gazdaságilag egyesítik az amerikai és a brit megszállási övezetet.

január 3. - Virág Ferenc pécsi megyéspüspök felhívással fordul papjaihoz a templomok meggyalázása ügyében.

január 4. - A Magyar Közösség-összeesküvésben való részvétel vádjával az ÁVO letartóztatja Csicsery-Rónay Istvánt, az FKgP Külügyi Osztályának vezetőjét. Hannoverben megjelenik a Der Spigel c. képes magazin első száma; kiadója és főszerkesztője Rudolf Augstein.

január 5. - A BM (Belügyminisztérium) hivatalos közleményt ad ki egy köztársaság-ellenes összeesküvés leleplezéséről. Főbűnösökként Donáth Györgyöt, Szent-Iványi Domokost, Szent-Miklósy Istvánt, Arany Bálintot, Kiss Károlyt, Héder Jánost és Saláta Kálmánt nevezik meg, akik, Szent-Iványi kivételével, a „Magyar Testvéri Közösség” nevű titkos szervezet tagjai voltak, katonai vezetőjük Dálnoki Veress Lajos vezérezredes. Révai József az SzN (Szabad Nép) Összeesküvők és cinkosok” c. vezércikkében nyíltan hadat üzen az FKgP-nek

január 7. - Az FKgP képviselőcsoportja határozatban ítéli el az „összeesküvést”. Csehszlovákia elvben elfogadja, hogy a lakosságcserével kapcsolatos kérdéseket közvetlen, kétoldalú tárgyalásokon vitassák meg.

január 8. - A VKM (Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium) nyilvánosságra nem hozott rendelete az ország valamennyi iskolájában engedélyezi a GYOE (Gyermekbarátok Országos Egyesülete) úttörőmozgalom szervezését.

január 9. - Az MKP (Magyar Kommunista Párt) PB (Politikai Bizottság) szerint „követelni kell az érintett képviselők és Mistéth lemondását”. A rozsnyói püspöki helynök Josef Berán prágai érsek közbenjárását kéri a magyarok deportálásával kapcsolatban. Az erdélyi MNSZ (Magyar Népi Szövetség) keretén belül létrehozzák a tanácsadó szervként működő Országos Művészeti Bizottságot. Londonban meghal Mannheim Károly (Karl Mannheim) szociológus, filozófus, a tudásszociológia úttörője.

január 11. - Az MKP (Magyar Kommunista Párt) KV (Központi Vezetőség) ülésén Rákosi Mátyás az összeesküvési ügy koncepciója által kínált lehetőségekről beszél.

január 12. - Az SzN (Szabad Nép) főcímben közli: „Kisgazdapárti képviselők az összeesküvők között”.

január 14. - 1947.évi IV. törvény megszületik az egyes rangok és címek eltörléséről. A törvény szerint „a magyar nemesi és főnemesi rang (herceg, őrgróf, gróf, báró, nemes, primor, lófő) megszűnik”. A szabályozás nem vonatkozik az egyházi személyek kizárólag egyház természetű címzéseire. Szintén törvény születik (1947: V. tc.) a földreform befejezéséről. A földosztás során e napig 642 342 igénylő 3 258 738 holdnyi juttatásban részesült. Rajk László belügyminiszter a Tildy Zoltánnál tartott megbeszélésén tájékoztatja a koalíciós pártok vezetőit a „köztársaság-ellenes összeesküvés” ügyében folytatott nyomozás eredményeiről. A magyar kormány beleegyezik abba, hogy az újabb csehszlovák–magyar tárgyalások helyszíne ezúttal is Prága legyen. XII. Pius pápa Shvoy Lajos székesfehérvári püspököt pápai trónállóvá nevezi ki.

január 15. - A Magyar Közösség-összeesküvésben való részvétel vádjával az ÁVO (Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztálya) letartóztatja Mistéth Endre (FKgP) építési és közmunkaügyi minisztert. Saláta Kálmánt és Jaczkó Pált kizárják az FKgP-ből.

január 16. - Kormányhatározat hó végi hatállyal emeli az alacsony fizetésű alkalmazottak bérét. Saláta Kálmán kisgazda politikus párttársai letartóztatásának hírére Budapesten illegalitásba vonul. Saláta tavasszal Nyugatra emigrál. Winston Churchill az Egyesült Európa megteremtése érdekében Londonban létrehozza az Egyesült Európa Ideiglenes Bizottságát.

január 17. - A Magyar Közösség-összeesküvésben való részvétel gyanúja miatt a kormány és Tildy Zoltán köztársasági elnök hozzájárul Gyulai László, Hám Tibor, Horváth János, Jaczkó Pál, Kiss Sándor, Saláta Kálmán, Vatai László és Vörös Vince képviselők mentelmi jogának felfüggesztéséhez; Saláta kivételével mindannyiukat még aznap letartóztatják. Budapesten a Városi (ma: Erkel) Színházban vendégszerepel az Alekszandrov ének- és táncegyüttes.

január 18. - A két munkáspárt közös nagygyűlést tart Budapesten a Sportcsarnokban. Rákosi Mátyás „a Magyar Közösség összeesküvőinek” szigorú megbüntetését követeli; éles kirohanást intéz a Kisgazdapárt vezetői ellen, és kijelenti, hogy a Parasztszövetség vezetőinek többsége összeesküvő volt.

Kivégzik Láday István alezredes, nyilas belügyi államtitkárt, 1944. október 15. után a Nemzeti Számonkérő Szervezet irányítóját, aki részese volt a fővárosi és a környékbeli zsidóság deportálásának, valamint Bajcsy-Zsilinszky Endre és társai letartóztatásának.

január 19. - Árpádházi Szent Margit ünnepén Mindszenty József esztergomi érsek a Szent István-bazilikában az engesztelést és az engesztelődést ajánlja a híveknek. A lengyelországi (manipulált) parlamenti választásokon, 89,9%-os részvétel mellett, a (kommunista) Munkáspárt vezette Demokratikus Blokk 80,1%-os eredményt ér el. Stanisław Mikołajczyk ellenzéki Lengyel Néppártja 10,3%-ot szerez.

január 20. - Rákosi Mátyás és Szakasits Árpád Kovács Béla lemondását követeli Nagy Ferenc miniszter-elnöktől.

január 21. - A Nemzetgyűlés felfüggeszti a megvádolt, illetőleg már letartóztatott kisgazda képviselők mentelmi jogát.

január 24. - Nagy Ferenc miniszterelnök Georgij Puskin követtel és Vlagyimir Szviridov altábornaggyal tárgyal az „összeesküvési ügyről”; a szovjetek mindössze „sajnálatukat” fejezik ki.

január 26. - Gyöngyösi János külügyminiszter Pozsonyban eredménytelenül tárgyal Vladimír Clementis csehszlovák külügyi államtitkárral a lakosságcserével összefüggő kérdésekről.

január 28. - Rákosi Mátyás sajtóértekezleten ismerteti az MKP (Magyar Kommunista Párt) hároméves tervét. Az USA Külügyminisztériuma tiltakozik a lengyelországi választásokon alkalmazott megfélemlítés és erőszak miatt.

január 28. - A Népszava az első magyar népautó elkészültéről és közelgő sorozatgyártásáról tudósít. A Weiss Manfréd Művekben készített kétütemű kocsi tervezője Pentelényi János mérnök.

január 31. - Az SzN (Szabad Nép) közli az MKP (Magyar Kommunista Párt) PB (Politika Bizottság) előző nap kelt nyilatkozatát, amely nyilvánosan is felveti Kovács Béla felelősségét. Budapesten megkezdődik az SZDP (Szociáldemokrata Párt) XXXV. kongresszusa.

Felhasznált forrás: Magyar kronológia 1918-2000


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére


07 |vissza a lap tetejére

New Yorkban meghalt Nikola Tesla a váltóáram rendszer, az indukciós motor, a transzformátor és számos egyéb berendezés feltalálója és megvalósítója.


08 |vissza a lap tetejére

Megszületett David Bowie angol rockzenész.


09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére


25 |vissza a lap tetejére

Meghalt Al Capone (eredeti nevén: Alphonsus Capone), olasz származású chicagói gengszterfőnök


26 |vissza a lap tetejére

Kronológia

Gyöngyösi János külügyminiszter Pozsonyban eredménytelenül tárgyal Vladimír Clementis csehszlovák külügyi államtitkárral a lakosságcserével összefüggő kérdésekről.

Sajtószemle (Forrás: Szabad Nép)

Külföld

Folytatódott a szlovákiai magyarok megsegítése, ugyanis még mindig nagy erővel folyt a kitelepítés. A magyar hadsereg a zselizi járás felé vette az irányt. A kitelepítés sok emberáldozatot követelt a kályhák hiánya miatt. Ezáltal Janik István, súlyos beteg, is meghalt útközben. Nyolc férfi és két nő menekültet elkaptak az ipolyszalkai csendőrállomáson. Két férfit megvertek, majd tyúkolba zártak. Kovács Ferenc elvtárs is súlyosan megsérült, és a párkányi kórházba szállították.

Kultúra

Ekkor ünnepelték a budapesti Madách Színház születésnapját, melyet 1946-ban indított Hont Ferenc és Kárpáti Aurél. Mondhatni megszületett a magyar dolgozó társadalom első magánszínháza. Osztrojevszkij darabján kívül francia vígjátékokat, valamint Móricz Zsigmond: Lúdas Matyi című művét is megtekinthették az emberek. A Madách Színház kielégítette a különböző néprétegek igényét.

Sport

A Vasas vizilabdázói hatalmas sikereket értek el. Sikerült külföldre, Bécsbe eljutniuk. A kétnapos úszóverseny a Diana-Bad nevű helyszínen volt megrendezve. A versenyen három osztrák miniszterelnök is részt vett. Olyan sikerük volt, hogy a nézők néha percekig tapsolták őket. A Postsport elleni küzdelemben hatalmas fölénnyel győztek. Másnap az Union Wien ellen szintén győzedelmet arattak. A csapat Milánóba is meghívást kapott.

Belföld

A Kisgazdapárt politikai bizottsága ülést tartott, ahol megegyeztek, hogy öttagú bizottság fogja vizsgálni a kisgazdapárti képviselők magatartását. A bizottság tagjai: Dobi István, Z. Nagy Ferenc, Virágh József, Oltványi Imre, Szabó Árpád. Felfüggesztették Kelemen Sándort.  Valamint letartóztatták a Kisgazdapárt és a Parasztszövetség helyi titkárát, Balázs Istvánt. Leveleket találtak a házkutatás során, miszerint összeköttetésben volt az összeesküvés egyik vezetőjével, Saláta Kálmánnal.

Összeállította: Rebrová Krisztina, 2018.


27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források