LA IL.LUSTRACIÓ

Durant el segle XVIII a Europa va triomfar la Il·lustració, un corrent cultural i de pensament que pretenia il·luminar amb la “llum de la raó” el món.

Les principals característiques són:

Principals pensadors:

EL NEOCLASSICISME

L' art neoclàssic va sorgir en la segona meitat del XVIII com un estil oposat al rococó.

Les principals característiques són:

ARQUITECTURA

Les principals característiques són:

                                      Església de la Madeleine   columna Vendôme

ESCULTURA

                                                         Eros i Psique

PINTURA

Les principals característiques són:

                           Jurament dels Horacis           La coronació de Napoleó