iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1959 / december / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1959. december

Összeállította: Martina Fanni (2016)

1959. év decemberének első napján írták alá Washingtonban az Antarktisz-szerződést.  A szerződés értelmében az aláírók Antarktiszt tudományos, védett területként ismerik el, melyen szabad tudományos kutatás folyhat, és melyen megtiltják a katonai tevékenységet.

Ebben a hónapban az Andrews-i repülőtéren ült repülőgépre D. Eisenhower, hogy útra keljen. Tizenegy országba látogatott el. Útja betetőzéseként Macmillannal, de Gaulle-lal és Adenauerrel értekezletet tartott a közelgő csúcsértekezlet kérdéseiről, amely december 19-én kezdődött Párizsban.

December 15-22. között Párizsban felavatták az új NATO főhadiszállást.

A Mercury Project keretében december 4-én a Sam nevű rhesus majmot Little Joe II-es rakétával indították az űrbe. A küldetése sikeres volt, miként a felkutatása is.

A hónap elején tartották a Magyar Szocialista Munkáspárt VII. kongresszusát, ahol  Hruscsov is felszólalt.

A hónap első napján az angol alsóházban bejelentették, hogy 18 éves fiatalokat végeznek ki Magyarországon a forradalom miatt. A hír bejárta a világot, és az ügy ismét a nemzetközi figyelem középpontjába került. December 8-10. között tartott ENSZ közgyűlésen újra napirenden volt a magyar kérdés. Az ENSZ mandátumvizsgáló bizottsága továbbra is elhalasztotta a döntést a magyar képviselő megbízólevelének elfogadásáról.

 A hónap közepén Mexikóban spanyolul megjelent Az igazság a Nagy Imre ügyben című könyv.

December 22-én kivégezték Dobi Károlyt, Tóth Tibort és Huzián Istvánt. A per elsőrendű vádlottját, Fáncsik Györgyöt 1960. január 3-án végezték ki.

                Ebben a hónapban született Kiss Jenő Ferenc szobrász, Lippai László színész, Kövér László politikus, a Fidesz alapító tagja, Grant Marshall angol zenész, a Massive Attack banda tagja, Florence Griffith Joyner olimpikon és Tracey Ullman angol színésznő.

         Ekkor hunyt el Márffy Ödön festő és grafikus, Ráth-Végh István művelődéstörténeti szakíró, jogász, Bory Jenő építész, szobrász, Jordán Károly matematikus, Ante Pavelić a Független Horvát Állam vezetője.

                December 6-án felavatták a San Paolo Stadiont.

                Az Egyesült Államokban Bobby Darin Mack the knife című száma, az Egyesült Királyságban pedig Cliff Richard & The Shadows Travellin’ light című száma vezette a toplistákat. A hónapban Blake Edwards Fehérnemű hadművelet című filmje volt a legnézettebb. A legnagyobb példányban eladott könyv Allen Drury Advise and consent című politikai regénye.

Havilap szemle

Kortárs
III. évfolyam, 12. szám

Martina Fanni gyűjtése (2016)

Tartalom:

Szabó Pál: Tiszán innen, Dunán túl… (kisregény részlet)
Simon István: Két vers
Sipos Gyula: Két vers
Fodor Ilona:
Csak mesemondó volt?
Bányai Margit: A Fény utcai piacon (vers)
Polgár István: Két vers
Szentkuthy Miklós: Wittenbergi idill (regényrészlet)
Erdélyi József: A két vers
Major Tamás: Levél a Moszkvai Művész Színházhoz
Keszthelyi Zoltán: Négy vers
Pándi Pál: A helység kalapácsa
Vas István: Öt szonett
Molnár Zoltán:
Ordas és az Aranykalász (elbeszélés)
Csanádi Imre: Három vers
Garamvölgyi József: Köszöntés helyett
Hidas Antal: Hazatérés (versek)

Fórum:

Horváth Zsigmond: Két antológia visszhangjáról
Ascher Oszkár: A Burian Színház Marianske Laznéban

Dokumentumok:

Karsai Géza: A nagy vihar hullámverései

Szemle:
Nádass  József: Forbáth Imre: Mikor a néma beszélni kezd
Seres József: Galabárdi Zoltán: Cigányút
Faragó Vilmos: Tóth Sándor: Gerinctörés
Illés László: Tamás Aladár: Zsuzsi és Aranka
Kelemen János: Demeter Imre: Rivalda
Újházy György: Monoszlóy M. Dezső: Csak egyszer élünk
Lengyel Balázs: Budapest, századforduló

Krónika:

Vayer Lajos: Domanovszky Endre kiállítása
Sándor Iván: Varjú doktor
Demeter Imre: Színházi napló
Hevesy Iván: Fényképekről- nem fotósoknak

A kortárs hírei


Bajusz Mihály
rajzai
Domanovszkí Endre
rajzai
Kühnel Szabó József
rajza
Kürthy Sándor
rajza

Napi események:

 

december 1.:  Washingtonban (USA) 12 ország képvislői aláírják az Antarktisz-szerződést. Az angol alsóházban bejelentik, hogy 18 éves fiatalokat végeznek ki Magyarországon. A hír bejárja a világot, és a magyar ügy újra a nemzetközi figyelem középpontjába kerül.

deceber 5.: Befejeződik az MSZMP VII. kongresszusa.  Határozatot hoznak a szocializmus alapjainak lerakásáról, amelynek döntő mozzanata a mezőgazdaság kollektivizálása. Az államhatalom fejlesztésének iránya a demokratizmus kiszélesítése. — A kongresszus 71 tagú KB-t választ. A PB tagjai: Apró Antal, Biszku Béla, Fehér Lajos, Fock Jenő, Kállai Gyula, Kiss Károly, Marosán György, Münnich Ferenc, Nemes Dezső, Rónai Sándor, Somogyi Miklós; póttag Gáspár Sándor, Komócsin Zoltán, Szirmai István. A KB Titkárságának tagjai: Fehér Lajos, Fock Jenő, Kádár János, Kiss Károly, Marosán György, Szirmai István. A KB első titkára Kádár János.

Az Úttörőszövetség Országos Elnöksége határozatot hoz az úttörők közhasznú munkavégzéséről, és előírta az összegyűjtendő hulladék mennyiségét.

december 8.: Az ENSZ Közgyűlés XIV. ülésszaka megkezdi a magyar kérdés vitáját. Az általános vitában a korábbiaknál kevesebb, mindössze hét felszólaló érinti a mo-i helyzetet. — Az ENSZ Mandátumvizsgáló Bizottsága ismét elhalasztja a döntést a magyar képviselők megbízólevelének elfogadásáról.

dec. 8–10.: Az ENSZ közgyűlésén újra napirenden a magyar kérdés. Az ENSZ mandátumvizsgáló bizottsága továbbra is elhalasztja a döntést a magyar képviselő megbízólevelének elfogadásáról.

december 9.: Az ENSZ Közgyűlés XIV. ülésszaka elfogadja a 24 hatalmi határozati javaslatot, amely sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy nem sikerült az ENSZ-megbízottaknak együttműködni a magyar kormány képviselőivel; egyben megbízza Leslie Munrót, hogy tegyen további erőfeszítéseket a magyar kérdés tanulmányozására, a magyar kormánnyal való együttműködésre.

december 10.: Az ENSZ Közgyűlés XIV. ülésszaka ismét függőben hagyja a magyar kormány képviselőinek mandátumát. A szavazati arány: 80 mellette, 1 ellene, 1 tartózkodás. A magyar delegáció a javaslat ellen szavaz, a román delegáció tartózkodik, továbbá 18 delegáció a magyar és kínai kérdés miatt fenntartással fogadja el a határozatot.

Bemutatják Fehér Imre Gyalog a mennyországba c. filmjét.

december 15.: Mexikóban megjelenik Az igazság a Nagy Imre-ügyben c. könyv spanyol nyelvű kiadása.

december 18.: Az LB Népbírósági Tanácsa Borbély János elnökletével Fáncsik György és társai (Kisfaludy utcai–Corvin közi felkelők) perében másodfokon négy halálos ítéletet hirdet; az első fokon ítélkező Tutsek-tanács hét halálos ítéletet hozott. Fáncsik György anyagellenőrt, Tóth Tibor segédmunkást, Dobi Károly kőművestanulót és Huzián István szabósegédet halálra ítélik. Deák Gábor ipari tanuló és Novák Károly kocsikísérő (Práter utca) halálos ítéletét életfogytiglani, Novák Károlyét 10 évi börtönre enyhítik.

december 19.: Magyar–szovjet–csehszlovák államközi szerződést írnak alá a Barátság kőolajvezeték építéséről.

december 22.: Kivégzik Dobi Károlyt, Tóth Tibort és Huzián Istvánt. A per elsőrendű vádlottját, Fáncsik Györgyöt 1960. január 3-án végzik ki.

december 24.: Bemutatják Bán Frigyes Szegény gazdagok c. filmjét.

december 30.: Átadják Gyöngyös város új autóbusz-pályaudvarát.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére


17 |vissza a lap tetejére

csütörtök

Kronológia

A Miniszter tanács jóváhagyta az 1960-as tervet. Elfogadták az orvosi rendtartás végrehajtására vonatkozó rendelet tervezetet.

Megkezdődött az Építéstudományi Intézet háromnapos ülésszaka.

Hazaérkezett a Szovjetunióból a magyar szakszervezeti küldöttség.

Befejeződtek a japán-magyar szakszervezeti tárgyalások.

 

Kivonat a napisajtó híreiből (Forrás: Népszava)

Belföld:

            1959. december 10-től 14-ig tartották meg Szófiában a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának tizenkettedik rendes ülésszakát. Az ülésszak munkájában részt vettek a tanácsban részt vevő összes országok küldöttségei. Magyarországot Apró Antal, a Minisztertanács első elnökhelyettese képviselte. A tanács ülésszaka megvizsgálta és jóváhagyta a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának alapszabályát.

              Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára szerda délután fogadta a hazánkban tartózkodó N. Sz. Patolicsevet, a Szovjetunió külkereskedelmi miniszterét.

             A Petőfi Irodalmi Múzeumban a jövő héten nyitjuk meg a gyermekjáték történeti kiállítást — mondja Tápay-Szabó Gabriella, a főrendező. A kiállításon első ízben mutatják be a falusi és városi gyerekek saját kezűleg készített játékait, s a világ különböző részeiről való egzotikus játékokat: a kínai babát, az elefántot, amely gombnyomásra mozgatja ormányát és lábait.

             Ünnepélyesen átadták Rusznyák Istvánnak a Szovjet Tudományos Akadémia külföldi tagságáról szóló oklevelet.  A Szovjet Tudományos Akadémia kimagasló, tudományos eredményeiért és társadalmi tevékenységéért külföldi tagjává választotta dr. Rusznyák Istvánt, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét.

             Az újjáépített Vörös Csillag Filmszínház műszaki átadása szerdán megtörtént. A helyreállítás majdnem három évig tartott, mert be kellett illeszteni a Royal Szálló építési programjába.

Külföld:

         A Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban levő Csöngzsinbe megérkezett a Japánból hazatelepülő koreaiak első, 975 személyből álló csoportja. A lakosság meleg fogadtatásban részesítette a hazatérőket. A kikötőben rendezett nagygyűlésen Li Zsu-jun, a KNDK miniszter tanácsának elnökhelyettese mondott üdvözlő beszédet.

              New Yorkból, az ENSZ 14. közgyűléséről kedd este hazaérkezett Péter János, a külügyminiszter első helyettese. Péter János megérkezésekor rövid nyilatkozatot tett a Magyar Távirati Iroda munkatársának. A közgyűlés nem hidegháborús atmoszférában ért véget, s a közgyűlésre a hidegháborús kísérletek jelentős kudarca és a Szovjetunió koegzisztenciális politikájának jelentős előrehaladása a jellemző.

 

Időjárás:

A Meteorológia Intézet jelenti: felszakadozó felhőzet, többfelé kevés napsütés, néhány helyen hószállingózás. Mérsékelt szél. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 0, plusz 3 fok között. A Duna vízállása: 129 centiméter.


18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források